Nominale waarde


De nominale waarde is de waarde die vermeld staat op een munt of op een verhandelbaar waardepapier zoals een aandeel of obligatie. De nominale waarde van aandelen is hetzelfde als de waarde van de aandelen die in de statuten van een nv staat vermeld. Deze waarde wijkt gewoonlijk af van de handelswaarde of koers.

Inhoud

Aandelen


Het aandelenkapitaal van een nv is gelijk aan het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd met de nominale waarde van een aandeel. In Nederland mag een nv geen aandelen beneden de nominale waarde uitgeven. Bij uitgifte boven de nominale waarde ontstaat een agioreserve. In Nederland was dit vóór de belastingherziening in 2001 van belang omdat een uitkering van aandelen uit de agioreserve niet onder de inkomstenbelasting viel. Tot 1972 werd de koers van veel aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerd in procenten van de nominale waarde. Daarna werden alle koersen genoteerd in guldens, later euro's per stuk, waardoor het verband tussen koers en nominale waarde geleidelijk verdween.

Obligaties


Obligaties worden meestal uitgegeven en afgelost tegen de nominale waarde. De couponrente wordt over het nominale bedrag vergoed en de koers wordt meestal genoteerd in procenten van de nominale waarde. Is de couponrente hoger dan de geldende rente dan staat de koers boven de 100% of pari, in het tegengestelde staat de koers beneden de 100%. Wanneer koerswinst lager wordt belast dan rente-inkomsten, zoals bij de Nederlandse inkomstenbelasting vóór 2001, is het voor particulieren voordelig om laagrentende obligaties beneden pari te kopen en op de aflossing te wachten. Voor de balans van financiële instellingen zoals banken en pensioenfondsen worden obligaties ook vaak tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Geld en postzegels


De nominale waarde van bankbiljetten, munten en postzegels is de waarde die erop vermeld staat, dat is dus, zolang de coupures geldig zijn, de waarde in het gewone verkeer. Verzamelaars geven er soms meer voor dan de nominale waarde, waarbij ze ook letten op beschadigingen en productiefouten. Is een coupure uit roulatie genomen (en de inleveringstermijn verstreken), dan is hij officieel niets meer waard, maar de nominale waarde is onveranderd, en verzamelaars kunnen er nog steeds een bedrag voor overhebben. Voor de uitgevende instantie (de centrale bank) is een bankbiljet niet meer waard dan een bedrukt stukje papier.

Andere voorbeelden


De vermelding van een maat wijkt vaak af van de werkelijke maat.


Categorieën: Vermogenstitel
Staat van informatie: 27.09.2021 10:57:55 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.