Geschiedenis


Geschiedenis verwijst onder meer naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen.

Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens. Een voorbeeld is de geschiedenis van het universum.

Geschiedenis wordt gebaseerd op een grote diversiteit aan bronnen, zoals geschreven en gedrukte bronnen, interviews (mondelinge geschiedenis) en ongeschreven bronnen uit de archeologie. Sommige benaderingen zijn in de ene periode gebruikelijker dan in de andere. Het tijdperk van de gebeurtenissen uit de periode vóór het schrift staat bekend als de prehistorie.

Inhoud

Deelterreinen


De geschiedenis kent allerlei deelterreinen die op verschillende onderwijsinstellingen worden onderwezen, waaronder:

Disciplines binnen de geschiedenis

Geschiedenis per onderwerp

Geschiedenis per locatie

Hulpwetenschappen van de geschiedenis


Geschiedenis als leervak


Nederland

Het vak geschiedenis wordt in Nederland op de verschillende onderwijsinstellingen verschillend onderwezen:

Vlaanderen

In het Vlaamse basisonderwijs worden geschiedkundige thema's weleens besproken binnen het vak wero (wereldoriëntatie). In Vlaanderen is geschiedenis een vak in de meeste studierichtingen van het secundair onderwijs. Afhankelijk van de gekozen studierichting krijgen de leerlingen één of twee lesuren geschiedenis per week. In alle ASO-richtingen is geschiedenis een verplicht vak. Ook in de meeste TSO en KSO-richtingen wordt geschiedenis onderwezen.

In het vak geschiedenis wordt de (westerse) wereldgeschiedenis chronologisch overlopen, beginnende bij de prehistorie en het Oude Nabije Oosten in het eerste jaar en de geschiedenis van de twintigste eeuw in het zesde (laatste) jaar. In elk leerjaar wordt dus een ander tijdvak onder de loep genomen:

Aan de universiteit kan men de academische bachelor Geschiedenis volgen. Aan de hogescholen is er ook een opleiding voor geschiedenisleerkracht op professioneel bachelorniveau.

Periodiseringen

Over het algemeen houdt men voor de geschiedenis van de Oude Wereld de volgende globale indeling van tijdsperioden aan:

 1. De prehistorie: vóór 2000 voor Chr.
 2. De oude geschiedenis: 2000 voor Chr. - 590 na Chr.
 3. De middeleeuwen: 590 - 1500
 4. De nieuwe of vroegmoderne geschiedenis : 1500 - 1800
 5. De nieuwste of moderne geschiedenis: 1800 - 1945
 6. De eigentijdse geschiedenis: 1945-heden

In het Belgisch onderwijssysteem (vanaf secundair onderwijs) wordt de volgende indeling in tijdvakken gehanteerd:

 1. De prehistorie: tot 3500 v.Chr.
 2. De stroomculturen (Oude Nabije Oosten): 3500 v.Chr. tot 800 v.Chr.
 3. De klassieke oudheid: 800 v.Chr. tot 500
 4. De middeleeuwen: 500-1500
 5. De nieuwe tijd: 1500-1750
 6. De nieuwste tijd: 1750-1945
 7. de eigen tijd: 1945-nu

Of

 1. De prehistorie: tot 3500 v.Chr.
 2. De oudheid: 3500 v.Chr. tot 500
 3. De middeleeuwen: 500-1450
 4. De nieuwe tijd: 1450-1750
 5. De nieuwste tijd: 1750-1945
 6. De eigen tijd: 1945-nu

Of

 1. De prehistorie: tot 3000 v.Chr.
 2. De oudheid: 3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.
 3. De middeleeuwen: 500-1500
 4. De vroegmoderne tijd: 1500-1800
 5. De moderne tijd: 1800-nu

Of (specifiek)

 1. De prehistorie: tot 3500 v.Chr.
 2. Het Oude Nabije Oosten: 3500 v.Chr. tot 800 v.Chr.
 3. De klassieke oudheid: 800 v.Chr. tot 476
 4. De middeleeuwen: 476 tot 1492
 5. De nieuwe tijd: 1492 tot 1789
 6. De nieuwste tijd: 1789 tot 1945
 7. De eigen tijd: 1945 tot nu

Of

 1. De prehistorie: tot 3300 v.Chr.
 2. De oudheid: van 3300 v.Chr. tot 476 n.Chr.
 3. De middeleeuwen: van 476 n.Chr. tot 1453 n.Chr./1492 n.Chr.
 4. De nieuwe tijd: van 1453 n.Chr./1492 n.Chr. tot 1789 n.Chr.
 5. De nieuwste tijd: van 1789 n.Chr. tot 1945 n.Chr.
 6. De eigen tijd: van 1945 n.Chr. tot nu

De gebeurtenissen

 1. 3500 v.Chr. (1): Het ontstaan van het schrift
 2. 800 v.Chr.: De stichtingsdatum van Rome[bron?]
 3. 476 n.Chr.: Val van het West Romeinse Rijk
 4. 1453 n.Chr.: Val van het Oost Romeinse Rijk
 5. 1492: De ontdekking van Amerika
 6. 1789: Het begin van de Franse Revolutie
 7. 1945: Het einde van de 2de wereldoorlog

In het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs wordt tegenwoordig een indeling in tien tijdvakken gehanteerd:

 1. Tijd van jagers en boeren (~prehistorie): tot 3000 v.Chr.
 2. Tijd van Grieken en Romeinen (~oudheid): 3000 v.Chr. tot 500
 3. Tijd van monniken en ridders (~vroege middeleeuwen): 500-1000
 4. Tijd van steden en staten (~hoge en late middeleeuwen): 1000-1500
 5. Tijd van ontdekkers en hervormers (~renaissance/Reformatie): 1500-1600
 6. Tijd van regenten en vorsten (~Gouden Eeuw): 1600-1700
 7. Tijd van pruiken en revoluties (~Verlichting): 1700-1800
 8. Tijd van burgers en stoommachines (~industrialisatie): 1800-1900
 9. Tijd van de wereldoorlogen (eerste helft twintigste eeuw): 1900-1950
 10. Tijd van televisie en computer (tweede helft twintigste eeuw): 1950-nu

Periodes


Historische lijsten


Lijsten van A tot Z


Zie ook


Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Hoofdportaal:Geschiedenis op Wikisource.

Categorieën: Geschiedenis | Schoolvak
Staat van informatie: 17.12.2021 03:10:52 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.