Winkler Prins Encyclopedie - nl.LinkFang.org

Winkler Prins Encyclopedie


De Winkler Prins is een algemene Nederlandstalige encyclopedie. De eerste uitgave verscheen in 1870 en was bijna volledig van de hand van de doopsgezinde predikant Anthony Winkler Prins. Hij maakte daarbij veel gebruik van de Duitse Brockhaus-encyclopedie. Vanaf de tweede druk, de laatste onder redactie van Winkler Prins, werd Elsevier de uitgever van de encyclopedie. Ook de 3e tot en met de 5e druk zijn gebaseerd op, en bevatten illustratiemateriaal van de Brockhaus. De negende druk, in 26 delen, verscheen tussen 1990 en 1993 en bevat circa 75.000 artikelen. De encyclopedie gold lange tijd als de leidende encyclopedie in het Nederlands taalgebied, mede doordat zij de omvangrijkste was (Grote Oosthoek 20 delen, Grote Spectrum Encyclopedie 20 delen). Van de laatste vier drukken hadden vooral de 6e en de 9e een goede gedegen naam, de 7e en 8e waren minder wetenschappelijk en meer gepopulariseerd.[bron?] De opzet was die van een 'Konversationslexicon' met overwegend korte artikelen, in tegenstelling tot het Angelsaksische model met een zogenaamde 'macropedia' (zoals het deel met lange artikelen bij de Encyclopædia Britannica heet).

De eerste drukken van de Winkler Prins kwamen op de lijst van verboden boeken (Index librorum prohibitorum) van de Katholieke Kerk te staan.[bron?]

Inhoud

Digitale versie


Sinds 1997 zijn in samenwerking met Microsoft verschillende edities van de Encarta Winkler Prins Encyclopedie uitgebracht, een elektronische versie van de encyclopedie op cd-rom en dvd. Deze telt ruim 59.000 artikelen en vele illustraties. In 2006 begon Het Spectrum (onderdeel van PCM), dat de Winkler Prins inmiddels had overgenomen van Elsevier, plannen te maken voor een tiende druk. In 2007 gaf het bestuur van PCM goedkeuring aan het plan om naast een nieuwe digitale versie ook weer een papieren versie uit te brengen. Eind 2008 verklaarde Winkler Prins evenwel dat er geen papieren versie meer zou komen.[1] Microsoft Encarta stopte in 2009 met de online versie. In 2010 zijn er drie elektronische versies van de encyclopedie uitgekomen: de Junior Winkler Prins, de Studie Winkler Prins online en de Grote Winkler Prins online.

Medewerkers


Medewerkers werden gerekruteerd uit universitaire milieus. Meestal ging het om hoogleraren. De vergoeding voor dit werk was gering, maar het werd over het algemeen gezien als een eer om te doen. De redactie bestond na de oorlog uit een tekst- en een beeldredactie, onder leiding van een hoofdredacteur. De redacteuren schreven niet zelf, maar bewerkten de teksten van deskundigen en controleerden zo mogelijk de feiten. Hoewel er fouten in de WP zijn aan te wijzen, gold het werk over het algemeen toch als neutraal en betrouwbaar.[2]

Overzicht van alle edities Grote Winkler Prins


De titel van de negen grote edities wijzigde vrijwel elke keer. Pas de 7e druk werd 'Grote' genoemd. Eind jaren vijftig verscheen een uitgeklede versie in tien delen met in de titel Algemene, een enigszins verwarring scheppende term, aangezien ook de 5e druk met Algemeene betiteld werd. Deze eenvoudigere editie wordt niet als grote encyclopedie beschouwd en niet meegeteld in het aantal drukken.

  1. Geïllustreerde Encyclopædie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins (= 1e druk). 15 dln. A-Z en 1 dl. (16) met afbeeldingen. Amsterdam: Brinkman, 1870-1882.
  2. Geïllustreerde Encyclopaedie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins. 2e, naar de nieuwste bronnen herziene en aanmerkelijk vermeerderde uitgave. 15 dln. 1884-88. Dl. 16: supplement, 1888. Rotterdam: Elsevier.
  3. Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie onder hoofdredactie van Henri Zondervan. 3e, geheel om- en bijgewerkte druk. 16 dln. 1905-1912. Amsterdam: Elsevier.[3]
  4. Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie onder hoofdredactie van Henri Zondervan. 4e herziene en bijgewerkte druk. 16 dln. 1914-22. Amsterdam: Elsevier.[4]
  5. Winkler Prins' Algemeene Encyclopaedie. 5e geheel nieuwe druk onder redactie van J. de Vries. 16 dln. 1932-38. Amsterdam: Elsevier.
  6. Winkler Prins Encyclopaedie. 6e, geheel nieuwe druk. Hoofdredactie E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink. 18 dln. 1947-54. Supplementen 1955, 1960 en 1969. Amsterdam [etc.]: Elsevier.
  1. Grote Winkler Prins. Encyclopedie in twintig delen. 7e geheel nieuwe druk. Hoofdredactie J.F. Staal en A.J. Wiggers. 20 dln. 1966-75. Supplement 1976. Amsterdam [etc.]: Elsevier.
  2. Grote Winkler Prins. Encyclopedie in 25 delen. 8e geheel nieuwe druk. Hoofdredactie R.C. van Caenegem en S. Groenman. 25 dln. 1979-84. Supplement 1984 en 1994. Amsterdam [etc.]: Elsevier.
  3. Grote Winkler Prins. Encyclopedie in 26 delen. 9e geheel nieuwe druk. Hoofd- en eindredactie L.C.M. Röst. 26 dln. 1990-93. Supplement 1994 en 2002. Amsterdam [etc.]: Elsevier.

Supplementen


Supplementen zijn verschenen in 1888, 1955, 1960, 1969, 1976, 1984, 1994 en 2002. De supplementen 1984, 1994 en 2002 verschenen in edities passend bij de 7e en 8e druk (groter formaat), die uit 1994 en 2002 ook in een editie passend bij de 9e druk.

Jaarboeken


Sinds 1951 werden er jaarboeken uitgegeven, met daarin een overzicht van de gebeurtenissen van het voorgaande jaar; het Jaarboek 2013 over het jaar 2012 was het laatste deel. De uitgeverij heeft besloten met deze jaarboeken te stoppen. Sinds 1991 verschenen de jaarboeken in drie inhoudelijk gelijke edities passend bij respectievelijk de 7e, 8e (ander formaat) en de 9e druk; de jaarboeken van 1980-1990 verschenen in edities passend bij de 7e en 8e druk. Deze serie werd voorafgegaan door Tien jaren, kroniek van de belangrijkste staatkundige en wetenschappelijke feiten in de jaren 1938-1948, Amsterdam & Brussel: Elsevier, 1948.

Kleine WP, Nieuwe WP en specialistische uitgaven


In 1949 kwam Elsevier met de Kleine W.P. Encyclopaedie. Onder redactie van G.B.J. Hiltermann en P. van de Woestijne. Deze bestond uit twee delen, van ongeveer hetzelfde formaat als de uitgebreide versie, die vanaf 1966 de Grote Winkler Prins werd genoemd. Elsevier noemde de kleine W.P. in een voorwoord, naast een encyclopedie, tevens een woordentolk, geschiedenisboek en beknopte atlas.

In 1977 kwam Elsevier, onder de naam Argus Elsevier met de Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie, in vier delen. De eindredactie was in handen van drs. Ben Hummel, Nettie Klaver, Ru Lankester, Piet Marijnen en dr. Adelaïde van Reeth. De delen waren nagenoeg van eenzelfde formaat als de tweedelige Kleine WP Encyclopaedie uit 1949. Het ten geleide geeft geen informatie over de status van deze uitgave. Het lijkt gewoon een vernieuwde en meer uitgebreide vervanger voor de Kleine WP. Na uitgave van de Nieuwe WP is de Grote WP nog tweemaal uitgebracht.

Naast de algemene encyclopedieën zijn er vele specialistische uitgebracht, waaronder een meerdelige WPE van Vlaanderen, een meerdelige medische en vele eendelige over onderwerpen als bodemschatten, zoogdieren, insecten, et cetera.

Kleine algemene encyclopedieën

Kleine Winkler Prins

Nieuwe Winkler Prins

Specialistische encyclopedieën

Aardrijkskunde

Agrarisch

Bedrijfsleven

Biologie

Bouwkunde

Christendom

Culinair

Historisch

Elektrotechniek

Fotografie en cinematografie

Kunst algemeen

Materialenkennis

Medisch

Muziek

Techniek

Vlaanderen

Vrouwen

Externe links


Categorieën: Encyclopedie | Internetencyclopedie
Staat van informatie: 20.12.2020 12:16:03 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-by-sa-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.