Generatiewisseling


Morfologische generatiewisseling[1][2] is het aspect van de levenscyclus dat betrekking heeft op de afwisseling van generaties. Een generatie is een meercellig stadium in de ontwikkeling van een organisme, dat begint met een voortplantingscel zoals een spore of een zygote), en dat - na een periode van duidelijke vegetatieve groei en ontwikkeling - eindigt met de vorming van andere reproductieve cellen, zoals sporen of gameten. Generatiewisseling is in 1848 voor het eerst beschreven door Wilhelm Hofmeister waarbij hij de levenscyclus van mossen, varens en zaadplanten vergeleek. Het begrip wordt vooral gebruikt in de plantkunde in de oude, zeer ruime omgrenzing bij algen, schimmels en planten.

Vaak worden de termen levenscyclus en generatiewisseling zonder onderscheid gebruikt, en wordt er meestal gedoeld op kernfasewisseling (afwisseling van haploïde en diploïde generaties).

Inhoud

Dieren


Diplont met monogenetische cyclus (bij dieren)[3]
  kernfase  
    diplofase (2n)
haplofase (1n)  
Ge-
ne-
ra-
tie
♀ zygote
 
 
♂ zygote

}  bevruch- 
 ting 
B! {
  (♂) zaadcellen
(♀) eicellen  
↑ ↑
♀ dier
R!  gametische 
meiose
↗  ↑
♂ dier
R!  gametische 
meiose
 ↗

Bij dieren (en bij enkele planten zoals bij verschillende algen, slijmzwammen en schimmels) ontwikkelen na de bevruchting de mannelijke en de vrouwelijke zygoten zich tot volledig diploïde mannelijke en vrouwelijke individuen. Bij geslachtelijke rijpheid vormt het individu door meiose de haploïde geslachtscellen (zaadcel of eicel). Na de bevruchting (na de versmelting van de gameten) vormt de zygote weer het begin van de diploïde generatie. De volledige cyclus wordt hier gevormd door één enkele generatie en er kan dus niet gesproken worden van generatiewisseling (zie monogenetische cyclus).

Bij de meeste andere organismen verloopt de ontwikkeling anders: uit de zygote ontwikkelt zich een organisme dat morfologisch verschilt van het individu dat de gameten vormt.

Planten


De termen sporofyt en gametofyt bij planten (in de oude, ruime betekenis, ongeveer de fotosynthetische eukaryoten en de schimmels; dus vrijwel alle eukaryotische organismen zonder de dieren) zijn verbonden met de geslachtelijke voortplanting:

Op grond van het aantal generaties tussen een zygote en de volgende vorming van een zygote, gelet op het onderscheid tussen gametofyt en sporofyt, zijn er drie typen levenscycli te onderscheiden: monogenetische, digenetische en trigenetische cyclus.

Monogenetische cyclus


Bij de monogenetische cyclus ontwikkelt zich uit de zygote de gameten producerende gametofyt. Er is maar één generatie en hier kan dan ook niet gesproken worden van generatiewisseling.

Zygotische meiose en haplofasische cyclus

Haplont met monogenetische cyclus[3]
  kernfase  
  diplofase
(2n)

haplofase
(1n)
 
Ge-
ne-
ra-
tie
zygote
 bevruch- 
 ting 
B! {
 ← ♂ gameten
♀ gameten  
 gameto- 
fyt
R!  zygotische 
meiose
spore

De diploïde zygote kan meiose (reductiedeling) ondergaan, waarna zich een haploïde gametofyt ontwikkelt. Men spreekt dan van zygotische meiose en van een haplofasische cyclus. Bij dit type cyclus komt eenhuizigheid (individuën zijn tweeslachtig) en tweehuizigheid (individuën zijn of mannelijk of vrouwelijk) voor.

Dit type cyclus komt voor bij verschillende algengroepen (Dinophyta, Heterokontophyta, Chlorophyta), slijmzwammen (Acrasiomycota) en schimmels (Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota en Oomycota).

Gametische meiose en diplofasische cyclus

Diplont met monogenetische cyclus[3]
  kernfase  
    diplofase
(2n)

haplofase
(1n)
 
Ge-
ne-
ra-
tie
 
zygote
 bevruch- 
 ting 
B! {
 ♂ gameten
gameten  
↑ ↑
 gameto- 
fyt
R!  gametische 
meiose
→ 
 →
↗↗ 
 

De andere mogelijkheid is dat de diploïde zygote zich door gewone celdeling (mitose) ontwikkelt tot een eveneens diploïde gametofyt, die de gameten vormt na een reductiedeling (meiose). Men spreekt dan van gametische meiose en van een diplofasische cyclus.

Dit type cyclus komt voor bij verschillende algengroepen (Heterokontophyta, Chlorophyta), en schimmels (Oomycota en Ascomycota).

Digenetische cyclus


Zie Digenetische cyclus voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Digenetische cyclus
  • Gametische meiose
  • Sporische meiose (bij diplohaplont)
   • Isomorfe generatiewisseling
   • Heteromorfe generatiewisseling
    • met dominante gametofyt
    • met dominante sporofyt
 • Bij de digenetische cyclus is er een afwisseling van twee verschillende generaties: een gametofyt, ontstaan uit een (meio-)spore - eventueel een mannelijke en een vrouwelijke gametofyt - en een (meio-)sporofyt.

  Bij de digenetische cyclus valt onderscheid te maken tussen een gametische cyclus en een sporische cyclus op grond van het moment van de reductiedeling:

  1. gametische meiose: de gameten worden meiotisch gevormd door een diploïde individu (gametofyt), die zich na de bevruchting uit de zygote gevormd heeft. Er is dus geen haploïde generatie te onderscheiden, maar alleen een diploïde generatie. Een dergelijke levenscyclus wordt daarom diplofasische cyclus genoemd.
  2. sporische of intermediaire meiose: door meiose worden aan een diploïde individu (sporofyt) de haploïde sporen gevormd. Er is zowel een diploïde generatie als een haploïde generatie te onderscheiden. Een dergelijke levenscyclus wordt daarom diplohaplofasische cyclus genoemd. Bij de sporische cyclus zijn een- en tweehuizige soorten te onderscheiden.

  Op grond van het verschil in grootte, morfologie en levensduur van de individuen onderscheidt men de isomorfe en de heteromorfe generatiewisseling. Dominantie in de ruimte gaat meestal gepaard met dominantie in de tijd: de morfologisch meest ontwikkelde fase leeft meestal ook het langst. De dominante generatie kan de gametofyt zijn, zoals bij mossen, of de sporofyt, zoals bij varens en zaadplanten.

  Digenetische gametische cyclus

  Diplont met digenetische cyclus[3]
    kernfase  
      diplofase
  (2n)

  haplofase
  (1n)
   
  Ge-
  ne-
  ra-
  ties
   
  zygote
   bevruch- 
   ting 
  B! {
    ♂ gameten
  ♀ gameten  
  mito-
   sporofyt
   
  ↑↑
  mitospore
   gameto- 
  fyt
  R!  gametische 
  meiose
  → 
   →
  ↗↗ 
   

  Bij de gametische cyclus worden door mitose de diploïde sporen gevormd, de zgn. mitosporen. De gametofyt die hieruit ontstaat is dan diploïde. In de gametangia ontstaan door meiose de haploïde gameten.

  Digenetische sporische cyclus

  Diplohaplont met digenetische cyclus[3]
    kernfase  
    diplofase
  (2n)

  haplofase
  (1n)
   
  Ge-
  ne-
  ra-
  ties
    zygote 
   bevruch- 
   ting 
  B! {
    ♂ gameten
  ♀ gameten  
   gameto- 
  fyt
  (meio-)
   sporo- 
  fyt
  R! sporische
  (intermediaire)
  meiose
  spore

  Bij de sporische cyclus worden door meiose de haploïde (meio-)sporen gevormd. De levensduur en de complexiteit van de bouw van de gametofyt, vergeleken met die van de sporofyt, is een volgend indelingscriterium dat bepaalt of de gametofyt en de sporofyt van vergelijkbare bouw en levensduur zijn (isomorfe digenetische cyclus) dan wel verschillend (heteromorfe digenetische cyclus). Daarbij kan de gametofyt overheersen, of de sporofyt kan overheersen.

  Isomorfe digenetische cyclus

  Bij een isomorfe diplohaplont zijn de haploïde generatie (gametofyt) en de diploïde generatie (sporofyt) morfologisch en in levensduur vrijwel gelijk; men spreekt dan van isomorfe generatiewisseling.

  Een dergelijke cyclus wordt aangetroffen bij enkele Bruinwieren (Phaeophyta), Roodwieren (Rhodophyta) en Groenwieren (Chlorophyta), evenals bij alle slijmzwammen van de divisie Plasmodiophoromycota en enkele schimmels van de divisies Chytridiomycota en Ascomycota.

  Heteromorfe digenetische cyclus

  Als de gametofyt overheerst spreekt men van heteromorfe generatiewisseling met dominante gametofyt. Een dergelijke cyclus wordt gevonden bij talrijke algen (Haptophyta, verscheidene Bruinwieren (Phaeophyta), Groenwieren (Chlorophyta) en Roodwieren (Rhodophyta), Levermossen (Marchantiophyta), Hauwmossen (Anthocerotophyta) en Mossen (Bryophyta).

  Als de sporofyt overheerst spreekt men van heteromorfe generatiewisseling met dominante sporofyt. Dit type cyclus komt voor bij enkele algen (diverse Bruinwieren, Groenwieren), enkele slijmzwammen, bepaalde groepen schimmels (enkele Chytridiomycota) en bij varens, Naaktzadigen (gymnospermen) en Bedektzadigen). Een voorbeeld van twee verwante groepen die verschillen in de geslachtsverdeling:

  Trigenetische cyclus


  Diplohaplont met trigenetische cyclus[3]
    kernfase  
      diplofase
  (2n)

  haplofase
  (1n)
   
  Ge-
  ne-
  ra-
  ties
   
  zygote
   bevruch- 
   ting 
  B! {
    ♂ gameten
  ♀ gameten  
  mito-
   sporofyt
   
   
   gameto- 
  fyt
  mitospore
  (meio-)
   sporo- 
  fyt
  R!  sporische
  (intermediaire)
  meiose
  spore

  Bij de trigenetische cyclus met sporische meiose is er een afwisseling van drie verschillende generaties: één gametofyt-generatie en twee sporofyt-generaties. Men kent dit type cyclus bij de Florideophycideae, behorende bij de Roodwieren (Rhodophyta), bij de Basidiomycota en bij enkele groepen van de Ascomycota (de Taphrinomycetidae en Ascomycetidae). In het geval van de Roodwieren wordt de extra generatie gevormd door een uit de zygote ontwikkelde diploïde carposporofyt. De carposporofyt vormt (door mitose) de carposporen, die zich ontwikkelen tot de diploïde meiosporofyt, ook wel tetrasporofyt geheten. Deze laatste vormt dan (door meiose) de tetrasporen. Deze sporen ontwikkelen zich tot de haploïde gametofyt.

  Samenvattend overzicht


  Levenscyclus. Afwisseling van kernfasen, generaties en individuen.
  Kernfase-
  wisseling

  Morfologische generatiewisseling
  Monogenetische cyclus
  (1 generatie)
  Digenetische cyclus
  (2 generaties)
  Trigenetische cyclus
  (3 generaties)
  Haplont

  haplofasische
  cyclus

  (alleen haploïde
  generatie)
  Haplont met monogenetische cyclus[3]
    kernfase  
    diplofase
  (2n)

  haplofase
  (1n)
   
  Ge-
  ne-
  ra-
  tie
  zygote
   bevruch- 
   ting 
  B! {
   ← ♂ gameten
  ♀ gameten  
   gameto- 
  fyt
  R!  zygotische 
  meiose
  spore
  Diplont

  diplofasische
  cyclus

  (alleen diploïde
  generatie)
  Diplont met monogenetische cyclus[3]
    kernfase  
      diplofase
  (2n)

  haplofase
  (1n)
   
  Ge-
  ne-
  ra-
  tie
   
  zygote
   bevruch- 
   ting 
  B! {
   ♂ gameten
  gameten  
  ↑ ↑
   gameto- 
  fyt
  R!  gametische 
  meiose
  → 
   →
  ↗↗ 
   
  Diplont met digenetische cyclus[3]
    kernfase  
      diplofase
  (2n)

  haplofase
  (1n)
   
  Ge-
  ne-
  ra-
  ties
   
  zygote
   bevruch- 
   ting 
  B! {
    ♂ gameten
  ♀ gameten  
  mito-
   sporofyt
   
  ↑↑
  mitospore
   gameto- 
  fyt
  R!  gametische 
  meiose
  → 
   →
  ↗↗ 
   
  Diplohaplont

  diplohaplo-
  fasische
  cyclus

  (haploïde
  en diploïde
  generaties)
  Diplohaplont met digenetische cyclus[3]
    kernfase  
    diplofase
  (2n)

  haplofase
  (1n)
   
  Ge-
  ne-
  ra-
  ties
    zygote 
   bevruch- 
   ting 
  B! {
    ♂ gameten
  ♀ gameten  
   gameto- 
  fyt
  (meio-)
   sporo- 
  fyt
  R! sporische
  (intermediaire)
  meiose
  spore
  Diplohaplont met trigenetische cyclus[3]
    kernfase  
      diplofase
  (2n)

  haplofase
  (1n)
   
  Ge-
  ne-
  ra-
  ties
   
  zygote
   bevruch- 
   ting 
  B! {
    ♂ gameten
  ♀ gameten  
  mito-
   sporofyt
   
   
   gameto- 
  fyt
  mitospore
  (meio-)
   sporo- 
  fyt
  R!  sporische
  (intermediaire)
  meiose
  spore

  Overzicht algen, schimmels en planten


  Biologische levenscyclus. Algen, schimmels en planten[4]
  Cytologische
  kernfase
  wisseling

  Morfologische generatiewisseling
  Monogenetische
  cyclus


  (slechts één generatie)
  Digenetische cyclus (met twee generaties) Trigenetische
  cyclus


  (met drie generaties)
  Isomorfe
  digenetische cyclus
  Heteromorfe
  digenetische cyclus met
  dominante
  ↓ gametofyt: ↓
  dominante
  ↓ sporofyt: ↓
  Haplont

  Haplofasische
  cyclus,

  zygotische
  meiose
  Diplont

  Diplofasische
  cyclus,
  gametische
  meiose
  • Cladophora glomerata
   (Chlorophyta)
  Diplohaplont

  Diplohaplo-
  fasische
  cyclus,

  intermediaire
  of sporische
  meiose
  "mossen":

  Referenties  Categorieën: Voortplanting | Ontwikkelingsbiologie | Levenscyclus
  Staat van informatie: 27.09.2021 11:44:48 CEST

  oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

  Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
  Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

  Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
  Zie ook: Afdruk & Privacy policy.