Kennisverwerving - nl.LinkFang.org

Kennisverwerving


Kennisverwerving is het proces waarbij kennis wordt vergaard door deductie waarbij gevolgtrekkingen worden gemaakt door uitspraken logisch af te leiden uit andere uitspraken, of inductie waarbij dit gebeurt op basis van waarnemingen, of via anderen zoals met onderwijs of zelfstudie. De uitgangspunten en grondbeginselen hiervan zijn onderwerp van de epistemologie.

Inhoud

Algemeen


Het begrip kennisverwerving is een overkoepelend begrip voor het individueel denken en het verstand gebruiken tot het wetenschappelijke kennisontwikkeling en maatschappelijke kenniscreatie. Met dit begrip kan verwijzen van het ene uiterste: tot één enkele gedachte komen tot het andere uiterste: het ontstaan van alle kennis in de geschiedenis der mensheid gecreëerd.

Men kan de activiteit van het kennisverwerven opdelen in het verzamelen, bewerken en presenteren van kennis; en het resultaat van de kennisopbouw kan men opdelen in de beschrijving, verklaring en of voorspelling. Het wetenschappelijke proces van kennisverwerving kan men verder globaal onderverdelen in de benadering van de realiteit, het opbouwen van een voorstelling en het nader verrichten van empirisch en toegepast onderzoek.

Het proces der kennisverwerving staat de hele geschiedenis van de filosofie al ter discussie en heeft tot allerlei controversen geleid, zoals de kentheoritische converse tussen het rationalisme, empirisme, kriticisme, dogmatisme en scepticisme.

In de informatica wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens of data, informatie bestaande uit voor de ontvanger relevante gegevens, en kennis die weer ontstaat door integratie van informatie.

Methoden tot kennisverwerving


Enkele algemene methoden voor kennisverwerving zijn:

Zie ook


LiteratuurCategorieën: Formele wetenschap | Kennismanagement | Kentheorie
Staat van informatie: 20.12.2020 05:09:09 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-by-sa-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.