Vermogen (bedrijfseconomie)


Onder het vermogen van een onderneming wordt verstaan de waarde van het totaal aan activa dat in de onderneming is geïnvesteerd zoals gebouwen, machines, inventaris, voorraden handelsgoederen, vervoermiddelen, kas- en bankgeld. Deze zogenaamde vermogenscomponenten vinden we aan de actiefzijde van de balans, al dan niet in gecomprimeerde vorm. Aan de passiefzijde staan de zogenaamde geldbronnen die aangeven hoe de investeringen zijn gefinancierd. Naast financiering met eigen vermogen is meestal ook een gedeelte met vreemd vermogen gefinancierd.

De waarde die wordt toegekend aan activa, in het bijzonder aan die activa welke met een zekere regelmaat moeten worden vervangen zoals handelsgoederen, hangt af van het systeem van waardering dat men boekhoudkundig heeft gekozen en is niet altijd gelijk aan de historische kostprijs. Het is voor de continuïteit van de onderneming van groot belang dat het oorspronkelijke vermogen in stand blijft en niet wordt aangetast door bijvoorbeeld inflatie (prijsstijgingen) Daarom vindt waardering veelal plaats op basis van een vervangingswaardesysteem.

De vraag naar de meest gunstige vermogensamenstelling is voor een onderneming een voortdurend probleem dat wel bekendstaat als het investeringsprobleem. Aangezien investeringen zich moeten terugverdienen en dus betrokken zijn op de toekomst, houden deze altijd een zeker risico in. Bovendien speelt ook de vraag hoe een investering het beste gefinancierd kan worden. Bij grotere bedrijven is het de treasurer die zich met deze problemen bezighoudt. Een treasurer is een boekhoudkundig specialist op het gebied van kasstromen

Zie ookCategorieën: Balans
Staat van informatie: 28.09.2021 07:59:38 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.