Interprofessioneel akkoord - nl.LinkFang.org

Interprofessioneel akkoord
Een interprofessioneel akkoord (IPA) is een sectoroverschrijdend akkoord van de Belgische werknemers- en werkgeversorganisaties (Groep van Tien). Vaak wordt de regering als derde partner bij de onderhandelingen betrokken.

Deze akkoorden moeten steeds resulteren in collectieve arbeidsovereenkomsten, van de Nationale Arbeidsraad, van de verscheidene paritaire comités of in wetten en besluiten.

Inhoud

Achtergrond


Het belangrijkste element van dit akkoord is de intentieverklaring om de lonen in een vooraf afgesproken tempo te laten stijgen. Deze tweejaarlijks afgesproken maximale loonstijging noemt men de loonnorm. Daarnaast komen er in een interprofessioneel akkoord ook afspraken voor met betrekking tot vorming en opleiding van werknemers, arbeidsomstandigheden, tewerkstellingsinspanningen, arbeidsduur etc.

Geschiedenis


De loonnorm werd ingevoerd met de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Een onderhandelde loonsstijging moet voorkomen dat België zich internationaal uit de markt prijst. Ter voorbereiding van het IPA wordt door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een technisch verslag opgesteld. Hierin adviseert men een loonnorm op basis van de verwachte economische groei in België en zijn drie belangrijkste handelspartners: Duitsland, Frankrijk en Nederland. Volgens de wet moet de loonnorm bij ministerieel besluit bekrachtigd worden en is ze dus afdwingbaar. Dit is echter nog maar één maal gebeurd, namelijk voor de periode 1997-1998, waar de sociale partners niet tot een akkoord kwamen en de regering de geadviseerde norm overnam.

Evolutie van de loonnorm


Bronnen en voetnoten


  1. geen akkoord
  2. naargelang de sector, een verhoging met 0,2% volgens sociale afspraken en 0,4% volgens de economische prestaties
Categorieën: Inkomen | Arbeidsrecht in België
Staat van informatie: 05.06.2020 02:17:23 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-by-sa-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.