Kerosine


Kerosine is een bij gefractioneerde destillatie van aardolie verkregen middenfractie, volgend op de benzinefractie.

Het wordt verkregen bij een kooktraject van ca. 150–300 °C. Het is een mengsel van alifatische (paraffine en isoparaffinen) en cyclische (aromaten en naftenen) koolwaterstoffen en bevat wisselende hoeveelheden zuurstof- stikstof- en zwavelverbindingen van koolwaterstoffen. Kerosine heeft een energetische waarde van 43,1 MJ/kg, vergelijkbaar met die van dieselolie. De soortelijke massa is 0,78–0,81g/cm3.

Een andere methode om kerosine te maken is uit aardgas middels het Fischer-Tropschproces, ook wel gas-to-liquids (GTL) genoemd.

Inhoud

Destillatie


Kerosine is een aardoliedestillaat dat verkregen wordt door fractionele destillatie tussen 150°C en 275°C. Het heeft een koolstofketenlengte van C12 tot C16. Als kerosine direct uit aardolie gedestilleerd wordt, moet de olie behandeld worden in een merox-eenheid of in een hydrotreater om het zwavelgehalte en de corrosiviteit te verlagen. Kerosine kan ook verkregen worden in een kraakinstallatie.

Toepassingen


Voordat benzine en de benzinemotor in zwang raakten was kerosine het meest gebruikte aardolieproduct en werd daarom naar de grondstof ook "petroleum", "petrolie", "peterolie" of kortweg "peut" genoemd. Men gebruikte het voornamelijk in het huishouden, voor doeleinden als verwarming, koken en als lampolie voor verlichting.

Kerosine als brandstof ("Jet A1") wordt gebruikt in straalmotoren, turboprops en turbofans van vliegtuigen.

Een extra gezuiverde vorm van kerosine wordt als brandstof voor verschillende typen draagraketten gebruikt. Deze vorm staat bekend als RP1, wat staat voor “Rocket Propellant grade 1”. De extra zuivering is nodig omdat een mix van zuurstof en ongezuiverde kerosine ook met het metaal van de raketmotor kan reageren waardoor de motor vol roet komt te zitten.

Bij de Nederlandse krijgsmacht overweegt men om te schakelen van diesel naar kerosine als brandstof.[bron?] Kerosine is zowel op milieu- (het verbranden van kerosine genereert zestig procent minder roetuitstoot) als op financieel gebied (de prijs van kerosine ligt een stuk lager dan die van diesel) gunstiger in het gebruik.

Reactieve metalen, zoals kalium en natrium, worden vaak onder petroleum bewaard omdat ze in open lucht reageren met de daar aanwezige waterdamp.

Belasting


Zie Kerosinetaks voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Op kerosine voor de luchtvaart wordt in de meeste landen geen btw en accijns geheven. Kerosine heeft daarom een groot fiscaal voordeel op andere energiebronnen. Door het niet heffen van belasting op kerosine ontbreekt een extra prikkel om het gebruik van kerosine en de nadelige gevolgen hiervan, de uitstoot van broeikasgassen, te beperken. In november 2019 hebben de Ministers van Financiën van België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Zweden een gezamenlijke verklaring gepresenteerd aan Europees commissaris voor European Green Deal Frans Timmermans, waarin de Europese Commissie werd opgeroepen om een Europese belasting te heffen op kerosine om de gehele luchtvaartindustrie meer te belasten voor zijn uitstoot en vervuiling en ook een informe passagiersvliegtaks in te voeren om alle lidstaten op hetzelfde niveau te brengen.[1][2]

De kerosineprijzen tussen landen verschillen. Het extra onnodig vol tanken van vliegtuigen vanwege de lagere prijs wordt fuel tankering genoemd. Het meerverbruik van het vliegtuig weegt dan niet op tegen de lagere prijs.

Alternatieven


Omdat kerosine sterk bijdraagt aan de opwarming van het klimaat, wordt gezocht naar alternatieven zoals synthetische kerosine of biokerosine, die chemisch vrijwel identiek zijn aan conventionele kerosine, en daarin dus bijgemengd kunnen worden.


Categorieën: Aardolie | Fossiele brandstof | Motorbrandstof | Koolwaterstof
Staat van informatie: 21.06.2021 09:59:19 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.