Privak


Privak staat voor Private Equity bevak (waarin bevak staat voor beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht).

De Privak, opgericht bij Koninklijk Besluit van 18 april 1997, is een beleggingsinstrument dat particuliere beleggers een passend kader wil bieden om in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven (private equity) te beleggen.

De Privak is een gesloten fonds, staat onder het toezicht van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en is onderworpen aan specifieke investeringsregels en verplichtingen op het vlak van de dividenduitkering. Het is een Belgische collectieve beleggingsinstelling gericht op beleggingen in niet-beursgenoteerde vennootschappen (meestal kleine of middelgrote ondernemingen - KMO's) en in groeivennootschappen.

Privaks worden genoteerd op de beurs. Ze bieden investeerders een eenvoudige manier om in risicokapitaal te beleggen zonder zelf een vennootschap te moeten oprichten. Bedoeling is zo de "passieve" investeerder aan te trekken en de Belgische economie (in de eerste plaats de KMO's) een extra financiële stimulans te geven.

Een "private privak" is een privak waarin enkel particuliere beleggers participeren. Deze kunnen sedert mei 2003 opgericht worden.

In 1998 werd de eerste Belgische privak opgericht (genoteerd op Euronext, namelijk Quest for Growth, vooral investerend in technologiebedrijven. In 2001 volgde Biotech (KBC Private Equity Fund Biotech), gericht op investeringen in biotechnologiebedrijven.

Investeringsregels


Belastingvoordelen


De privak geniet van aanzienlijke belastingvoordelen. Deze voordelen gelden alleen als de investeringsregels worden nageleefd en:

Dividenden: Het deel van het dividend dat uit gerealiseerde meerwaarden komt, is vrijgesteld van roerende voorheffing. De rest van het dividend is aan een roerende voorheffing van 15% onderworpen.

Particulieren: De roerende voorheffing is bevrijdend.

Vennootschappen: 95% van het brutodividend uit meerwaarden kan van de belastbare winst worden afgetrokken (Definitief Belaste Inkomsten); de roerende voorheffing kan met de vennootschapsbelastingen worden verrekend.

Meerwaarden: Particulieren zijn vrijgesteld van belastingen.

Zie ookCategorieën: Bedrijfsvorm | Vermogenstitel
Staat van informatie: 25.09.2021 07:11:37 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.