Volt (eenheid)


Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−6 microvolt μV
10−3 millivolt mV
1 volt V
103 kilovolt kV
106 megavolt MV
109 gigavolt GV

De volt (symbool van de eenheid volt is V) is de SI-eenheid voor elektrische potentiaal en elektrische spanning (potentiaalverschil). De eenheid is genoemd naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta (1745-1827). Deze vond in 1800 de eerste chemische batterij, de zuil van Volta, uit.

Bij een elektrische bron spreekt men van elektrisch potentiaalverschil, elektrische spanning of kortweg spanning als men het potentiaalverschil tussen beide polen bedoelt. Een veel gebruikte benaming voor potentiaalverschil is voltage. Ten onrechte wordt nogal eens het woord 'spanningsverschil' gebruikt.

De volt is gedefinieerd als het potentiaalverschil over een geleider als een stroom van 1 ampère daarin een vermogen van 1 watt in warmte omzet. De eenheid is ook gelijk aan 1 joule per coulomb.

Uitgedrukt in SI-basiseenheden is dat:

\({\displaystyle \mathrm {1\ V=1\ {\frac {kg\cdot m^{2}}{A\cdot s^{3}}}} }\)

Volt kan onder meer worden uitgedrukt in ampère·ohm (wet van Ohm), weber/seconde, watt/ampère en joule/coulomb. Ook de verhouding elektronvolt / elementaire lading komt neer op een volt.

\({\displaystyle \mathrm {1\ V=1\ A\cdot \Omega =1\ {\frac {Wb}{s}}=1\ {\frac {W}{A}}=1\ {\frac {J}{C}}=1\ {\frac {eV}{\mathit {e}}}} }\)

De voorvoegsels uit het SI-stelsel worden ook voor volt gebruikt: men spreekt over μV (microvolt, 10−6), mV (milli-, 10−3), kV (kilo-, 103), en MV (mega-, 106).

Inhoud

Definitie via het josephson-effect


Er is een tijd geweest waarin de definitie van volt op een andere manier werd gegeven. Een volt werd berekend via de zeer precieze relatie tussen frequentie en volt met een cesiumklok als tijdsreferentie. Dit gebeurde met behulp van een josephson-junctie. De josephson-junctie bestaat uit twee supergeleiders die worden verbonden door een isolator. Via de constante van Josephson kon dan gevonden worden dat:

\({\displaystyle K_{\text{J-90}}={\frac {2e}{h}}=0{,}4835979\,\mathrm {\frac {GHz}{\mu V}} }\)

Deze relatie bleek onafhankelijk te zijn van de opstelling of gebruikte materialen en is dus uiterst nauwkeurig. Toch is ze niet meer de officiële methode voor het vastleggen van de volt volgens het Bureau international des poids et mesures (BIPM).

Andere definitie

In vroeger tijden werd de volt vastgelegd – en in 1911 officieel gedefinieerd – met behulp van een zogenaamd Weston-normaalelement, dat bij een temperatuur van 20 °C een spanning heeft van exact 1,01865 V.

Gelijkspanning en wisselspanning


Om onderscheid te maken tussen een gelijkspanning en een wisselspanning gebruikt men wel de aanduidingen VDC (volt direct current) voor gelijkspanning en VAC (volt alternating current) voor wisselspanning. In plaats van 3 V gelijkspanning schrijft men dan 3 VDC. Bij wisselspanning wordt met 3 VAC een spanning bedoeld met effectieve waarde 3 V.

Veelvoorkomende spanningen


Wetenswaardigheid


De elektronvolt (eV) is geen eenheid voor spanning, maar voor energie.

Zie ookCategorieën: Elektriciteit | Afgeleide SI-eenheid | Eponiem
Staat van informatie: 09.10.2021 04:44:56 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.