Geassocieerde Legendrepolynoom


De geassocieerde Legendrepolynomen of geassocieerde Legendreveeltermen zijn een familie wiskundige functies die gebruikt worden in de toegepaste wiskunde en de theoretische natuurkunde. Zij zijn een oplossing van de geassocieerde Legendrevergelijking. Ofschoon deze functies ook de vierkantswortel van \({\displaystyle (1-x^{2})}\) kunnen bevatten worden ze toch polynomen genoemd. Ze worden gekenmerkt door twee geheelwaardige parameters. De meest bekende toepassing is te vinden in de kwantummechanische beschrijving van het waterstofatoom, waar ze een deel van de oplossing van de schrödingervergelijking geven.

De geassocieerde Legendrefuncties zijn de algemene vorm van de geassocieerde Legendrepolynomen. Deze voldoen aan de dezelfde differentiaalvergelijking, namelijk de geassocieerde Legendrevergelijking, maar de twee parameters hoeven dan geen gehele getallen meer te zijn.

Inhoud

Gebruik in de toegepaste wiskunde


De geassocieerde Legendrepolynomen komen in de wiskundige natuurkunde meestal voor als onderdeel van een grotere klasse van nuttige functies, de sferische harmonieken. Dit is bijvoorbeeld het geval in de golffunctie van het waterstofatoom. Deze golffunctie is de oplossing van de schrödingervergelijking, en wordt uitgegeschreven in bolcoördinaten (r,θ,φ). De angulaire afhankelijkheid, beschreven door de hoeken θ en φ wordt bepaald door een eigenwaardevergelijking waarvan de sferische harmonieken de eigenfuncties zijn. Deze sferische harmonieken zijn het product van een complexe e-macht en een geassocieerde Legendrepolynoom, waarvan de parameters m en l overeenstemmen met twee van de kwantumgetallen van het waterstofatoom:

\({\displaystyle Y_{m}^{l}\,\simeq \,e^{jm\phi }\,P_{m}^{l}(cos\theta )}\)

Omdat deze sferische harmonieken een orthogonaal stel functies vormen kunnen ze worden gebruikt om ingewikkelder functies in te ontbinden. Dit heeft tal van toepassingen, die allen te maken hebben met situaties waarin een verschijnsel dat in eerste benadering sferisch symmetrisch is, onderhevig is aan kleine perturbaties. Voorbeelden hiervan zijn trillingen van een bolvormig oppervlak zoals de zon of meer algemeen een ster, en details in de structuur van een zwaartekrachtveld ten gevolge van een niet homogene verdeling van de massa.

Definities


De geassocieerde Legendreveeltermen zijn de oplossingen van de geassocieerde Legendrevergelijking, een tweede orde differentiaalvergelijking:

\({\displaystyle (1-x^{2})\,y''-2xy'+\left(\ell [\ell +1]-{\frac {m^{2}}{1-x^{2}}}\right)\,y=0,\,}\)

Een equivalente vorm is:

\({\displaystyle ([1-x^{2}]\,y')'+\left(\ell [\ell +1]-{\frac {m^{2}}{1-x^{2}}}\right)\,y=0,\,}\)

De geassocieerde Legendreveeltermen worden gedefinieerd op het interval \({\displaystyle x\in }\) [ −1,..,1] en zijn gekenmerkt door twee parameters. Dit zijn de graad, een natuurlijk getal \({\displaystyle \ell \in \mathbb {N} }\), en de orde, een geheel getal \({\displaystyle m\in [-\ell ,..\ell ]}\):

\({\displaystyle P_{\ell }^{(m)}(x)=(-1)^{m}\left(1-x^{2}\right)^{m/2}{\frac {\mathrm {d} ^{m}}{\mathrm {d} x^{m}}}P_{\ell }(x)}\)
waarbij \({\displaystyle P_{\ell }(x)}\) de gewone Legendre-polynomen zijn. De factor \({\displaystyle (-1)^{m}}\) is de zogenaamde Condon-Shortleyfase en wordt soms weggelaten. Men dient er zich dus steeds van te gewissen of dit gebeurd is of niet. Dit is vooral het geval indien men deze polynomen worden opgeroepen in wiskundige software.
Een alternatieve, geheel equivalente vorm is:
\({\displaystyle P_{\ell }^{m}(x)={\frac {(-1)^{m}}{2^{\ell }\ell !}}(1-x^{2})^{m/2}\ {\frac {d^{\ell +m}}{dx^{\ell +m}}}(x^{2}-1)^{\ell }.}\)
\({\displaystyle P_{\ell }^{-m}(x)=(-1)^{m}{\frac {(\ell -m)!}{(\ell +m)!}}P_{\ell }^{m}(x).}\)
waarbij m zelf tussen 0 en \({\displaystyle \ell }\) ligt.

Wanneer in deze definities m gelijkgesteld wordt aan 0 stemt de geassocieerde Legendreveelterm overeen met de gewone Legendreveelterm:

\({\displaystyle P_{\ell }^{0}(x)=P_{\ell }(x)}\).

De veeltermen


Graad van de veeltermen

Symmetrieën

Voor veeltermen P waarvan de som van de parameters \({\displaystyle m+\ell }\) even is geldt dat P(-x) = P(x). Indien de som van de twee parameters oneven is, geldt juist dat P(-x) = P(-x).

De eerste paar veeltermen

De veeltermen, tot \({\displaystyle \ell }\) = 4 zijn (een langere lijst is te vinden op de engelstalige pagina):

\({\displaystyle P_{0}^{0}(x)=1}\)
\({\displaystyle P_{1}^{-1}(x)=-{\begin{matrix}{\frac {1}{2}}\end{matrix}}P_{1}^{1}(x)}\)
\({\displaystyle P_{1}^{0}(x)=x}\)
\({\displaystyle P_{1}^{1}(x)=-(1-x^{2})^{1/2}}\)
\({\displaystyle P_{2}^{-2}(x)={\begin{matrix}{\frac {1}{24}}\end{matrix}}P_{2}^{2}(x)}\)
\({\displaystyle P_{2}^{-1}(x)=-{\begin{matrix}{\frac {1}{6}}\end{matrix}}P_{2}^{1}(x)}\)
\({\displaystyle P_{2}^{0}(x)={\begin{matrix}{\frac {1}{2}}\end{matrix}}(3x^{2}-1)}\)
\({\displaystyle P_{2}^{1}(x)=-3x(1-x^{2})^{1/2}}\)
\({\displaystyle P_{2}^{2}(x)=3(1-x^{2})}\)
\({\displaystyle P_{3}^{-3}(x)=-{\begin{matrix}{\frac {1}{720}}\end{matrix}}P_{3}^{3}(x)}\)
\({\displaystyle P_{3}^{-2}(x)={\begin{matrix}{\frac {1}{120}}\end{matrix}}P_{3}^{2}(x)}\)
\({\displaystyle P_{3}^{-1}(x)=-{\begin{matrix}{\frac {1}{12}}\end{matrix}}P_{3}^{1}(x)}\)
\({\displaystyle P_{3}^{0}(x)={\begin{matrix}{\frac {1}{2}}\end{matrix}}(5x^{3}-3x)}\)
\({\displaystyle P_{3}^{1}(x)=-{\begin{matrix}{\frac {3}{2}}\end{matrix}}(5x^{2}-1)(1-x^{2})^{1/2}}\)
\({\displaystyle P_{3}^{2}(x)=15x(1-x^{2})}\)
\({\displaystyle P_{3}^{3}(x)=-15(1-x^{2})^{3/2}}\)
\({\displaystyle P_{4}^{-4}(x)={\begin{matrix}{\frac {1}{40320}}\end{matrix}}P_{4}^{4}(x)}\)
\({\displaystyle P_{4}^{-3}(x)=-{\begin{matrix}{\frac {1}{5040}}\end{matrix}}P_{4}^{3}(x)}\)
\({\displaystyle P_{4}^{-2}(x)={\begin{matrix}{\frac {1}{360}}\end{matrix}}P_{4}^{2}(x)}\)
\({\displaystyle P_{4}^{-1}(x)=-{\begin{matrix}{\frac {1}{20}}\end{matrix}}P_{4}^{1}(x)}\)
\({\displaystyle P_{4}^{0}(x)={\begin{matrix}{\frac {1}{8}}\end{matrix}}(35x^{4}-30x^{2}+3)}\)
\({\displaystyle P_{4}^{1}(x)=-{\begin{matrix}{\frac {5}{2}}\end{matrix}}(7x^{3}-3x)(1-x^{2})^{1/2}}\)
\({\displaystyle P_{4}^{2}(x)={\begin{matrix}{\frac {15}{2}}\end{matrix}}(7x^{2}-1)(1-x^{2})}\)
\({\displaystyle P_{4}^{3}(x)=-105x(1-x^{2})^{3/2}}\)
\({\displaystyle P_{4}^{4}(x)=105(1-x^{2})^{2}}\)

Andere eigenschappen


Orthogonaliteit

Voor waarden \({\displaystyle 0\leq m\leq \ell }\) geldt de orthogonaliteitseigenschap voor twee veeltermen met gelijke parameter m:

\({\displaystyle \int _{-1}^{1}P_{k}^{m}P_{\ell }^{m}dx={\frac {2(\ell +m)!}{(2\ell +1)(\ell -m)!}}\ \delta _{k,\ell }}\)

waarbij \({\displaystyle \delta _{k,\ell }}\) de Kroneckerdelta is.

De orthogonaliteitseigenschap voor twee veeltermen met gelijke parameter \({\displaystyle \ell }\) is:

\({\displaystyle \int _{-1}^{1}{\frac {P_{\ell }^{m}P_{\ell }^{n}}{1-x^{2}}}dx={\begin{cases}0&{\mbox{if }}m\neq n\\{\frac {(\ell +m)!}{m(\ell -m)!}}&{\mbox{if }}m=n\neq 0\\\infty &{\mbox{if }}m=n=0\end{cases}}}\)

Recursieformules

Volgende recursieformules zijn geldig:

\({\displaystyle (\ell -m+1)P_{\ell +1}^{m}(x)=(2\ell +1)xP_{\ell }^{m}(x)-(\ell +m)P_{\ell -1}^{m}(x)}\)
\({\displaystyle 2mxP_{\ell }^{m}(x)={\sqrt {1-x^{2}}}\left[P_{\ell }^{m+1}(x)+(\ell +m)(\ell -m+1)P_{\ell }^{m-1}(x)\right]}\)
\({\displaystyle P_{\ell +1}^{m}(x)=P_{\ell -1}^{m}(x)+(2\ell +1){\sqrt {1-x^{2}}}P_{\ell }^{m-1}(x)}\)
\({\displaystyle {\sqrt {1-x^{2}}}P_{\ell }^{m+1}(x)=(\ell -m)xP_{\ell }^{m}(x)-(\ell +m)P_{\ell -1}^{m}(x)}\)
\({\displaystyle (x^{2}-1){P_{\ell }^{m}}'(x)={\ell }xP_{\ell }^{m}(x)-(\ell +m)P_{\ell -1}^{m}(x)}\)
\({\displaystyle (x^{2}-1){P_{\ell }^{m}}'(x)={\sqrt {1-x^{2}}}P_{\ell }^{m+1}(x)+mxP_{\ell }^{m}(x)}\)
\({\displaystyle (x^{2}-1){P_{\ell }^{m}}'(x)=-(\ell +m)(\ell -m+1){\sqrt {1-x^{2}}}P_{\ell }^{m-1}(x)-mxP_{\ell }^{m}(x)}\)
\({\displaystyle P_{\ell +1}^{\ell +1}(x)=-(2\ell +1){\sqrt {1-x^{2}}}P_{\ell }^{\ell }(x)}\)
\({\displaystyle P_{\ell }^{\ell }(x)=(-1)^{l}(2\ell -1)!!(1-x^{2})^{(l/2)}}\)
\({\displaystyle P_{\ell +1}^{\ell }(x)=x(2\ell +1)P_{\ell }^{\ell }(x)}\)

In deze uitdrukkingen staat !! voor de dubbelfaculteit.

Goniometrische vorm


De geassocieerde Legendreveeltermen komen in de natuurkunde voor in een vorm waarbij de normale variabele x wordt vervangen door de cosinus van een hoek \({\displaystyle \theta }\). De veeltermen worden dan gegeven door:

\({\displaystyle P_{\ell }^{m}(\cos \theta )=(-1)^{m}(\sin \theta )^{m}\ {\frac {d^{m}}{d(\cos \theta )^{m}}}\left(P_{\ell }(\cos \theta )\right)\,}\)

en zijn oplossing van de differentiaalvergelijking

\({\displaystyle {\frac {d^{2}y}{d\theta ^{2}}}+\cot \theta {\frac {dy}{d\theta }}+\left[\ell (\ell +1)-{\frac {m^{2}}{\sin ^{2}\theta }}\right]\,y=0\,}\)

BronnenCategorieën: Wiskundige functie
Staat van informatie: 20.12.2020 10:56:33 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-by-sa-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.