None (muziek)


Een none, of noon, (van Latijn: nonus, de negende) is in de muziektheorie het interval in een diatonische toonladder tussen een eerste toon en de daarboven liggende negende. Een none omvat acht toonafstanden, en bestaat uit twee tonen die een secunde plus een octaaf uit elkaar liggen. Omdat een none is opgebouwd uit een secunde en een rein octaaf heet het een samengesteld interval. Het interval tussen bijvoorbeeld de tonen c en d' is dus een none, maar ook het interval tussen e en f'. Ook wordt de tweeklank die bestaat uit twee tonen die een none uit elkaar liggen, als none aangeduid. De tweeklank c-d' is een none, of de tonen c en d' vormen een none.

Inhoud

Varianten


In overeenstemming met de secunde in de none, worden nonen nog onderscheiden in grote, kleine, verminderde en overmatige nonen.

Grote none

Een grote none bestaat uit een grote secunde plus een rein octaaf. Men duidt een grote none wel afgekort aan met M9.

Kleine none

Een kleine none bestaat uit een kleine secunde plus een rein octaaf plus. Men duidt een kleine none wel afgekort aan met m9.

Verminderde none

Als de secunde in een none verminderd is, heet ook de none verminderd.

Overmatige none

Als de secunde in een none overmatig is, heet ook de none overmatig.

Hoewel verwant met de secunde heeft de none toch een volstrekt andere klankkleur dan de secunde. De grote none is veel consonanter dan de grote secunde (precies even groot als twee reine kwinten), de kleine none is daarentegen veel dissonanter dan de kleine secunde, en in feite het meest dissonante interval.

None in jazzmuziek


De none is het interval dat septiemakkoorden kan aanvullen. In de jazzmuziek komt de none zeer regelmatig voor en zij wordt aldaar in akkoorden aangeduid met het cijfer '9' in het akkoordsymbool.


Categorieën: Muzieknotatie | Interval (muziek)
Staat van informatie: 28.09.2021 12:35:04 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.