Vlaardingen


Vlaardingen
Gemeente in Nederland
(Details) (Details)
Situering
Provincie Zuid-Holland
COROP-gebied Groot-Rijnmond
Coördinaten
Algemeen
Oppervlakte 26,69 km²
- land 23,57 km²
- water 3,12 km²
Inwoners (1 juli 2021) 74.124?
(3145 inw./km²)
Bestuurscentrum Vlaardingen
Belangrijke verkeersaders A4, A20, RET Metrolijn A Metrolijn B
Politiek
Burgemeester (lijst) Bert Wijbenga (VVD)
Economie
Gemiddeld inkomen (2012) € 31.700 per huishouden
Gem. WOZ-waarde (2014) € 183.000
WW-uitkeringen (2014) 44 per 1000 inw.
Overig
Postcode(s) 3130 - 3139
Netnummer(s) 010
CBS-code 0622
CBS-wijkindeling zie wijken en buurten
Amsterdamse code 10811
Website www.vlaardingen.nl

Bevolkingspiramide (2008)
Portaal    Nederland

Vlaardingen ( uitspraak (info / uitleg)) is een stad en gemeente aan de Nieuwe Maas in het Rijnmondgebied, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Tot 2015 maakte Vlaardingen deel uit van de Stadsregio Rotterdam.

De gemeente telt 74.124 inwoners (1 juli 2021, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 26,71 km². Binnen de gemeentegrenzen liggen enkele oude kernen, zoals het oude dorp Vlaardingerambacht (nu de wijk Ambacht of Vlaardingerambacht) en de heerlijkheid Holy (nu de kern van de wijk Vlaardingen-Holy). Door de gemeente Vlaardingen loopt ook een vaart, genaamd de Vlaardingervaart.

Vlaardingen is vooral bekend als haringstad. De visserij (op haring, ansjovis en kabeljauw) is echter verleden tijd. Wel is het visserijverleden met name rond de Oude Haven en de Koningin Wilhelminahaven nog goed herkenbaar. Een monument op het Grote Visserijplein van Govert van Brandwijk herinnert aan de vele vissers die op zee het leven lieten.

Inhoud

Ligging


Vlaardingen ligt aan de Nieuwe Maas, ten westen van Schiedam, ten zuiden van Delft en Midden-Delfland (Schipluiden) en ten oosten van Maassluis en Maasland. Vlaardingen bestaat voornamelijk uit stedelijk gebied, met uitzondering van poldergebied ten westen en ten noorden van de stad (deels ingericht als recreatiegebied) en de Broekpolder. Oorspronkelijk was in de Broekpolder ook bebouwing gepland, maar die polder bleek te zijn opgehoogd met een metersdikke laag vervuild havenslib afkomstig uit de Rotterdamse havens. In 2005 hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten dat er definitief geen bebouwing in dit natuurgebied komt.

De oude gemeente Zouteveen werd al in de negentiende eeuw bij de gemeente Vlaardingerambacht gevoegd. Vlaardingerambacht werd op zijn beurt in 1941 grotendeels bij Vlaardingen gevoegd. Een belangrijk deel van Vlaardingerambacht (ten noorden van de Zweth) werd toen echter bij Schipluiden gevoegd; een klein deel bij Schiedam. Later werd een deel van de Aalkeet-Binnenpolder en van de Aalkeet-Buitenpolder, daarvoor gemeente Maasland, bij Vlaardingen gevoegd. Bij de aanleg van de Beneluxtunnel, waarvoor de Vlaardingse burgemeester Jan Heusdens zich met name heeft ingespannen, zijn de Vlaardingse percelen waarop de tunnel en de Rijksweg 4 werden aangelegd bij Schiedam gevoegd.

Geschiedenis


Zie geschiedenis van Vlaardingen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De geschiedenis van Vlaardingen als plaats gaat terug tot de 8e eeuw. Rond het jaar 700 zou hier een kerkje zijn gesticht. Als stichter van de kerk wordt een geestelijke genaamd Heribald genoemd, die de kerk aan Willibrordus zou hebben geschonken. In de middeleeuwen stond de stad bekend als Flardinga[1]. Vlaardingen verkreeg waarschijnlijk al voor 1273 stadsrechten, aangezien in 1273 Graaf Floris V stadsrechten verleende die erop wezen dat ze een uitbreiding waren van eerder verleende rechten. De haringvisserij was voor Vlaardingen zeker vanaf de achttiende eeuw een belangrijke economische activiteit. Vlaardingen groeide daarbij uit tot de belangrijkste visserijhaven in de regio.

De opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 en de aansluiting op het spoor in 1881 waren van grote betekenis voor de Vlaardingse economie. Aan het einde van de negentiende eeuw ontwikkelde zich daardoor ook industrie die van de havenfaciliteiten kon profiteren. In de 20e eeuw vestigden zich grote bedrijven zoals de Bataafse Petroleum Maatschappij, de Maatschappij tot Exploitatie van Terreinen Matex, een superfosfaatfabriek en Levers Zeep (nu Unilever) en werd ook de Vulcaanhaven aangelegd. In 1941 werd de oude gemeente Vlaardinger-Ambacht door Vlaardingen geannexeerd, waardoor Vlaardingen de ruimte kreeg voor de aanleg van nieuwe woonwijken zoals de Westwijk en Vlaardingen-Holy. Vlaardingen groeide in deze tijd uit tot een stad van ruim 70.000 inwoners.

Politiek


Gemeenteraad

Een overzicht van de zetelverdeling in de gemeenteraad sinds 2006:

Gemeenteraadszetels
Partij 2006 2010 2014 2018
ONS.Vlaardingen - - 3 6/4*
SP 4 3 5 4/0**
VVD 4 4 2 3
GroenLinks 3 4 2 3
CDA 5 3 3 3
VV2000/Leefbaar Vlaardingen 3 6 5 3
Beter voor Vlaardingen - - - 3/2***
D66 0 2 3 3
PvdA 12 6 4 2
ChristenUnie/SGP 2 2 3 2
AOV 1 1 3 2
Stadsbelangen Vlaardingen 1 2 2 1
TON - 2 0 -
overige partijen - - 0 0/2*/6**/7***
Totaal 35 35 35 35

(*) = na het uit de fractie zetten van twee raadsleden.[2]

(**) = na het uit de partij stappen van de vier fractieleden van de SP met medeneming van hun zetels.[3]

(***) = na het uit de partij stappen van één fractielid heeft deze zijn zetel behouden.[4]

College van B en W

Op initiatief van verkiezingswinnaar ONS is ervan afgezien om een klassiek coalitieakkoord te schrijven, omdat dit in het verleden er vaak toe leidde dat de oppositie vier jaar lang buitenspel stond. In plaats daarvan werd door alle twaalf partijen in de raad een rompakkoord gesloten, dat verder uitgewerkt moest worden in een 'raadsakkoord'.[5][6]

Het college van burgemeester en wethouders van 2018-2022 werd 5 juni 2018 geïnstalleerd. In november 2018 trok de SP haar wethouder Arnout Hoekstra terug, omdat zij zich niet langer kon vinden in de nieuwe werkwijze.[7] Kort daarna werd Hoekstra lijsttrekker voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2019.[8] Een door de provincie en gemeente ingehuurde externe adviseur concludeerde dat er flink wat moest veranderen in de Vlaardingse politiek om het experiment alsnog te laten slagen.[9][10]

Op 12 maart 2019 moest wethouder Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) het veld ruimen, nadat was gebleken dat zijn appartement werd verhuurd aan Oost-Europese arbeidsmigranten, terwijl hij en zijn partij juist altijd tegenstander waren van huisvesting van deze mensen in Vlaardingen.[11] Na het ontslag van Hoogendijk werden twee informateurs aangesteld[12], hetgeen uiteindelijk resulteerde in een nieuw coalitieakkoord dat op 16 mei 2019 gepresenteerd werd.[13][14] In augustus publiceerde de net aangestelde (interim-)gemeentesecretaris een zeer kritisch rapport over het functioneren van de gemeentelijke organisatie.[15][16]

Op 5 december 2019 trad burgemeester Annemiek Jetten, (PvdA) met onmiddellijke ingang af omdat "het huidige politieke klimaat in Vlaardingen vraagt om een bestuursstijl die niet volledig aansluit bij de kwaliteiten van Jetten."[17] De wethouders zouden niet langer met haar overweg kunnen, wat door Jetten weer bestreden werd.[18] Per 13 december is Bas Eenhoorn benoemd tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen, een functie die hij vijf jaar eerder ook al bekleedde.[19] Op 1 september 2021 werd wethouder Jules Bijl waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg en voor hem kwam er geen vervanger.[20][21] Op 8 september 2021 nam Bas Eenhoorn afscheid van Vlaardingen als waarnemend burgemeester en op 9 september van dat jaar werd Bert Wijbenga burgemeester van Vlaardingen.[22][23]

De samenstelling van het college is sinds 9 september 2021 als volgt:

De Fractie-Kerkhof/Onafhankelijke Socialisten heeft gekozen voor een rol van volwaardige coalitiepartner, zonder een wethouder te leveren.

Wijken


Vlaardingen is opgedeeld in acht wijken:

  1. Centrum
  2. Westwijk (met de Krabbeplas in het uiterste westen)
  3. Vettenoordse Polder (deels industrie)
  4. Oostwijk
  5. Vlaardinger Ambacht/Babberspolder
  6. Holy-Zuid
  7. Holy-Noord
  8. Broekpolder (voornamelijk groenvoorzieningen)

De wijken dragen ook de hier weergegeven nummers, en worden ermee geïdentificeerd.

De wijknummering komt tevens overeen met het laatste cijfer van de postcode (313x).

Verkeer en vervoer


De stad is gelegen aan de Nieuwe Maas en het Scheur, een belangrijke vaarroute voor de Rotterdamse havens.

De wijk Holy uit de jaren 60 wordt van de rest van Vlaardingen gescheiden door de snelweg A20. In het oosten worden Vlaardingen en Schiedam gescheiden door de snelweg A4.

Vlaardingen heeft drie voormalige spoorwegstations die sinds 2017 zijn omgebouwd tot metrostation: Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum en Vlaardingen West, alle gelegen aan de Hoekse Lijn (Schiedam – Hoek van Holland). Na een feestelijke opening op 28 september 2019 is de metroverbinding op 30 september 2019 in gebruik genomen..[24]

Er was een voetveer voor fietsers en voetgangers over de Nieuwe Maas tussen Vlaardingen en de Petroleumweg op de Vondelingenplaat in Rotterdam, maar na de opening van de tweede Beneluxtunnel met onder meer een fietstunnel en een metrotunnel werd dit voetveer in 2003 opgeheven.

Net over de grens met Schiedam ligt metrostation Vijfsluizen, dat deel uitmaakt van de Rotterdamse Metrolijn C. Per metro reist men in oostelijke richting in 15 minuten naar het Rotterdamse stadscentrum. Vandaar kan men verder naar Rotterdam-Zuid en Capelle aan den IJssel. Vanuit Vijfsluizen kan men in zuidelijke richting naar Spijkenisse.

Sinds 31 oktober 2005 is er een tramverbinding vanuit Rotterdam via Schiedam naar Vlaardingen-Holy. De tram volgt in Vlaardingen het tracé van een ooit bedoelde, maar nooit gerealiseerde metrolijn die de niet gerealiseerde Noordwestwijk (Broekpolder) en de Noordoostwijk (Holywijk) via Schiedam met Rotterdam moest verbinden.

Buslijn 56 rijdt tussen metrostation Vlaardingen West, het Liesveldviaduct en station Vlaardingen Oost naar Vlaardingen Holy. Buslijn 156 rijdt eveneens een deel van dit traject. Daarnaast heeft Vlaardingen nog een busverbinding (RET lijn 126) met Maassluis West en het NS-station Schiedam Centrum.

Cultuur


Monumenten

In de gemeente zijn er een aantal rijksmonumenten en oorlogsmonumenten, zie:

Bezienswaardigheden

Kunst in de openbare ruimte

In de gemeente zijn diverse beelden, sculpturen en objecten geplaatst in de openbare ruimte, zie:

Musea

Festivals en evenementen

Dialect

Doordat Vlaardingen geen burgerlijke (handels)stad was maar een vissersplaats, heeft het zeer lang een kenmerkend, archaïsch dialect weten te houden dat herinnert aan andere oude Zuid-Hollandse dialecten als het Schevenings, het Katwijks en het Alblasserwaards. In de loop van de twintigste eeuw is dat dialect verwaterd, maar sommige bijzonderheden kan men onder de autochtone Vlaardingers nog steeds aantreffen. Zo wordt de h nog vaak weggelaten.[25]

Trivia

Sport en recreatie


Lokale omroep


Vlaardingen heeft een eigen radiozender, beheerd door Omroep Vlaardingen. Deze zender richt zich vooral op het geven van informatie uit de regio aan de Vlaardingse bevolking. Daarnaast draait de zender veel muziek, van de jaren 50 tot de hits van nu.

Tot 1 juli 2018 had de omroep ook een eigen televisiezender, Omroep Vlaardingen TV. Dit televisiekanaal bestond vooral uit de kabelkrant met lokaal nieuws. Ieder uur waren er reportages uit de stad en omgeving. De reportages werden ook gepubliceerd op het YouTube-kanaal en de website van de omroep. Met ingang van 1 juli 2018 heeft het bestuur van Omroep Vlaardingen de tv-uitzendingen beëindigd omdat de kwaliteit niet meer kon worden gewaarborgd. De provider zou niet in staat zijn het juiste signaal door te geven.[28]

In het nieuws


Bekende Vlaardingers


Zie Lijst van Vlaardingers voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Partnersteden


Aangrenzende gemeenten


   Aangrenzende gemeenten   
        Midden-Delfland        
           
 Maassluis   Schiedam 
           
        Rotterdam        

Zie ook


Fotogalerij


Externe link


Op andere Wikimedia-projecten


Categorieën: Plaats in Zuid-Holland | Vlaardingen
Staat van informatie: 14.01.2022 07:02:02 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.