Kabinet-Drees I


Kabinet-Drees I
Drees II
De ministers van het kabinet-Drees I in de Trêveszaal op 18 augustus 1952
Coalitie KVP, PvdA, CHU, VVD
Zeteltal TK 32 + 27 + 9 + 8 = 76
Premier dr. W. (Willem) Drees
Beëdiging 15 maart 1951
Demissionair 25 juni 1952
Ontslagdatum 2 september 1952
Voorganger Drees-Van Schaik
Opvolger Drees II
Zetels in de Tweede Kamer
Overzicht kabinetten
Portaal    Politiek

Het kabinet-Drees I (ook bekend als Drees II)[1] was het Nederlandse kabinet van 15 maart 1951 tot 2 september 1952. Het werd gevormd door de politieke partijen Katholieke Volkspartij (KVP), Partij van de Arbeid (PvdA), Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) na de val van het kabinet Drees-Van Schaik op 25 januari 1951. Het centrum kabinet-Drees I was een meerderheidskabinet dat zowel in de Eerste Kamer en Tweede Kamer kon rekenen op een ruime meerderheid. Het kabinet-Drees I was een voortzetting van het vorige kabinet Drees-Van Schaik en de rooms-rode coalitie.[2]

Inhoud

Verloop


Als eerste stap naar een mogelijke Europese eenwording wordt Nederland in 1951 lid van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Naast Nederland treden ook België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland toe.

Het geschilpunt dat leidde tot de val van het vorige kabinet Drees-Van Schaik, de positie van Nieuw-Guinea in de Nederlands-Indonesische Unie, wordt in de 'ijskast' gezet. Het kabinet richt zich met name op het te voeren financieel-economische beleid. Nederlandse militairen nemen in VN-verband deel aan de strijd tussen Noord- en Zuid-Korea. De Korea-crisis leidt tot een lichte economische recessie.

Het kabinet brengt onder meer een nieuwe Winkelsluitingswet en een Kinderbijslagwet voor zelfstandigen tot stand. Verder komen er wetten over de bescherming van de burgerbevolking en om de regering bijzondere bevoegdheden te geven in geval van oorlogsdreiging of binnenlandse onrust. Op 2 oktober 1951 vindt in Nederland de eerste officiële tv-uitzending plaats.

Op 15 september 1951 wordt de naam van het Ministerie van Sociale Zaken veranderd in Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Personele wijzigingen

Op 18 november 1951 overleed minister van Binnenlandse Zaken Johannes Henricus van Maarseveen (KVP) op 57–jarige leeftijd. Vicepremier en minister voor Burgerlijke Verdediging en Bescherming Bevolking Frans Teulings (KVP) neemt de functie waar tot en met 6 december 1951 als voormalig minister-president Louis Beel (KVP), die tot dan werkzaam is als hoogleraar bestuursrecht- en bestuurskunde op de Katholieke Universiteit Nijmegen, wordt beëdigd als minister van Binnenlandse Zaken.

Op 1 juli 1952 treedt minister van Financiën Piet Lieftinck (PvdA) af, nadat hij een hoge functie bij de Wereldbank in Ankara heeft aanvaard. Minister-president Willem Drees (PvdA) neemt de portefeuille waar tot het aantreden van het nieuwe kabinet op 2 september 1952.

Ambtsbekleders


Ambtsbekleders Ministers / Ministerie Termijn Partij
dr.
W. (Willem) Drees

(1886–1988)
Minister-president /
Minister
Algemene Zaken 7 augustus 1948 –
22 december 1958
[3]
PvdA
mr.
F.G.C.J.M. (Frans)
Teulings

(1891–1966)
Vicepremier /
Minister
Burgerlijke Verdediging en
Bescherming Bevolking

(Binnenlandse Zaken)
15 maart 1951 –
2 september 1952
KVP
mr.
J.H. van Maarseveen

(1894–1951)
Minister Binnenlandse Zaken 15 maart 1951 –
18 november 1951
(overleden)
KVP
mr.
F.G.C.J.M. (Frans)
Teulings

(1891–1966)
18 november 1951 –
6 december 1951
(waarnemend)
KVP
mr.dr.
L.J.M. (Louis) Beel

(1902–1977)
6 december 1951 –
7 juli 1956
KVP
mr.
D.U. (Dirk) Stikker

(1897–1979)
Minister Buitenlandse Zaken 7 augustus 1948 –
2 september 1952
[3]
VVD
mr.dr.
P. (Piet) Lieftinck

(1902–1989)
Minister Financiën 25 juni 1945 –
1 juli 1952
(afgetreden)
PvdA
dr.
W. (Willem) Drees

(1886–1988)
1 juli 1952 –
2 september 1952
PvdA
mr.
H. (Hendrik) Mulderije

(1896–1970)
Minister Justitie 15 maart 1951 –
2 september 1952
CHU
dr.
J.R.M. (Jan)
van den Brink

(1915–2006)
Minister Economische Zaken 21 januari 1948 –
2 september 1952
[3]
KVP
ir.
C. (Kees) Staf

(1905–1973)
Minister Oorlog 15 maart 1951 –
19 mei 1959
CHU
Marine
mr.dr.
A.M. (Dolf) Joekes

(1885–1962)
Minister Sociale Zaken 7 augustus 1948 –
15 september 1951
[3]
PvdA
Sociale Zaken en
Volksgezondheid
15 september 1951 –
2 september 1952
dr.
F.J.Th. (Theo) Rutten

(1899–1980)
Minister Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen
7 augustus 1948 –
2 september 1952
[3]
KVP
H.H. (Hendrik) Wemmers
(1897–1983)
Minister Verkeer en Waterstaat 15 maart 1951 –
2 september 1952
O
(Christelijk-
Historisch)
S.L. (Sicco) Mansholt
(1908–1995)
Minister Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening
25 juni 1945 –
1 januari 1958
[3]
PvdA
mr.dr.
J. (Joris) in 't Veld

(1895–1981)
Minister Wederopbouw en
Volkshuisvesting
1 maart 1948 –
2 september 1952
[3]
PvdA
dr.
W. (Willem) Drees

(1886–1988)
Minister Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen
15 maart 1951 –
30 maart 1951
(waarnemend)
PvdA
ir.
L.A.H. (Leonard) Peters

(1900–1984)
30 maart 1951 –
2 september 1952
KVP
Ambtsbekleder Minister / Portefeuille / Ministerie Termijn Partij
dr.
A.H.M. (Guus) Albregts

(1900–1980)
Minister Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
• Middenstand
• Productiviteitsbevordering

(Binnenlandse Zaken)
15 maart 1951 –
2 september 1952
KVP
Ambtsbekleders Staatssecretarissen / Portefeuille / Ministerie Termijn Partij
mr.
N.S. (Nico) Blom

(1899–1972)
Staatssecretaris Nederlands-Indonesische
Politieke Zaken

(Buitenlandse Zaken)
16 februari 1950 –
2 september 1952
[3]
O
H.C.W. (Harry) Moorman
(1899–1971)
Staatssecretaris Koninklijke Marine

(Marine)
1 mei 1949 –
19 mei 1959
[3]
KVP
• Materieelvoorzieningen
• Personeelsbeleid

(Oorlog)
27 november 1950 –
1 juni 1951
[3]
mr.
F.J. (Ferdinand) Kranenburg

(1911–1994)
1 juni 1951 –
1 juni 1958
PvdA
mr.dr.
A.A. (Aat) van Rhijn

(1892–1986)
Staatssecretaris • Sociale Zekerheid
• Arbeidsomstandigheden

(Sociale Zaken)
15 februari 1950 –
15 september 1951
[3]
PvdA
• Sociale Zekerheid
• Arbeidsomstandigheden

(Sociale Zaken en
Volksgezondheid)
15 september 1951 –
22 december 1958
dr.
P. (Piet) Muntendam

(1901–1986)
• Volksgezondheid
• Ouderenbeleid
• Gehandicaptenbeleid
• Medische Ethiek

(Sociale Zaken)
1 april 1950 –
15 september 1951
[3]
PvdA
• Volksgezondheid
• Ouderenbeleid
• Gehandicaptenbeleid
• Medische Ethiek

(Sociale Zaken en
Volksgezondheid)
15 september 1951 –
1 oktober 1953
mr.
J.M.L.Th. (Jo) Cals

(1914–1971)
Staatssecretaris • Volksontwikkeling
• Jeugdbeleid
• Cultuurbeleid
• Kunstbeleid
• Mediabeleid
• Sport
• Natuurbehoud

(Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen
)
15 maart 1950 –
2 september 1952
[3]
KVP
L. (Lubbertus) Götzen
(1894–1979)
Staatssecretaris Nederlands-Indonesische
Begrotingstechnische Zaken

(Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen
)
15 maart 1951 –
2 september 1952
O
(Anti–
Revolutionair
)
Bron: Kabinet-Drees I Rijksoverheid.nl

Kabinetsformatie


Na de val van het kabinet-Drees-Van Schaik wordt de Tweede Kamer niet ontbonden. Koningin Juliana geeft minister van Buitenlandse Zaken Dirk Stikker (VVD) opdracht informatie in te winnen over de mogelijkheden een nieuw kabinet te vormen dat het vertrouwen van de Tweede Kamer kan krijgen en benoemt hem tot informateur.

Het uitgangspunt van Stikker en later ook van informateur Max Steenberghe (KVP) is de stevige positie van de PvdA te verzwakken. De PvdA voelt daar uiteraard niets voor. Daartussendoor hebben minister-president Drees en vicepremier Josef van Schaik (KVP) ook nog een poging gewaagd het kabinet te reconstrueren. Deze poging mislukt echter ook, omdat Stikker vindt dat de positie van de VVD en CHU in een nieuw kabinet versterkt moet worden. Ten slotte weet KVP–leider Carl Romme tot een oplossing te komen. De PvdA behoudt het premierschap en Ministerie van Financiën. De VVD tolereert dat partijgenoot Stikker minister van Buitenlandse Zaken mag blijven en geeft daarmee feitelijk gedoogsteun aan het kabinet.

Reden ontslagaanvraag


Einde van de parlementaire periode.

Noemenswaardigheden


Zie ook


Zie de categorie Cabinet Drees I van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Categorieën: Nederlands kabinet | 1950-1959 | Nederlandse politiek in 1951 | Nederlandse politiek in 1952
Staat van informatie: 28.09.2021 07:13:03 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.