Algemene ouderdomsverzekering


(Doorverwezen vanaf Wet_algemene_ouderdomsverzekering_BES)

De Algemene ouderdomsverzekering (AOV) is het collectieve ouderdomspensioen in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. De AOV is een volksverzekering voor alle ingezetenen die wordt bekostigd door de inning van inkomensafhankelijke premies door de lands- of rijksbelastingdienst.

Inhoud

Caribisch Nederland


Voor Caribisch Nederland wordt de AOV geregeld in de Wet algemene ouderdomsverzekering BES. De wet is van Nederlands-Antilliaanse oorsprong, dateert van 1960 en luidde oorspronkelijk Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering.

Voor de AOV is in principe iedereen verzekerd die in Caribisch Nederland woont en/of werkt en ouder is dan 15 jaar, maar jonger dan de AOV-gerechtigde leeftijd. De AOV-premie bedraagt in 2011 25% van het inkomen en maakt samen met de inkomstenbelasting en de premies voor de AWW en zorgverzekering deel uit van de gecombineerde heffing van 30,4%.

Sinds 1 januari 2012 is de hoogte van de AOV-uitkering afhankelijk van de woonplaats. De AOV bedraagt in 2013 in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba respectievelijk 567, 607 en 575 dollar per maand. Een AOV-gerechtigde die buiten Caribisch Nederland woont, ontvangt 567 dollar per maand. Voor ieder jaar dat een AOV-gerechtigde niet verzekerd was, wordt de uitkering met 2% gekort.

Het AOV-pensioen wordt uitgekeerd door de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Eind augustus 2011 ontvingen ongeveer 2900 personen een AOV-pensioen.

Verhoging AOV-leeftijd

De AOV-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd van 60 naar 65 jaar.

Geboortejaar: Met pensioen in: AOV-leeftijd:
1952 of eerder 2012 of eerder 60 jaar
1953 2015 62 jaar
1954 2017 63 jaar
1955 2019 64 jaar
1956 of later 2021 of later 65 jaar

Geschiedenis

De Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft voor wat betreft Caribisch Nederland onder meer de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering per 1 oktober 2010 de status van wet gegeven: de Wet algemene ouderdomsverzekering BES. Per 1 januari 2011 heeft onder meer de Wet van 16 december 2010 tot derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) de wet aangepast, met onder meer (toegevoegd in de tweede Nota van Wijziging) een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar, met overgangsregeling. Deze leeftijd van 65 jaar was destijds ook de AOW-leeftijd.

Externe linkCategorieën: Pensioen | Mens en maatschappij in Aruba | Mens en maatschappij in Curaçao | Mens en maatschappij in Sint Maarten | Nederlandse wetgeving in Caribisch Nederland | Sociale zekerheid in Nederland
Staat van informatie: 28.09.2021 04:46:35 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.