Kalenderjaar


Een kalenderjaar is een tijdsinterval van precies één jaar volgens de gebruikte kalender. Het kalenderjaar begint met de Nieuwjaarsdag van de betreffende kalender en eindigend met de dag voorafgaand aan de volgende Nieuwjaarsdag. Men kan een kalenderjaar aanduiden met een jaartal.

Gregoriaanse kalender en bijbehorende ISO-weekkalender


In de gregoriaanse kalender, die in een groot deel van de wereld wordt gebruikt, begint een kalenderjaar, ook burgerlijk jaar geheten, op 1 januari (Nieuwjaar), en duurt het tot en met de daaropvolgende Oudejaarsdag (31 december).

Het woord kalenderjaar wordt veel gebruikt door de overheid, zoals in wetten en vergunningen en bij belastingheffing. Zo wordt extra duidelijk dat het jaar niet op een willekeurige dag begint, zoals op iemands verjaardag.

Een kalenderjaar loopt niet parallel met een kerkelijk jaar, schooljaar of academisch jaar. Deze zijn in het algemeen korter dan een heel jaar (zomervakanties worden bijvoorbeeld niet meegerekend). Verder is er individueel het levensjaar (in het kader van statistieken over groepen mensen ook wel leeftijdsjaar genoemd).

Het andere type jaar dat gebruikt wordt in samenhang met de gregoriaanse kalender is het weekjaar. Dienovereenkomstig onderscheidt men het gregoriaanse kalenderjaar(tal) en de gregoriaanse kalenderjaartelling enerzijds, en het (ISO-)weekjaar(tal) en de (ISO-)weekjaartelling anderzijds. Rond een jaarwisseling zijn er maximaal drie dagen waarvan het weekjaartal afwijkt van het kalenderjaartal.

Duur van het kalenderjaar


Vaak is een kalenderjaar is een periode van ongeveer een zonnejaar. Het kalenderjaar bestaat in veel kalenders uit een geheel aantal maanden. Een gregoriaans kalenderjaar duurt 365 of (bij een schrikkeljaar) 366 dagen.

Bij de meeste pure maankalenders is een kalenderjaar steeds 12 maanmaanden, dat is 11 dagen korter dan een zonnejaar. Bij een lunisolaire kalender zijn de meeste kalenderjaren 12 maanmaanden, maar zijn ook veel kalenderjaren 13 maanmaanden, zodanig dat een kalenderjaar gemiddeld ongeveer een zonnejaar is.

Zie ookCategorieën: Tijd | Kalender
Staat van informatie: 20.12.2020 08:31:07 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.