Predicatenlogica


Predicatenlogica is wiskundig-formele logica waarin expliciet predicaten voorkomen, waarmee eigenschappen van en relaties tussen verzamelingen objecten worden beschreven. Vaak wordt vooral de eerste-orde-predicatenlogica bedoeld.

Eerste-orde-predicatenlogica


De eerste-orde-predicatenlogica is een uitbreiding van de propositielogica. De taal is uitgebreid met constanten, variabelen, predicaten en soms ook functiesymbolen. Een propositie is een speciaal geval van een predicaat, namelijk een predicaat met plaatsigheid nul. De taal van de predicatenlogica bevat verder twee kwantoren: de universele kwantor \({\displaystyle \forall }\) en de existentiële kwantor \({\displaystyle \exists }\).

In de propositielogica kan een propositie als Wikipedia is een encyclopedie worden uitgedrukt met een letter, bijvoorbeeld P. In de predicatenlogica kan dit worden uitgedrukt met een predicaat dat een encyclopedie zijn vertegenwoordigt, bijvoorbeeld met de letter E aangegeven, en een constante voor Wikipedia, bijvoorbeeld w. De bewering Wikipedia is een encyclopedie kan dan worden uitgedrukt met de formule: E(w). Een atomaire propositie is in de predicatenlogica een formule waarin geen voegtekens (connectieven) voorkomen.

Als de letter \({\displaystyle N}\) het predicaat nuttig zijn uitdrukt, kan de zin Als Wikipedia een encyclopedie is, is Wikipedia nuttig als volgt met een predicaatlogische formule representeren:

\({\displaystyle E(w)\to N(w)}\).

Ook een uitdrukking als Alle encyclopedieën zijn nuttig kan in predicatenlogica worden uitgedrukt, bijvoorbeeld als:

\({\displaystyle \forall x:(E(x)\to N(x))}\).

De formele taal waarin de logica werkt, legt het aantal constanten, relaties en functies en de ariteit van de relaties en functies vast. Deze gegevens vormen het similariteitstype.

Hogere-orde-predicatenlogica


Men onderscheidt predicatenlogica's van verschillende ordes:

Deze ordening wordt aangebracht om de Russellparadox te vermijden.

Een eenvoudig voorbeeld van prediceren over een predicaat, is als belangrijk zijn wordt uitgedrukt met \({\displaystyle \mathbf {B} }\), en nuttig zijn is belangrijk met: \({\displaystyle \mathbf {B} (N)}\). De zin Wikipedia is nuttig en nuttig zijn is belangrijk zou dan weergeven kunnen worden als:

\({\displaystyle N(w)\land \mathbf {B} (N)}\).

Het voegteken \({\displaystyle \land }\) is de conjunctie. Het symbool & wordt hier ook wel voor gebruikt.


Categorieën: Predicatenlogica | Theoretische informatica
Staat van informatie: 28.09.2021 07:26:59 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.