Gemeenschap (België)


Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België en vormt naast het gewest de eerste decentrale laag in de bestuurlijke indeling van België.

De gemeenschappen zijn, door de staatshervorming, verantwoordelijk voor zaken die direct aan de mensen zijn gerelateerd als onderwijs, welzijn, sport, media en cultuur. Iedere gemeenschap kan over deze toegekende materies autonoom beslissen door middel van decreten (los van de federale overheid). Omdat België drie officiële talen kent, zijn er ook drie gemeenschappen ingesteld. Zaken die meer gebiedsgebonden zijn (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening) zijn een verantwoordelijkheid van de gewesten.

Alle Belgen vallen onder een van de volgende drie taalgemeenschappen.
Kleur: Gemeenschap: gebieden

De wetgevende macht in een gemeenschap is de (gemeenschaps-)raad, die (enkel in de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap) bij rechtstreekse verkiezingen wordt verkozen. De uitvoerende macht in de gemeenschap is de (gemeenschaps-)regering.

De Vlaamse gemeenschap en het Vlaams gewest werden in 1980 (de tweede staatshervorming)[(sinds) wanneer?] zowel voor de wetgevende als voor de uitvoerende macht samengevoegd: zo ontstond het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering dus enkel over gemeenschapsgebonden zaken beslissen.

Brussel


Brussel is officieel tweetalig, behorend tot zowel de Vlaamse en Franse gemeenschap en beide gemeenschappen kunnen decreten met kracht van wet uitvaardigen die "wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap" (Art. 127 §2 G.W.). Verordeningen en besluiten kunnen worden genomen door de Vlaamse of Franse Gemeenschapscommissie. Ook bestaat er in Brussel een Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die ordonnanties/verordeningen over de bi-persoonsgebonden instellingen kan uitvaardigen. Inzake de biculturele aangelegenheden blijft evenwel de Federale regering bevoegd. De gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden materies.


Zie ookCategorieën: Gemeenschap van België
Staat van informatie: 28.09.2021 08:07:27 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.