Lijst van exoniemen met hun endoniemen


Sommige plaatsen buiten het Nederlandse taalgebied hebben in het Nederlands een aparte naam die niet overeenkomt met de naam die ter plaatse wordt gebruikt. De plaatselijke naam wordt het endoniem genoemd, de Nederlandse naam het exoniem, ook als het historisch een oorspronkelijke naam is (in gebieden waar ooit Vlaams, Nederlands of Nederduits gesproken werd). Hieronder volgt een lijst van exoniemen.

Het gebruik van exoniemen is in de Nederlandse taal thans veel minder gewoon dan voorheen.
Exoniemen die nog nauwelijks worden gehoord, zijn met (*) gemerkt.
Endoniemen die in Nederlandse teksten met toenemende mate voorkomen, zijn met (@) gemerkt.

Inhoud

Europa


Friesland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Aegum Eagum
Baijum Baaium
Beers Bears
Bergum Burgum
Bergumermeer Burgumer Mar
Birdaard Burdaard
Blija Blije
Bolsward Boalsert
Boxum Boksum
Boornsterhem Boarnsterhim
Bozum Boazum
De Knijpe De Knipe
De Leijen De Leien
Deersum Dearsum
Edens Iens
Eernewoude Earnewâld
Ferwerd Ferwert
Ferwerderadeel Ferwerderadiel
Fluessen De Fluezen
Franeker Frjentsjer
Friesland Fryslân
Gaasterland-Sloten Gaasterlân-Sleat
Garijp Garyp
Genum Ginnum
Giekerk Gytsjerk
Groote Wielen Grutte Wielen
Grouw Grou
Hardegarijp Hurdegaryp
Harlingen Harns
Heegermeer Hegemar Mar
Heerenveen It Hearrenfean
Het Heidenschap (*) It Heidenskip
Hennaard Hinnaard
Hijlaard Hilaard
Hindeloopen Hylpen
Hogebeintum Hegebeintum
Huins Húns
Idaard Idaerd
IJlst Drylts
IJsbrechtum Ysbrechtum
Irnsum Jirnsum
Jonkersland Jonkerslân
Jorwerd Jorwert
Joure De Jouwer
Kubaard Kûbaard
Leeuwarden Ljouwert
Littenseradeel Littenseradiel
Lions Leons
Lutkewierum Lytsewierrum
Molenend Mûnein
Nijeferd Nijefurd
Noordbergum Noardburgum
Oldeboorn Aldeboarn
Oosterend Easterein
Oosterlittens Easterlittens
Oostermeer Eastermar
Oosterwierum Easterwierrum
Oudkerk Aldtsjerk
Poppingawier Poppenwier
Rauwerd Raerd
Rijperkerk Ryptsjerk
Roodhuis Reahûs
Roordahuizum Reduzum
Scharsterland Skarsterlân
Sexbierumervaart Seisbierrumer Feart
Sijbrandaburen Sibrandabuorren
Sint Annaparochie Sint Anne
Sint Jacobiparochie Sint Jabik
Sloten Sleat
Slotermeer Sleattemer Mar
Sneek Snits
Sneekermeer Snitser Mar
Sintjohannesga Sint Jansgea
Sint Nicolaasga Sint Nyk
Stavoren (voorheen ook Staveren) Starum
Suawoude Suwâld
Terhorne Terherne
Terzool Tersoal
Tieke De Tike
Tietjerk Tytsjerk
Tietjerksteradeel Tytsjerksteradiel
Tjeukemeer Tsjûkemar
Vrouwenparochie Froubuurt (Bildts), Froubuorren (Fr)
Waaxens Waaksens
Warga Wergea
Wartena Warten
Welsrijp Wjelsryp
Wieuwerd Wiuwert
Wijns Wyns
Wijtgaard Wytgaard
Wirdum Wurdum
Wonseradeel Wûnseradiel
Wymbritseradeel Wymbritseradiel

Wallonië[1]

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Wallonië Wallonie
Aarlen Arlon
Aat Ath
Abele Labliau
Amel (rivier) Amblève (Frans) of Amel (Duits)
Amengijs Amougies
Ardennen Ardennes
Bastenaken Bastogne
Belgisch-Lotharingen Lorraine belge
Bergen Mons
Bettenhoven Bettincourt
Bevekom Beauvechain
Bierk Bierghes
Bitsingen Bassenge
Blieberg, Bleiberg of Blijberg Plombières
Bolbeek of Bolsbeek Bombaye
Borgworm Waremme
Deurne Tourinnes-la-Grosse
Doornik Tournai
Dottenijs Dottignies (ook Dottenijs is officieel)
Edingen Enghien (ook Edingen is officieel)
Eerken Archennes
Eigenbrakel Braine-l'Alleud
Elch Othée
Elzele Ellezelles
Evernijs (Steenput) Evregnies
Geldenaken Jodoigne
Gellingen Ghislenghien
Gembloers Gembloux
Genepiën Genappe
Geten Jauche
Glaaien Glons
Graven Grez-Doiceau
's-Gravenbrakel Braine-le-Comte
Gulke of Geuleke Goé
Hannuit Hannut
Haspengouw Hesbaye
Hendrik-Kapelle Henri-Chapelle
Henegouwen Hainaut (Frans), Hinnot (Waals)
Herzeeuw Herseaux
Hoei Huy
Hoge Venen Hohes Venn (Duits), Hautes Fagnes (Frans)
Itter Ittre
Jurbeke Jurbise
Kasteelbrakel Braine-le-Château
Klabbeek Clabecq
Komen Comines (ook Komen is officieel)
Land van Herve Pays de Herve
Lessen Lessines
Lessenbos Bois-de-Lessines
Lettelingen Petit-Enghien (ook Lettelingen is officieel)
Liek Oleye
Lieze Lixhe
Lijsem Lincent
Limburg Limbourg
Linsmeel Linsmeau
Luik (provincie) Liège (Frans), Lüttich (Duits)
Luik (stad) Liège
Luxemburg (provincie) Luxembourg
Malen Mélin
Maas Meuse
Mark Marcq (ook Mark is officieel)
Meyerode Meyrode
Moeskroen Mouscron (ook Moeskroen is officieel)
Namen (provincie) Namur
Namen (stad) Namur
Neerwaasten Bas-Warneton (ook Neerwaasten is officieel)
Nijvel Nivelles
Nudorp Wihogne
Oerle Oreye
Oostkerk Oisquercq
Opgeldenaken Jodoigne-Souveraine
Opzullik Silly
Papegem Papignies
Pellen Pellaines
Perwijs Perwez
Petrem Piétrain
Raatshoven Racour
Roosbeek Rebecq-Rognon
Roost-Krenwik of Roost-Krenwijk Rosoux-Crenwick
Rozenaken Russeignies
Rukkelingen-aan-de-Jeker Roclenge-sur-Geer
Samber Sambre
Schalafie Escanaffles
Sint-Jans-Geest Saint-Jean-Geest
Sint-Remigius-Geest Saint-Remy-Geest
Sint-Renelde Saintes
Sluizen (Bevekom) L'Écluse
Steenkerke Steenkerque
Steenput Estaimpuis
Terhulpen La Hulpe
Ternaaien Lanaye
Truielingen Trognée
Tubeke Tubize
Twee-Akren Deux-Acren
Vesder Vesdre (Frans) of Weser (Duits)
Vloesberg Flobecq (ook Vloesberg is officieel)
Waals-Brabant Brabant Wallon
Waasten Warneton (ook Waasten is officieel)
Waver Wavre
Weerst Warsage
Wezet Visé
Woelingen Ollignies
Wouteringen Otrange
Woutersbrakel Wauthier-Braine
Zinnik Soignies
Zittert-Lummen Zétrud-Lumay
Zullik Bassilly

Bosnië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Bosnië Bosna
Serajevo Sarajevo

Denemarken

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Denemarken Danmark
Elseneur (*) Helsingør
Faeröer Føroyar
Fehmarnbelt Femern Bælt
Funen Fyn
Groenland Kalaallit Nunaat / Grønland
Groenlandzee Grønlandhavet
Grote Belt Storebælt
Jammerbocht Jammerbugten
Jutland Jylland
Kleine Belt Lillebælt
Kopenhagen København
Seeland Sjælland
Sont Øresund
Straat Davis Davis Stræde
Straat Denemarken Danmark Stræde
Straat Nares Nares Stræde
Waddenzee Vadehavet

Duitsland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Duitsland Deutschland
Aken Aachen
Aurik Aurich
Beieren Bayern
Beierse Alpen Bayerische Alpen
Beierse Hoogvlakte Alpenvorland
Beierse Woud Bayerischer Wald
Bentem Bad Bentheim
Berchem Bergheim
Berlijn Berlin
Bocht van Helgoland Helgoländer Bucht
Bodenmeer, Meer van Konstanz Bodensee
Boheemse Woud Böhmerwald
Boven-Rijnse Laagvlakte Oberrheinische Tiefebene
Brunswijk (* behalve in historische context) Braunschweig
Dinxperlo-Zuiderwijk Suderwick (zonder umlaut)
Dortmund-Eemskanaal Dortmund-Ems-Kanal
Duitse Bocht Deutsche Bucht
Duisburg (uitspraak volgens Nederlandse spelling) Duisburg (uitspraak: Duusboerg)
Dusseldorp (*) Düsseldorf
Eems Ems
Eems-Jadekanaal Ems-Jade-Kanal
Eems-Vechtkanaal Ems-Vechte-Kanal
Emmelkamp Emlichheim (@)[2]
Emmerik Emmerich am Rhein (@)[2]
Erkelens Erkelenz
Ertsgebergte Erzgebirge
Frankfort aan de Main Frankfurt am Main
Frankfort aan de Oder Frankfurt (an der Oder)
Geelkerken Geilenkirchen
Gelderen, Geldre Geldern
Grietjezijl Greetsiel
Gogh Goch
Grevenbroek Grevenbroich
Gulik Jülich
Hamburg (uitspraak met Nederlandse u) Hamburg
Hamelen Hameln
's-Hertogenrade Herzogenrath
Hoog-Elten Hochelten
Itterbeek Itterbeck
Jadeboezem Jadebusen
Jemmingen Jemgum
Ketwijk (*) Kettwig (Kreis Essen)
Keulen Köln
Kielerbocht Kieler Bucht
Kleef Kleve
Kniphuizen Kniphausen
Koningswinter Königswinter
Kaldenkerken Kaldenkirchen (@)[2]
Leeroord Leerort
Listerdiep Lister Tief
Lübeckerbocht Lübecker Bucht
Maagdenburg Magdeburg (@)[2]
Mecklenburg-Voor-Pommeren Mecklenburg-Vorpommern (@)[2]
Mentz Mainz
Meurs Moers
Moezel Mosel
Nedersaksen Niedersachsen
Neurenberg Nürnberg (@)[2]
Nieuwenhuis Neuenhaus
Noord-Duitse Laagvlakte Norddeutsches Tiefland
Noord-Friese Waddeneilanden Nordfriesische Inseln
Noord-Friesland Nordfriesland
Noord-Oostzeekanaal Nord-Ostsee-Kanal
Noordrijn-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Oderhaf Stettiner Haff
Oost-Friese Waddeneilanden Ostfriesische Inseln
Oost-Friesland Ostfriesland
Osnabrugge (*) Osnabrück
Oude IJssel Issel
Palts Pfalz (@)[2]
Pommerse Bocht Pommersche Bucht
Pruisen Preußen
Rijn Rhein
Rijnberk Rheinberg
Rijn-Hernekanaal Rhein-Herne-Kanal
Rijnland-Palts Rheinland-Pfalz (@)[2]
Rijnlands Leisteenplateau Rheinisches Schiefergebirge
Rintelen[3] Rinteln
Roer Rur
Ruhrgebied Ruhrgebiet
Saarbruggen (*) Saarbrücken
Saksen Sachsen (@)[2]
Saksen-Anhalt Sachsen-Anhalt (@)[2]
Santen Xanten
Sleeswijk-Holstein Schleswig-Holstein (@)[2]
Spiers (* behalve in een historische context) Speyer
Straalsond Stralsund
Swalm Schwalm
Tudderen Tüddern
Ulsen Uelsen
Vecht Vechte
Veldhuizen Veldhausen
Waddenzee Wattenmeer
Wezel Wesel
Wezer Weser (@)[2]
Worm Wurm
Zevengebergte Siebengebirge
Zwaben Schwaben (@)[2]
Zwarte Woud Schwarzwald
Zwilbroek Zwillbrock

Finland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Finland Suomi
Lapland of Samenland Lappi

Frankrijk[4][5]

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Frankrijk France
A (*) Aa
Aarde (*) Ardres
Abbegem, Abbekerke Abbeville
Akkin (*) Acquin
Alingten (*) Alincthun
Almen (*) Ames
Altingen (*) Autingues
Ambletuwe (*) Ambleteuse
Anderne (*) Andres
Aneken (*) Annequin
Anik (*) Aniche
Ansingen (*) Anzin
Aquitaanse Poort Porte d'Aquitaine
Aquitanië (@) Aquitaine
Ardennen (departement) Ardenne
Ariën Aire-sur-Lys
Arken (*) Arques
Armentiers Armentières
Armentiers-Kapelle La Chapelle-d'Armentières
Armoricaans Massief Massif armoricain
Artesië (@) Artois
As (*) Acq
Ast (*) Ascq
Atrecht Arras
Avenne (*) Avesnes
Averhout (*) Avroult
Baai van Mont-Saint-Michel Baie du Mont-Saint-Michel
Baaiengem (*) Bayenghem-lès-Éperlecques en Bayenghem-lès-Seninghem
Baïngten (*) Baincthun
Balingem (*) Balinghem
Baskenland Pays basque
Basse (*) La Bassée
Batpalmen (*) Bapaume
Bavik of Beuken (*) Bavay
Bazingem (*) Bazinghen
Bekken van Parijs Bassin parisien
Belgin (*) Beugin
Belken (*) Bléquin
Bellebronne (*) Bellebrune
Belle-Hollevoorde (*) Belle-et-Houllefort
Berk of Berk-aan-Zee (*) Berck
Berkem (*) La Madeleine
Berken (*) Belloy-sur-Somme
Bermering (*) Bermerain
Bernelis (*) Bernieulles
Betun (*) Béthune
Billeke (*) Bilques
Billy-Berklo (*) Billy-Berclau
Blankenes of Wittenes Blanc-Nez
Blendeke Blendecques
Blootland Plat Pays
Boesem (*) Bouchain
Bohen (*) Bohain
Bomi (*) Bomy
Bondingem (*) Boisdinghem
Bonduwe (*) Bondues
Bonen of Beunen Boulogne-sur-Mer
Boninge (*) Bonningues-lès-Ardres en Bonningues-lès-Calais
Boorte (*) Bourthes
Bors (*) Bours
Bourgondië (@) Bourgogne
Bourgondisch Kanaal Canal de Bourgogne
Bourgondische Poort Porte de Bourgogne of Trouée de Belfort
Bovelingem (*) Bouvelinghem
Boven-Rijnse Laagvlakte Fosse rhénane
Bovingen (*) Bouvines
Bramen (*) Brêmes
Briast (*) Brias
Bruinenberg (*) Brunembert
Bune (*) Busnes
Busbeke of Bosbeke Bousbecque
Centraal Massief Massif central
Cevennen Cevennes
Corbeham (*) Corbehem
Corsica Corse
Cottische Alpen Alpes cottiennes
Dallem (*) Dohem
Dalnes (*) Dannes
Dardingem (*) Saint-Martin-d'Hardinghem
De Bomen (*) Labroye
De Kouter (*) La Couture
De Stroom (*) Lestrem
Denebroek (*) Dennebrœucq
Dening of Doneng (*) Denain
Deule Deûle
Deulemonde Deûlémont
Deverne (*) Desvres
Diedenhoven Thionville
Diffeke (*) Difques
Donk (*) Don
Doornem (*) Tournehem-sur-la-Hem
Dorlaar (*) Dourlers
Dorland (*) Doullens
Dors (*) Daours
Doverin (*) Douvrin
Dowaai (*) Douai
Ekingem (*) Équihen-Plage
Elna, Enna of Enne (*) Liane
Elne (*) Elnes
Elzas Alsace
Elzaskanaal Grand Canal d'Alsace
Embreke (*) Embry
Enessem (*) Inxent
Engelo (*) Englos
Enken (*) Enquin-les-Mines
Ennelin (*) Annœullin
Erkegem (*) Erquinghem-le-Sec
Erkegem-aan-de-Leie (*) Erquinghem-Lys
Erni (*) Erny-Saint-Julien
Erningsem (*) Rinxent
Essingem (*) Echinghen
Everkok (*) Verchocq
Everlingem of Verlegem (*) Verlinghem
Ferlingen (*) Frelinghien
Flamerzele (*) Framezelle
Florigem (*) Floringhem
Fraaituin (*) Fréthun
Frenk (*) Frencq
Frusje (*) Fruges
Ganep (*) Guemps
Ganzenpunt (*) Pointe-à-Zoie
Gaverbeke (*) Guarbecque
Genst (*) Genech
Gizene, Giezene of Wijnen (*) Guînes
Gimmeke (*) Guémy
Godingten (*) Godincthun
Gohere (*) Gohelle
Golf van Ajaccio Golfe d'Ajaccio
Golf van Biskaje Golfe de Gascogne
Grajische Alpen Alpes graies
's Gravenhoeve (*) Conteville
Hafferdingen (*) Affringues
Hagemolen (*) Haeghe Meulen
Hagen (*) Haines
Halcim (*) Haulchin
Halewijn Halluin
Ham (*) Hem
Haneline (*) Hallines
Hanevo (*) Henneveux
Harbodem (*) Haubourdin
Hardbere (*) Herbelles
Hardelo (*) Hardelot
Hardingen (*) Hardinghen
Harne (*) Harnes
Havringen (*) Havrincourt
Heimfriedswilder (*) Wierre-Effroy
Helkijn of Helkin (*) Heuchin
Hellem (*) Hellemmes
Helveld (*) Helfaut
Helvetingen (*) Hervelinghen
Herbingen (*) Herbinghen
Hereweg (*) later Nieuwkerke (*) Nouvelle-Église
Herin (*) Hérin
Hermelingen (*) Hermelinghen
Het Hoekske (*) Le Touquet-Paris-Plage
Heusdin of Heusden (*) Hesdin
Hofkerke (*) Offekerque
Hogeberg (*) Hautmont
Hokkingem (*) Hocquinghen
Holne (*) Houlle
Hondsberg (*) Audembert
Hoogbrug (*) Le Haut-Pont
Hoogland van Auvergne Monts d'Auvergne
Hoog-Loken (*) Haut-Loquin
Hordeng (*) Hordain
Horingem (*) Heuringhem
Horning (*) Hornaing
Hosden of Hosdingen (*) Houdain
Hovekerke of Offekerke (*) Offekerque
Hubi (*) Huby
Hukkelaar of Hukeliers (*) Hucqueliers
Hullode (*) Hulluch
Humberg (*) Humbert
Iberge (*) Isbergues
Ingwinegate (*) Enguinegatte
Izeke (*) Isques
Kales (*) Calais
Kalkwelle (*) Coquelles
Kamerijk (*) Cambrai
Kamerijkse Cambrésis
Kamerijkskasteel Le Cateau-Cambrésis
Kampingem (*) Capinghem
Het Kanaal La Manche
Kanaaleilanden Îles normandes
Karabant (*) Carembault
Kelmes (*) Quelmes
Kemenesse (*) Les Cheminées
Kent (*) Quend
Kernes (*) Quernes
Kerskamp (*) Quercamps
Kesseke (*) Quesques
Kevi (*) Quiévy
Kierestede (*) Quiestède
Kiezenet (*) Le Quesnoy
Kiezenet (*) Quesnoy-sur-Deûle
Killem (*) Quilen
Klaarmares Clairmarais
Klarke (*) Clarques
Kleine Sint-Bernhardpas Col du Petit Saint-Bernard
Kolesberg (*) Colembert
Komen (@) Comines-Sud
Konde (*) Condé
Korbie of Korbei (*) Corbie
Krotooie (*) Crotoy
Kulem (*) Cuhem
Kuuk (*) Cucq
Laar (*) Flers
Land van het Vrijleen (*) Pays de l'Alleu
Landast (*) Landas
Landbertsrode (*) Lambersart
Landerten (*) Landrethun-lès-Ardres en Landrethun-le-Nord
Landeschie (*) Landrecies
Landherie (*) La Hérie
Langenesse (*) Longuenesse
Lanno (*) Lannoy
Laren (*) Laires
Ledingem (*) Ledinghem
Leie Lys
Leulingen (*) Leulinghen-Bernes
Liegesboort (*) Lisbourg
Lier (*) Lières
Lijzel of Liezele (*) Lyzel
Lillaar (*) Lillers
Link (*) Lynck
Linsele of Linzele (*) Linselles
Liskes of Lieke (*) Licques
Liste (*) Liettres
Loningem (*) Leulinghem
Lostingen (*) Lottinghem
Lotesse (*) Louches
Lotharingen Lorraine
Lumeres (*) Lumbres
Maarbeke (*) Marbaix
Maas Meuse
Mabuse of Malbode (*) Maubeuge
Malni (*) Masny
Manning (*) Manin
Mariadorp (*) Maresville
Marke (*) Marcq-en-Barœul
Marke Marque
Market(t)e (*) Marquette-en-Ostrevant
Market(t)e (*) Marquette-lez-Lille
Markize (*) Marquise
Marne-Rijnkanaal Canal de la Marne au Rhin
Marol (*) Marœuil
Marolle (*) Maroilles
Masenne (*) Marchiennes
Matringem (*) Matringhem
Mazengarve (*) Mazingarbe
Medeland (*) Mélantois
Meer van Genève Lac Léman
Melle (*) Melde
Menteke-Noordboekhout (*) Mentque-Nortbécourt
Merk of Mark (*) Marck
Merkenes (*) Merck-Saint-Liévin
Moerenland (*) Marquenterre
Moezel Moselle
Monnie (*) Moulle
Monnikenbure (*) Mannequebeurre
Monster(h)ole(*) Montreuil
Montelbaan Montauban
Moringem (*) Moringhem
Mulhuizen (*) Mulhouse
Munk-Nieuwerleet (*) Muncq-Nieurlet
Nameringem (*) Nabringhen
Nauw van Calais, Nauw van Kales (*) of Straat van Dover (zeestraat) Pas de Calais
Nauw van Calais (departement) Pas-de-Calais
Neerwaasten Bas-Warneton
Nele (*) Nesles
Niel-bij-Aarde (*) Nielles-lès-Ardres
Nieles (*) Nielles-lès-Bléquin
Nieuwerleet (*) Nieulay
Nieuwkapelle (*) Neuve-Chapelle
Nieuwkasteel-Hardelo (*) Neufchâtel-Hardelot
Nieuwkerke (*) Nouvelle-Église
Noord-Elseke (*) Nordausques
Noorderdepartement (@) Nord
Noordkerke (*) Nortkerque
Noordleulingem (*) Nort-Leulinghem
Normandië Normandie
Norrem (*) Norrent-Fontes
Odenaker (*) Denacre
Oderzele (*) Audresselles
Odingten (*) Audincthun
Olm (*) Lomme
Ooie Oye-Plage
Oorschie (*) Orchies
Oosterbant (*) Ostrevant
Opaalkust Côte d'Opales
Opline (*) Houplines
Orten (*) Ourton
Ot(h)ie (*) Authie
Ouderkerke (*) Vieille-Église
Oudehem (*) Audrehem
Ouderwijk Audruicq
Oud-Heusden (*) Vieil-Hesdin
Oudingem (*) Audinghen
Ouve-Werchin (*) Ouve-Wirquin
Oudwenden (*) Vendin-le-Vieil
Papingem (*) Saint-Venant
Parijs Paris
Permeke (*) Prémesques
Petresse (*) Saint-Pierre-lès-Calais
Pevelen (*) Pévèle
Pevelenberg (*) Mons-en-Pévèle
Picardië Picardie
Pitesveld (*) Pittefaux
Pittem (*) Pihem
Pittem (*) Pihen-lès-Guînes
Planken (*) Planques
Plateau van Lotharingen Plateau de Lorraine
Ponteland (*) Ponthieu
Pyreneeën Pyrénées
Radingem (*) Radinghem
Rakingem (*) Racquinghem
Rede van Brest Rade de Brest
Reetseke (*) Rety
Rekke (*) Recques-sur-Course
Rekke-aan-de-Hem (*) Recques-sur-Hem
Reklinghem (*) Reclinghem
Renteke (*) Renty
Rhône-Rijnkanaal Canal du Rhône au Rhin
Riemen (*) Reims
Rijsel (@) Lille
Rimberg (*) Rimbert
Robaais (*) Roubaix
Robeke Robecq
Rode (*) Rœux
Rodenaken (*) Aix-en-Issart
Rokesdorn (*) Roquetoire
Ronk Roncq
Roosbeek (*) Rebecques
Rosberge (*) Rebergues
Rouaan (*), Rowaan (*) Rouen
Rouwe (*) Rue
Rumingem (*) Ruminghem
Saar Sarre (ook Saar voor het deel van de rivier in Duitsland)
Salperwijk (*) Salperwick
Samber Sambre
Santingeveld (*) Saint-Inglevert
Sarwin (*) Servins
Savoyse Alpen Alpes de Savoie
Schelde Escaut (ook Schelde voor het deel van de rivier in België en Nederland)
Scheldebrug (*) Escautpont
Schobeek (*) Escobecques
Schouden (*) Escaudain
Schouwbroek Schoubrouck
Schuren (*) Écuires
Seburg (*) Sebourg
Seinebaai Baie de la Seine
Sengin (*) Sainghin-en-Weppes
Sikelin (*) Seclin
Singem (*) Sainghin-en-Mélantois
Sint-Amands-aan-de-Skarpe (*) Saint-Amand-les-Eaux
Sint-Andries of Sint-Andries-Rijsel (*) Saint-André-lez-Lille
Sinterkaas (*) Saint-Tricat
Sint-Joost (*) Saint-Josse
Sint-Kwintens (*) Saint-Quentin
Sint-Maartens-Aard (*) Saint-Martin-au-Laërt
Sint-Maartensberg (*) Mont-Saint-Martin
Sint-Mariakerke (*) Sainte-Marie-Kerque
Sint-Medard (*) Domart-en-Ponthieu
Sint-Omaars (@) Saint-Omer
Sint-Omaarskapel of Sint-Omaarskapelle (*) Saint-Omer-Capelle
Sint-Pauwels (*) Saint-Pol-sur-Ternoise
Sint-Pieters (*) Dompierre
Sint-Rikiers (*) Saint-Riquier
Sint-Stevens (*) Saint-Étienne-au-Mont
Sint-Vaast (*) Lebiez
Sint-Volkwin (*) Saint-Folquin
Sint-Walarik (*) Saint-Valery-sur-Somme
Sint-Wulmaars (*) Samer
Sison (*) Cysoing
Skale (*) Escalles
Skarpe of Scherpe Scarpe
Skole (*) Escœuilles
Sluis (*) Lécluse
Sperleke Eperlecques
Sperlekebos Forêt d'Éperlecques
Saint-Jean-Pied-de-Port Doniban (Baskisch)
Stapel (*) Étaples
Steenbrugge (*) Pont de Briques
Straat van Bonifacio Bouche de Bonifacio
Straat van Corsica Canal de Corse
Straatsburg Strasbourg
Strate (*) Estrée-Blanche
Stroom (*) Estrun
Tatingem (*) Tatinghem
Terdingem (*) Tardinghen
Teenbronne (*) Tardinghen
Teralteren (*) Zoteux
Terdingem (*) Tardinghen
Ternaasland (*) Ternois
Ternast (*) Ternas
Terwaan of Terenburg (*) Thérouanne
Tierasse (*) Thiérache
Tilleke (*) Tilques
Toerkonje (*) Tourcoing
Toflaar (*) Toufflers
Tricht (*) Trith-Saint-Léger
Valencijn (*) Valenciennes
Valkenberg (*) Fauquembergues
Veenmunster (*) Moustier-en-Fagne
Vermandland (*) Vermandois
Vissershoven (*) Pecquencourt
Vloerbeek (*) Fleurbaix
Vogezen Vosges
Vorstmunster (*) Forest-Montiers
Waasten (@) Warneton-Sud
Wabingen (*) Outreau
Wallaar (*) Wallers
Wanhem (*) Wannehain
Waskenhal (*) Wasquehal
Waterlo (*) Wattrelos
Waverant (*) Wavrans
Waveren (*) Wavrin
Wemmersijs (*) Wambrechies
Wenden (*) Vendin-lès-Béthune
Wendenbrugge (*) Pont-à-Vendin
Werdrik (*) Wardrecques
Werven (*) Vervins
Westboekhout (*) Westbécourt
Westerwinkel (*) Wingles
Westrem (*) Westrehem
Wezerne (*) Wizernes
Widdebroek (*) Widdebrouck
Widem (*) Widehem
Wieze (*) Guise
Wijker (*) Wicres
Wijme (*) Wismes
Wikingem (*) Wickinghem
Wilder (*) Wierre-au-Bois
Willeù (*) Willems
Willewine (*) Wirwignes
Wimau (*) Vimeu
Wimeruwe (*) Wimereux
Wimi (*) Vimy
Witteke (*) Wittes-Cohem
Witernes (*) Witternesse
Witzand (*) Wissant
Wizeke (*) Wisques
Woestine-abdij (*) Sainte-Marie-du-Désert
Woudringem (*) Vaudringhem
Zee-Alpen (gebergte) Alpes Maritimes
Zandgat (*) Sangatte
Zangem (*) Sanghen
Zegerke (*) Serques
Zele (*) Selles
Zelleken of Zellebeke (*) Sailly-sur-la-Lys en Sailly-lez-Lannoy
Zerre (*) Serre
Zetteke (*) Setques
Zomme (*) Somme
Zuid-Elseke of Zuidauzeke (*) Zudausques
Zuidkerke (*) Zutkerque
Zuid-Wervik Wervicq-Sud
Zurke (*) Surques
Zwartenes Cap Gris-Nez
Zwaveke (*) Zouafques
Zwerde (*) Esquerdes

Franse Westhoek[6]

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Franse Westhoek Westhoek français
Abele (*) L'Abeele
Armboutskappel (*) Armbouts-Cappel
Arneke (*) of Arnijke (*) Arnèke
Bambeke (*) Bambecque
Bavinkhove (*) Bavinchove
Belle (*) Bailleul
Berten (*) Berthen
Bieren (*) Bierne
Bissezele (*) Bissezeele
Blaringem (*) Blaringhem
Boeschepeberg (*) Mont-de-Boeschêpe
Boeschepe (*) Boeschêpe
Boezegem (*) Boëseghem
Bollezele (*) Bollezeele
Brayduinen (*) Bray-Dunes
Broekburg of Burburg (*) Bourbourg
Broekkerke (*) Brouckerque
Broksele (*) Broxeele
Buisscheure (*) Buysscheure
De Gorge (*) La Gorgue
De Krebbe (*) La Crêche
De Meulhoek (*) Meul
De Moeren (*) of Moerkerke (*) Les Moëres
De Niepe (*) of De Niepe-bij-Kassel (*) Le Nieppe
Den IJzel (*) Yzel
Den Park (*) Le Parc
De Walle (*) La Motte-au-Bois
Drinkam (*) Drincham
Drooghout (*) Sec-Bois
Duinkerke of Duinkerken Dunkerque
Ebblingem (*) Ebblinghem
Eke (*) Eecke
Ekelsbeke (*) Esquelbecq
Eringem (*) Eringhem
Fort-Mardijk (*) Fort-Mardyck
Gijvelde (*) Ghyvelde
Godewaarsvelde (*) Godewaersvelde
Grevelingen (*) Gravelines
Groot-Fort-Filips (*) of Groot-Filipsfort (*) Grand-Fort-Philippe
Groot-Millebrugge (*) Le Grand Millebrugghe
Groot-Sinten (*) Grande-Synthe
Hardefoort (*), Hardenvoorde (*) of Harrevoorde (*) Hardifort
Haverskerke (*) Haverskerque
Hazebroek (*) Hazebrouck
Herzele (*) Herzeele
Holke (*) Holque
Hondegem (*) Hondeghem
Hondschote (*) Hondschoote
Hooimille (*) Hoymille
Houtkerke (*) Houtkerque
IJzer (*) Yser
Kaaster (*) Caëstre
Kapelle (*) Cappelle-la-Grande
Kapellebroek (*) Cappelle-Brouck
Kassel (*) Cassel
Kasselberg (*) Mont Cassel
Katsberg (*) Mont-des-Cats
Klein-Fort-Filips (*) of Klein-Filipsfort (*) Petit-Fort-Philippe
Klein-Sinten (*) Petite-Synthe
Kokereelberg (*) Mont Kokereel
Koppenaksfoort (*) Coppenaxfort
Koudekerke-Dorp (*) Coudekerque of Coudekerque-Village
Koudeschure (*) Caudescure
Kraaiwijk (*) Craywick
Krochte (*) Crochte
Kwaadieper (*) Quaëdypre
Lederzele (*) Lederzeele
Ledringem (*) Ledringhem
Leffrinkhoeke (*) Leffrinckoucke
Leie Lys
Linde (*) Lynde
Loberge (*) Looberghe
Loon (*) of Loon-Strand (*) Loon-Plage
Malo (*) of Malo-aan-Zee (*) Malo-les-Bains
Mardijk (*) Mardyck
Meregem (*) of Mergem (*) Merville
Merkegem (*) Merckeghem
Meteren (*) Méteren
Moerbeke (*) of Morbeke (*) Morbecque
Niepebos (*) Forêt de Nieppe
Niepkerke (*) of Nipkerke (*) Nieppe
Nieuw-Berkijn (*) of Zuid-Berkijn (*) Neuf-Berquin
Nieuwerleet (*) Nieurlet
Nieuw-Koudekerke (*) Coudekerque-Branche
Noordpene (*) Noordpeene
Ochtezele (*) Ochtezeele
Okselare (*) Oxelaëre
Oostkappel (*) Oost-Cappel
Oud-Berkijn (*) of Noord-Berkijn (*) Vieux-Berquin
Oudezele (*) Oudezeele
Outerstene (*) Outtersteene
Pene (*) Peene
Pradeels (*) Pradelles
Rekspoede (*) Rexpoëde
Rijselberg (*) Mont de Lille
Rozendaal (*) Rosendaël
Rubroek (*) Rubrouck
Ruisscheure (*) Renescure
Sint-Janskappel (*) Saint-Jans-Cappel
Sint-Joris (*) of Sint-Joris-aan-de-A (*) Saint-Georges-sur-l'Aa
Sint-Mariakappel (*) Sainte-Marie-Cappel
Sint-Momelijn (*), Sint-Momelingen (*) of Oudemonster (*) Saint-Momelin
Sint-Pietersbroek (*) Saint-Pierre-Brouck
Sint-Pols (*) of Sint-Pols-aan-Zee (*) Saint-Pol-sur-Mer
Sint-Silvesterkappel (*) Saint-Sylvestre-Cappel
Sint-Winoksbergen (*) of Bergen (*) Bergues
Soks (*) Socx
Spijker (*) Spycker
Stapel (*) Staple
Steenbeke (*) Steenbecque
Steenwerk (*) Steenwerck
Stegers (*) Estaires
Stene (*) Steene
Strazele (*) of Straatzele (*) Strazeele
Terdegem (*) Terdeghem
Tetegem (*) Téteghem
Tienen (*) Thiennes
Uksem (*) Uxem
Vleteren (*) Flêtre
Volkerinkhove (*) Volckerinckhove
Waalskappel (*) of Walskappel (*) Wallon-Cappel
Warrem (*) Warhem
Waten (*) Watten
Wemaarskappel (*) Wemaers-Cappel
Westkappel (*) West-Cappel
Wilder (*) Wylder
Winnezele (*) Winnezeele
Wintersberg (*) Mont d'Hiver
Wormhout (*) Wormhoudt
Wouwenberg (*) of Uwenberg (*) Mont-des-Recollets
Wulverdinge (*) Wulverdinghe
Zegerskappel (*) Zeggers-Cappel
Zerkel (*) of Zurkel (*) Sercus
Zermezele (*) Zermezeele
Zoeterstee (*) of Zoetestede (*) Le Doulieu
Zuidkote (*) Zuydcoote
Zuidpene (*) Zuytpeene
Zwarteberg (*) Mont-Noir

Griekenland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Griekenland Hellás (Ἑλλάς)
Athene Athènai (Αθηναι) in de oudheid, Athina (Αθήνα) sinds jaren 70
Iraklion (Heraklion) Iraklio (Ηράκλειο)
Corfu (Korfoe) Kerkyra (Κέρκυρα)

Hongarije

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Hongarije Magyarország
Boedapest Budapest
Grote Hongaarse Laagvlakte Alföld
Nagyalföld,
Klein Koemanië Kiskunság
Kleine Hongaarse Laagvlakte Kisalföld
Margaretha-eiland Margit-sziget
Óbuda-eiland Óbudai-sziget
Stoelwittenburg (*) Székesfehérvár
Transdanubië Dunántúl

Italië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Apennijnen Appennini
Assisië Assisi
Florence of Florentië (*) Firenze
Genua Genova
Lombardije Lombardia
Mantua Mantova
Milaan Milano
Napels Napoli
Apulië Puglia
Padua Padova
Rome Roma
Sardinië Sardegna
Sicilië Sicilia
Tarente Taranto
Trente Trento
Triëst Trieste
Turijn Torino
Venetië Venezia

Letland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Jacobstad Jēkabpils
Koerland Kurzeme
Lijfland Vidzeme
Riga Rīga

Noorwegen

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Noorwegen Norge
Spitsbergen Svalbard

Oostenrijk

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Karinthië Kärnten
Neder-Oostenrijk Niederösterreich
Neusiedlermeer Neusiedlersee
Noord-Tirol Nordtirol
Oost-Tirol Osttirol
Opper-Oostenrijk Oberösterreich
Stiermarken Steiermark
Tirool (*) Tirol
Wenen Wien

Polen

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Allenstein Olsztyn
Auschwitz (stad) Oświęcim
Breslau Wrocław
Bromberg Bydgoszcz
Dantzig en Danswijk Gdańsk
Elbing Elbląg
Kattowitz Katowice
Krakau Kraków
Mariënburg Malbork
Mariënwerder Kwidzyn
Pruisisch Holland Pasłęk
Swinemünde Świnoujście
Stettin Szczecin
Stolp Słupsk
Thorn Toruń
Warschau Warszawa

Portugal

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Azoren Açores
Lissabon Lisboa
Taag Tejo

Roemenië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Boekarest Bucureşti
Transsylvanië, Zevenburgen Transilvania, Ardeal, Erdély, Siebenbürgen

Rusland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Cranz Zelenogradsk (Зеленоградск)
Heiligenbeil Mamonovo (Мамоново)
Insterburg Tsjernjachovsk (Черняховск)
Koningsbergen Kaliningrad (Калининград)
Moskou Moskva (Москва)
Oost-Pruisen (noordelijk deel) Kaliningradskaja Oblast (Калининградская о́бласть)
Pillau Baltiejsk (Балтийск)
Sint-Petersburg Sankt-Peterboerg (Санкт-Петербург)
Tilsit Sovetsk (Сове́тск)

Servië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Belgrado Beograd
Merelveld (* behalve in de woordgroep Slag op het Merelveld) Fushë Kosovë

Slowakije

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Presburg (*) Bratislava

Spanje

AR=Arabisch
AU=Asturisch
BA=Baskisch
CA=Catalaans
GA=Galicisch
exoniem
(Nederlandse naam)
Castiliaanse naam endoniem
(plaatselijke naam)
Andalusië Andalucía
Asturië Asturias Asturies (AU)
Balearen Islas Baleares Illes Balears (CA)
Baskenland País Vasco Euskadi (BA)
Bilbao Bilbo (BA)
Biskaje Vizcaya Bizkaia (BA)
Canarische Eilanden Islas Canarias
Cantabrië Cantabria
Castilië-La Mancha Castilla y La Mancha
Castilië en León Castilla y León
Catalonië Cataluña Catalunya (CA)
Ceuta Ceuta Sebta (AR)
Douro Duero
El Ferrol Ferrol (GA)
Galicië Galicia Galiza (GA)
Gerona Girona (CA)
Golf van Biskaje Mar Cantábrico
Iberisch Schiereiland Península Ibérica
Ibiza Eivissa (CA)
Lerida Lérida Lleida (CA)
Majorca (*) Mallorca
Melilla Melilla Melillia (AR)
Minorca (*) Menorca
Navarra Nafarroa (BA)
Orense Ourense (GA)
Oviedo Uviéu (AU)
Pamplona Iruñea (BA)
Sagunto Sagunt (CA)
San Sebastián Donostia (BA)
Santiago de Compostella[7] Santiago de Compostela
Sarragossa (*) Zaragoza
Taag Tajo
Vitoria Gasteiz (BA)

Tsjechië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Austerlitz Slavkov u Brna
Boheems-Moravische Hoogten Českomoravska vrchovina
Bohemen Čechy
Boheemse Woud Sumava
Budweis České Budějovice
Eger Ohře
Elbe Labe
Ertsgebergte Krušné Hory
Karlsbad Karlovy Vary
Mariënbad Mariánské Lázně
Moldova (*), Moldau Vltava
Moravië Morava
Moravische Poort Moravská brána
Oder Odra
Pilsen Plzeň
Praag Praha
Reuzengebergte Krkonoše
Silezië Slezsko
Sudeten Sudety
Theresienstadt Terezín
Witte Karpaten Bílé Karpaty

Turkije

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Adrianopel Edirne
Antiochië Antakya
Boersa Bursa
Istanboel İstanbul
Smyrna İzmir
Taurus Toros
Trebizonde Trabzon

Vaticaanstad

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Vaticaanstad Città del Vaticano

Verenigd Koninkrijk

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Abberdaan (*) Aberdeen
Bolstoen (*) Boston
Cornwallis (*) Cornwall
Daveren (*) Dover
Dortmuiden (*) Dartmouth
Wallis (*) Wales
Hitland (*) Shetland
Jarmuiden (*) Yarmouth
Kambrits (*) Cambridge
Kantelberg (*) Canterbury
Londen London
Noordwijk (*) Norwich
Orkaden Orkney
Pleimuiden (*) Plymouth
Poortland (*) Portland
Portsmuiden (*) Portsmouth
Scharenburg (*) Scarborough
Theems Thames
Tijnmuiden (*) Tynemouth
Vaalmuiden (*) Falmouth
Zandwijds (*) Sandwich

Zweden

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Zweden Sverige
Gotenburg Göteborg
Schonen Skåne
Stokholm (*) Stockholm
Lapland Lappland

Zwitserland

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Bazel Basel
Vierwoudstrekenmeer, minder juist Vierwoudstedenmeer Vierwaldstättersee

Afrika


Algerije

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Algerije al-Jazā’ir
Algiers al Jaza'ir
Constantine Qusanṭīnah
Oran Waran

Egypte

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Alexandrië al-Iskandariya
Assioet Asyut
Assoean Aswan
Caïro al-Qahirah
Damietta Damyat
Gizeh al-Giza
Luxor al-Uqsur
Port Said Bur Sa'id
Suez as-Suwais

Libië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Benghazi Banghazi
Tobroek Tubruq
Tripoli Tarabulus

Mali

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Timboektoe Tombouctou

Marokko

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Casablanca ad-Dar-al-Bayda
Fez Faz
Marrakesh Marrakush
Meknes Miknas
Rabat ar-Ribat
Tanger Tanjah
Tétouan Titwan

Soedan

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Khartoem al-Hartum
Port Sudan Bur Sudan

Zuid-Afrika en Namibië

Nederlandse en Afrikaanse naam Engelse naam
Kaapstad Cape Town
Walvisbaai Walvis Bay

Amerika


Argentinië/Chili

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Kaap Hoorn Cabo de los Hornos
Vuurland Tierra del Fuego

Cuba

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Havana La Habana

Azië


China

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
China Zhōngguó (中國)
Amoer Hēilóngjiāng (黑龍江)
Amoy (*) Xiàmén (廈門)
Binnen-Mongolië Öbür Mongghul / Nèi Měnggǔ (内蒙古)
Blauwe Rivier Chángjiāng (長江)
Gele Rivier Huánghé (黃河)
Hongkong Heung Kôong / Xiānggǎng (香港)
Kanton Guangzhou (廣州)
Macau Ou Mun / Àomén (澳門)
Mantsjoerije Mǎnzhōu (滿洲)
Moekden Shěnyáng (瀋陽)
Parelrivier Zhūjiāng (珠江)
Peking Beijing (北京)
Port Arthur Lǚshùnkǒu (旅順口)
Tibet Bod / Zàng (藏)
Xanadu Shàngdū (上都)
Zuid-Chinees Bergland Nánlíng (南嶺)

India

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Bombay Mumbai
Calcutta Kolkata
Madras Chennai

Indonesië

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Atjeh Aceh
Batavia (*) Jakarta
Borneo Kalimantan
Buitenzorg (*) Bogor
Celebes Sulawesi
Meester Cornelis Jatinegara
Molukken Maluku

Iran

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Teheran Tehran
Ispahaan (*) Isfahan of Esfahan

Israël

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Caesarea Kesariya (קיסריה)
Dode Zee Yam haMelach (ים המלח)
Eilat Elat (אילת)
Galilea (streek) haGalil (הגליל)
Haifa Chejfa (חיפה)
Jaffa Jafo (יפו)
Jeruzalem Yerushalayim (ירושלים) / Al Quds
Massada Metzada (מצדה)
Meer van Tiberias Yam Kinneret (ים כנרת)
Nazareth Nazrat (נצרת)
Safed Tzfat (צפת)
Samaria (stad) Sjomron (שומרון)
Tiberias Teverja (טבריה)

Japan

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Kioto Kyōto (京都)
Tokio Tōkyō (東京)

Vietnam

exoniem
(Nederlandse naam)
endoniem
(plaatselijke naam)
Cochin-China Nam Kỳ
Rode Rivier Sông Hồng
Tonkin Bắc Kỳ

Zie ookCategorieën: Geografie | Toponymie | Taallijsten
Staat van informatie: 03.12.2021 01:40:39 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.