Wet buitengewoon pensioen 1940-1945


De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp) is een Nederlandse wet die dateert uit 1947. Conform deze wet krijgen personen (ook niet-Nederlanders en nabestaanden) die door daad of houding hebben deelgenomen aan het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetter financiële ondersteuning.

Verzetsdeelnemers


Grofweg komen de volgende verzetsdeelnemers in aanmerking voor financiële ondersteuning

De wet omschrijft dit als volgt: "Zij, die tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa door daad of houding hebben deelgenomen aan het binnenlands verzet, met inbegrip van hen die deel uitmaakten van de Binnenlandse Strijdkrachten en daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de strijd tegen de vijandelijke bezettende macht van het Rijk in Europa."

Om in aanmerking te komen voor deze wet moet er een aantoonbaar verband zijn tussen het verzet en de invaliditeit. Hierbij geldt de omgekeerde bewijslast. Hiermee wordt bedoeld dat men een verband tussen het verzet en de invaliditeit aanneemt als de invaliditeit niet duidelijk uit andere oorzaken is ontstaan.

Procedure


De Stichting 1940-1945 stelt naar aanleiding van de aanvraag een onderzoek in naar het verzet van de aanvrager. Op basis van getuigenverklaringen, historisch onderzoek e.d. wordt een verzetsrapport opgesteld. Dit rapport wordt vervolgens voorgelegd aan de Centrale Bestuurscommissie van de Stichting 1940-1945. Deze commissie geeft een positieve of negatieve verklaring af. De verklaring van de commissie over verzet en waardigheid wordt met het verzetsrapport vervolgens naar de Raadskamer Wbp verzonden. De Raadskamer beslist over de aanspraak op een buitengewoon pensioen.

Uitvoering


De wet werd tot 1 januari 2008 uitgevoerd door de Pensioen- en Uitkeringsraad, Raadskamer Wetten buitengewoon pensioen, in Heerlen. Vanaf 1 januari 2008 wordt de wet uitgevoerd door de Pensioen- en Uitkeringsraad in Leiden. Vanaf 1 januari 2011 wordt de wet uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank in Leiden.










Categorieën: Nederlandse formele wet | Nederlandse wet op het gebied van het pensioenrecht | Pensioen | Nasleep Tweede Wereldoorlog in Nederland




Staat van informatie: 26.09.2021 06:53:17 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.