Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba


De Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Rijksvertegenwoordiger, is een Nederlandse politieke functie binnen de Rijksoverheid. De rijksvertegenwoordiger vormt de schakel tussen de Rijksoverheid (in Den Haag) enerzijds en de drie openbare lichamen in Caribisch Nederland anderzijds.

De Rijksvertegenwoordiger wordt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. De Rijksvertegenwoordiger zetelt in het openbaar lichaam Bonaire, maar heeft een Europees-Nederlandse rechtspositie. Zo is de bezoldiging vastgesteld in euro’s, is de Rijksvertegenwoordiger verzekerd voor de AOW, ANW en AWBZ en valt hij of zij onder de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) in plaats van het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES.

Taken


De Rijksvertegenwoordiger heeft als taak de samenwerking van de rijksambtenaren in Caribisch Nederland, zowel onderling als met de eilandsbesturen, te bevorderen. Verder heeft de Rijksvertegenwoordiger taken ten aanzien van het waarborgen en bevorderen van goed bestuur in de drie openbare lichamen. Een deel van de taken is vergelijkbaar met de taken van een Commissaris van de Koning ten opzichte van gemeenten.

De Rijksvertegenwoordiger rapporteert halfjaarlijks aan de minister van Binnenlandse Zaken over zijn bevindingen. De Gezaghebbers en de waarnemend Gezaghebbers voor de drie eilanden worden door de Rijkscommissaris voorgedragen.

In oktober 2011 werd ook een permanente waarnemend Rijksvertegenwoordiger benoemd die de Rijksvertegenwoordiger vervangt bij afwezigheid. Van 1 december 2011 tot 1 april 2016 was Julian Woodley (DP) de eerste permanente waarnemend Rijksvertegenwoordiger.[1] Per 8 november 2017 werd Jan Helmond benoemd tot waarnemend Rijksvertegenwoordiger.[2]

Vanwege het vertrek van Gilbert Isabella op 1 januari 2018 als Rijksvertegenwoordiger werd Jan Helmond per 8 november 2017 benoemd tot waarnemend Rijksvertegenwoordiger. Hij behield tevens zijn functie als directeur van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Rijksvertegenwoordigers


periode naam rijksvertegenwoordiger partij of stroming opmerking
01-01-2009 t/m 10-10-2010 H.G.J. (Henk) Kamp VVD als Commissaris voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba
10-10-2010 t/m 01-05-2011 J.H. (Hans) Gerritsen Waarnemend
01-05-2011 t/m 30-04-2014 W.J. (Wilbert) Stolte CDA [3][4]
01-05-2014 t/m 31-08-2014 Julian Woodley DP Permanente waarnemend Rijksvertegenwoordiger, in deze periode in functie als waarnemer.[5]
01-09-2014 t/m 31-12-2017 G.P. (Gilbert) Isabella PvdA [6]
sinds 01-01-2018 J.N. (Jan) Helmond Waarnemend[7]

Externe linkCategorieën: Rijksvertegenwoordiger | Ambtelijke titulatuur
Staat van informatie: 28.09.2021 04:24:25 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.