Investering


(Doorverwezen vanaf Investeren)

Een investering is een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald.

Investeren wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak in een ruimere betekenis gebruikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op een uitgave nu, die opbrengsten in de toekomst genereert ('investeren in jezelf en de toekomst').

Inhoud

Geld (economie)


Met een investering wordt de kapitaalgoederenvoorraad uitgebreid, bijvoorbeeld bij de bouw van een machine of fabriek door een bedrijf om producten te maken. De investering wordt terugverdiend door de producten te verkopen en in de verkoopprijs zijn de afschrijvingskosten van de machine inbegrepen.

\({\displaystyle Nettoinvestering=brutoinvestering-afschrijving}\)

Vervangings- en uitbreidingsinvestering

Investeringen die een bedrijf doet om kapitaalgoederen die aan slijtage onderhevig zijn te vervangen heten vervangingsinvesteringen. Ze vergroten de bestaande productiecapaciteit niet.

Investeringen die worden gedaan om de productie te vergroten heten uitbreidingsinvesteringen. Dit kan gaan over een nieuwe loods tot een grotere (betaalde) parkeergarage. Bedrijven moeten dit soms doen omdat de maximale capaciteit is bereikt. Door uit te breiden zullen ze meer kunnen produceren.

\({\displaystyle Brutoinvestering=vervangingsinvestering+uitbreidingsinvestering}\)

Door de technologische ontwikkelingen is het onderscheid tussen beide begrippen niet altijd even duidelijk te maken.

Diepte- en breedte-investering

Bij een andere indeling van de investeringen wordt gekeken naar de hoeveelheid kapitaal per medewerkers.

Bij een diepte-investering wordt de hoeveelheid kapitaal per medewerker verhoogd. Na de investering kan het bedrijf meer producten maken met minder werknemers. Deze investering kan het resultaat zijn van technologische vernieuwing of schaarste aan personeel kan een aanleiding zijn.

Bij een breedte-investering blijft de verhouding tussen kapitaal en arbeid constant. Hier zal een investering in nieuwe machines gepaard gaan met een uitbreiding van het personeel.

Investering versus kosten

In de economie spreekt men van een investering en niet van kosten als het doel pas op lange termijn behaald wordt. De grens ligt meestal bij een jaar. Als iemand een biertje koopt en het direct opdrinkt is er geen sprake van een investering, maar van kosten, omdat het doel, bier drinken, direct gehaald wordt en er geen winst gemaakt wordt. Ook bijvoorbeeld de aanschaf van grondstoffen door een bedrijf voor de productie van goederen die verkocht gaan worden is geen investering, maar kosten, omdat de meeste productieprocessen binnen een jaar zijn afgerond.

Voorbeelden van investeringen betreffen kapitaalgoederen, zoals machines, gebouwen en transportmiddelen. Kapitaalgoederen leveren een bijdrage aan het eindproduct, maar maken daar geen onderdeel van uit. Kapitaalgoederen hebben over het algemeen een levensduur van meerdere jaren.

Verwerking in de jaarrekening

Investeringen leiden vaak tot een grote uitgave bij de aanschaf en worden daarom als bezit (activa) opgenomen op de balans van een onderneming.

Investeringen (bezittingen) leiden vaak tot (jaarlijkse) afschrijvingskosten en vaak ook tot financieringskosten, onderhoudskosten, opslagkosten, beveiligingskosten, verzekeringskosten etc. Deze kosten komen in de resultatenrekening tot uiting

Beleggen


Iemand die geld steekt in een bedrijf dat niet van hemzelf is, wordt een 'investeerder' genoemd. Hij verwacht later geen rente op zijn investering, maar wel een deel van de winst.

Investeren is verwant aan beleggen, maar niet hetzelfde. Beleggen is het aanschaffen van financiële waarden die vrij eenvoudig te verhandelen zijn, zoals vreemd geld, aandelen en obligaties. Kapitaalgoederen zoals huizen, fabrieken en in sommige gevallen kunst vallen niet onder beleggingen.

Zie ook Private equity

Tijdsinvestering


Een investering is vaak een opoffering van geld, maar ook het opofferen van tijd kan een investering zijn. Iemand kan nadenken over een probleem, of een boek lezen, of een netwerk opbouwen. Dit zijn allemaal zaken die als investering gezien kunnen worden.

Andere voorbeelden zijn het volgen van een opleiding door een leerling of het trainen van een atleet voor een sportprestatie.

Zoek investering op in het WikiWoordenboek.

Categorieën: Macro-economie
Staat van informatie: 25.09.2021 05:50:07 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.