Lijst van graven van Brussel en hertogen van Brabant


(Doorverwezen vanaf Lijst_van_graven_van_Leuven_en_hertogen_van_Brabant)

Dit is een lijst van graven van Brussel en hertogen van Brabant.

Inhoud

Heersers over het gebied Brabant


De benaming 'Brabant' laat zich van de 8e tot de 12e eeuw vijfmaal voor een grondig verschillende reikwijdte gebruiken.

Hertogen van (Neder-)Lotharingen en graven van de Brabantgouw


Voor 1096 stond de Brabantgouw onder directe leiding van de hertogen van Lotharingen en later Neder-Lotharingen.

Hertogen van Lotharingen

Zie ook: Lijst van heersers van Lotharingen

Het Huis Hessen

Ook het Huis Hessen voert zijn afkomst terug op Brabant.[1]

Periode Naam Bijzonderheden
928-939 Giselbert II van Maasgouw Werd in 928 benoemd tot hertog, kwam in opstand tegen Otto I de Grote, verdronk in de Rijn.
939-944 Otto van Verdun In 939 werd hij door Otto I aangesteld tot hertog van Lotharingen en voogd van Hendrik, de zoon van Giselbert II van de Maasgouw.
944-953 Koenraad de Rode Werd benoemd tot hertog, schonk in 946 bezittingen aan de kerk in Spiers, hij sloeg ook zijn eigen munten in Speyer, Bingen en Worms.
953-965 Bruno de Grote Aartsbisschop, zoon van Hendrik de Vogelaar, stichtte te Keulen de Sankt-Pantaleonabdij, waar hij begraven werd.
965-977 Vacant -

Hertogen van Neder-Lotharingen

Zie ook: Neder-Lotharingen
Periode Naam Bijzonderheden
959-964 Godfried van Neder-Lotharingen Godfried, zoon van Godfried van Gulik, deze laatste, paltsgraaf van Lotharingen
954-977 vacant
977-991 Karel van Neder-Lotharingen Karel, zoon van Lodewijk IV van Frankrijk; werd door keizer Otto II benoemd tot hertog van Neder-Lotharingen.
991-1005/1012 Otto II van Neder-Lotharingen Zoon van Karel van Lotharingen; had geen mannelijke nakomelingen daardoor stierf het huis van Karolingen uit.
1012-1023 Godfried I van Neder-Lotharingen Tot hertog benoemd door koning Hendrik II.
1023-1044 Gozelo I van Verdun Broer van Godfried I; hertog van zowel Neder- als Opper-Lotharingen.
1044-1046 Godfried II van Lotharingen Zoon van Gozelo I; eiste het hertogschap over Opper- en Neder-Lotharingen op, kreeg alleen Opper-Lotharingen toegewezen.
1046-1065 Frederik van Luxemburg Werd door keizer Hendrik III benoemd tot hertog van Neder-Lotharingen.
1065-1069 Godfried II van Lotharingen Na het sterven van Frederik van Luxemburg, werd Godfried opnieuw hertog.
1069-1076 Godfried III van Lotharingen Zoon van Godfried II
1076-1087 Koenraad I Minderjarige zoon van keizer Hendrik IV; waarneming van het ambt door de vice-hertog Albert III van Namen.
1089-1100 onzeker: Godfried IV van Bouillon neef van Godfried III, zou hertogdom als beloning hebben gekregen voor zijn diensten in de oorlog van de keizer tegen de Saksen en tegen paus Gregorius VII.
1101-1106 Hendrik I van Limburg benoemd door keizer Hendrik IV; uit functie gezet door keizer Hendrik V en titel werd in 1106 gegeven aan graaf Godfried I van Leuven

Graven en hertogen van Brabant


In de landsheerlijke kronieken van de hertogen van Brabant (14e-15e eeuw) werd gepoogd het Leuvense gravengeslacht te doen afstammen van de vroegste Frankische vorsten (en zelfs koning Priamus van Troje en senatoren uit het Romeinse Rijk). De Frankische, Merovingische en Karolingische voorvaderen werden daarin als ambtelijke voorgangers in het hertogschap beschouwd. De titel van hertog van Brabant kwam afgaande op oorkondelijke en contemporaine narratieve bronnen evenwel pas in voege omstreeks 1183/1184. Keizer Frederik I Barbarossa heeft toen het reeds bestaande (in omvang vrij kleine) landgraafschap Brabant tot hertogdom verheven. Vanaf de 13e eeuw wordt de naam van dit hertogdom ook gebruikt voor het hele gebied onder controle van de graven van Leuven.

Graven van Leuven en Brussel

De onderstaande tabel toont de graven van Leuven en Brussel. De heersers van deze gebieden zijn afkomstig uit het geslacht der Reiniers, die tijdens de 10e en 11e eeuw ook het graafschap Henegouwen bestuurden. Na Godfried I lieten de graven van Leuven zich in oorkonden niet meer graaf van Brussel noemen.

Periode Naam Bijzonderheden
1003-1015 Lambert I Stamvader der graven van Leuven
1015-1038 Hendrik I Oudste zoon van Lambert I
1038-1041 Otto Zoon van Hendrik I (zijn bestaan wordt betwijfeld)
1038 of 1041-1054 Lambert II Tweede zoon van Lambert I, graaf van Leuven en Brussel
1054-1079 Hendrik II Zoon van Lambert II
1079-1095 Hendrik III Zoon van Hendrik II, graaf van Leuven, Brussel en landgraaf van Brabant

Graven van de Brabantgouw

Omstreeks 1024 komt het zuidelijke helft van de Brabantgouw onder de graven van Bergen. Vanaf 1070 werden de graven van Bergen ook graven van Henegouwen. Rond 1056 komt het gebied tussen Schelde en Dender (met de burcht te Ename) als Duits rijksleen onder de graven van Vlaanderen. Om die reden wordt het Rijks-Vlaanderen genoemd (in tegenstelling tot Kroon-Vlaanderen, ten westen van de Schelde, dat een leen was van de Franse koning).

Periode Naam Bijzonderheden
1005-1024 Herman van Ename Vermoedelijk graaf over hele Brabantgouw, met uitzondering van het graafschap Brussel tussen Zenne en Dijle.
1061-1085 Herman II van Lotharingen Wellicht beperkt tot het gebied tussen Dender en Zenne.

Landgraven van Brabant

Omstreeks de jaarwisseling 1085/1086 gaf keizer Hendrik IV het landgraafschap Brabant (tussen Dender en Zenne) in leen aan Hendrik III van Leuven. Sindsdien is dit graafschap onttrokken aan het intermediaire gezag van de hertog van Neder-Lotharingen. Alle landgraven kwamen uit het huis Leuven, een zijlinie van het huis der Reiniers.

Periode Naam Bijzonderheden
1085-1095 Hendrik III Landgraaf in opvolging van de 1085 gesneuvelde paltsgraaf Herman II
1095-1139 Godfried I Zoon van Hendrik II, broer van Hendrik III; tevens vanaf 1106 hertog van Neder-Lotharingen.
1139-1142 Godfried II Zoon van Godfried I; hertog van Neder-Lotharingen.
1142-1190 Godfried III Zoon van Godfried II; hertog van Neder-Lotharingen.

Hertogen van Brabant

Als compensatie voor de verdediging van Jeruzalem tegen de inval van de Egyptische sultan Saladin (1183/1184) werd de zoon van Godfried III, Hendrik I door keizer Frederik Barbarossa in het landgraafschap Brabant tot hertog verheven. Na Godfried III kwam de titel hertog van Neder-Lotharingen bij de hertogen van Brabant en had in feite geen betekenis meer. Vanaf 1430 onder Filips II behoort de titel toe aan de heerser over de Nederlanden een personele unie van, in aanvang, graafschappen heerlijkheden en hertogdommen.

Periode Huis Naam Opmerking
1190-1235 Brabant Hendrik I Zoon van Godfried III, eerste hertog van Brabant en hertog van Neder-Lotharingen.
1235-1248 Brabant Hendrik II Zoon, regent van graafschap Holland en hertogdom Gelre, kandidaat Duits koning maar weigerde.
1248-1261 Brabant Hendrik III Zoon, steunt de kandidatuur voor het Duitse koningschap van Alfons X van Castilië.
1261-1267 Brabant Hendrik IV Zoon, mentaal gestoord en doet troonafstand ten gunste van zijn broer Jan.
1267-1294 Brabant Jan I Broer, hertogdom Limburg komt in het bezit van de hertogen van Brabant.
1294-1312 Brabant Jan II Zoon, moet concessies doen aan de opkomende steden.
1312-1355 Brabant Jan III Zoon, twaalf jaar lang heer van Breda en medeheer van Mechelen; koos in de Honderdjarige Oorlog de zijde van Engeland, later die van Frankrijk.
1355-1396/1406 Brabant Johanna van Brabant Dochter, tot 1383 regeert zij samen met haar echtgenoot Wenceslaus I
1396/1401-1405 Dampierre Margaretha van Male Nicht van de kinderloze Johanna van Brabant
1406-1415 Valois Anton Tweede zoon van Margaretha van Male en Filips de Stoute, erft het hertogdom Brabant en Limburg via zijn moeder van Johanna van Brabant
1415-1427 Valois Jan IV Zoon, medestichter van de universiteit van Leuven.
1427-1430 Valois Filips I Broer, werd eerder door de Staten van Brabant als regent (ruwaard) aangesteld.
1430-1467 Valois Filips II Zoon van Jan zonder Vrees, kleinzoon van Filips de Stoute, legt de basis met de Staten-Generaal van de Nederlanden voor de natievorming der Nederlanden, Brabant wordt deel van Bourgondische rijk
1467-1477 Valois Karel I de Stoute Zoon
1477-1482 Valois Maria van Bourgondië Dochter, trouwt met keizer Maximiliaan I van Oostenrijk
1482-1506 Habsburg Filips III de Schone Zoon, van 1482 tot 1492 onder voogdij van Maximiliaan I van Oostenrijk, trouwt met Johanna van Castilië, wordt tevens koning van Castilië en León
1506-1555 Habsburg Karel II Zoon, van 1506 tot 1515 onder voogdij van Maximiliaan I van Oostenrijk, heer der Nederlanden, Maximilaan stelt voor het eerst een landvoogd van de Nederlanden aan, zijn dochter Margaretha van Oostenrijk
1555-1598 Habsburg Filips IV Zoon, heer der Nederlanden, de Zeventien Provinciën, koning van Spanje
1598-1621 Habsburg Albrecht Zoon van Maximiliaan II van Oostenrijk, gehuwd met Isabella van Spanje, dochter van Filips II
1621-1665 Habsburg Filips V Zoon van Filips III van Spanje, neef van Isabella, in titel heerser over de Spaanse Nederlanden
1665-1700 Habsburg Karel III Zoon, in titel heerser over de Zuidelijke Nederlanden
1700-1713 Bourbon Filips VI Zoon van Lodewijk van Frankrijk, le grand dauphin, heerste over de zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog .
1713-1740 Habsburg Karel IV Zoon van keizer Leopold I, vanaf Vrede van Utrecht 1713, toegewezen aan de Oostenrijkse tak van de Habsburgers, heerser over de Oostenrijkse Nederlanden
1744-1780 Habsburg-Lotharingen Maria Theresia Erfdochter van keizer Karel VI / Karel IV van Brabant
1780-1790 Habsburg-Lotharingen Jozef I Zoon, heerser over de Oostenrijkse Nederlanden.
1790-1792 Habsburg-Lotharingen Leopold I Broer, heerser over de Oostenrijkse Nederlanden.
1792-1795 Habsburg-Lotharingen Frans I Zoon, laatste vorst over de Oostenrijkse Nederlanden.

Hertog van Brabant als dynastieke titel


De titel "hertog van Brabant" wordt als dynastieke titel gebruikt door de Spaanse (zie huis Bourbon) en de Belgische monarchie (zie hertog van Brabant (België)).

Stamboom


De stamboom van de hertogen van Brabant (in het Engels) kan hier worden gevonden: hertogen van Brabant

Vlaggenkunde


Het wapenschild van de hertogen van Brabant bestond aanvankelijk uit een gulden leeuw op een zwarte veld (in heraldische taal: van sabel met een leeuw van goud). In latere eeuwen werden de klauwen en de tong van de leeuw roodgekleurd. Dit wapen is verwerkt in de vlag van Vlaams-Brabant, de vlag van Waals-Brabant, evenals het wapen van Noord-Brabant (echter niet in de vlag van Noord-Brabant).

Zie ook


Machthebbers van de Lage Landen

LiteratuurCategorieën: Graaf van Leuven | Hertog van Brabant | Markgraaf van Antwerpen | Landgraaf van Brabant | Lijsten van heersers
Staat van informatie: 10.05.2021 09:43:04 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-by-sa-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.