Molair volume


Het molaire volume (symbool: Vm) is het volume dat ingenomen wordt door één mol van een zuivere stof. Het werd voor het eerst onafhankelijk van elkaar beschreven door Avogadro, een Italiaanse scheikundige, en door André-Marie Ampère.

Molair volume van een gas


Het molaire volume van één mol ideaal gas is onder dezelfde omstandigheden (druk en temperatuur) altijd hetzelfde en kan met de ideale gaswet worden berekend. Onder normaalcondities met een ideaal gas is dit:

Vm = 22,414 dm3/mol (l/mol)
(T = 273,15 K en p = 1 atm = 101325 Pa).

Voor reële gassen ligt deze waarde bij bovenvermelde temperatuur en druk altijd in de buurt van 22 (± 0,5) dm3/mol (l/mol).

Men kan bij 25 °C de volgende afgeronde waarde gebruiken:

Vm = 24,5 dm3/mol (l/mol)
(T = 298 K en p = 1 atm = 101325 Pa).

Het molaire volume is vrijwel onafhankelijk van het soort gas. Dit is te verklaren doordat de moleculen zich in de gasfase zo ver van elkaar bevinden, dat ze elkaar niet raken. Lichte moleculen hebben bij een bepaalde temperatuur een hogere snelheid dan zware moleculen, waardoor bij gelijke aantallen moleculen de gasdruk p dezelfde waarde krijgt. Hieruit kan worden afgeleid dat het volume bepaald wordt door de grote lege tussenruimtes tussen de moleculen en niet door de afmetingen van het molecuul.

Molair volume van een vloeistof of vaste stof


Het molaire volume van een vloeistof of een vaste stof bij standaard druk en temperatuur kan berekend worden door de molaire massa te delen door de soortelijke massa van die stof:

\({\displaystyle V_{m}={\frac {M}{\rho }}}\), waarbij
\({\displaystyle V_{m}}\) = molair volume in cm3·mol−1,
\({\displaystyle M}\) = molaire massa in g·mol−1,
\({\displaystyle \rho }\) = massadichtheid in g·cm−3

De molaire massa is getalsmatig gelijk aan de atoommassa (in het geval de stof een chemisch element is) of molecuulmassa (in het geval van een chemische verbinding) in atomaire massa-eenheden (u) van die stof.

Zie ookCategorieën: Grootheid | Stofeigenschap
Staat van informatie: 28.02.2021 05:20:20 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.