Engels - nl.LinkFang.org

Engels


Zie Engels (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Engels.
Engels (English)
Gesproken in
 • Verenigd Koninkrijk,

  grote delen van :

  wereldwijd als lingua franca

 • Sprekers 335 miljoen moedertaalsprekers[1]
  Rang 3 (moedertaal)
  Taalfamilie

  Indo-Europees

  Dialecten
  Creoolse talen
 • Bislama
 • Alfabet Latijns
  Officiële status
  Officieel in
   India
   Verenigde Staten
   Pakistan
   Nigeria
   Filipijnen
   Verenigd Koninkrijk
   Zuid-Afrika
   Tanzania
   Kenia
   Canada
   Oeganda
   Ghana
   Australië
   Sri Lanka
   Kameroen
   Zimbabwe
   Malawi
   Zambia
   Rwanda
   Hongkong
   Sierra Leone
   Papoea-Nieuw-Guinea
   Singapore
   Curaçao
   Nieuw-Zeeland
   Ierland
   Liberia
   Jamaica
   Namibië
   Sint Maarten
   Lesotho
   Botswana
   Mauritius
   Swaziland
   Trinidad en Tobago
   Fiji
   Guyana
   Salomonseilanden
   Malta
   Bahama's
   Zuid-Soedan
   Belize
   Barbados
   Nederland (Saba, Sint Eustatius)
   Vanuatu
   Guam
   Saint Lucia
   Saint Vincent en de Grenadines
   Amerikaanse Maagdeneilanden
   Micronesia
   Kiribati
   Jersey
   Guernsey
   Grenada
   Seychellen
   Man
   Dominica
   Antigua en Barbuda
   Bermuda
   Marshalleilanden
   Kaaimaneilanden
   Saint Kitts en Nevis
   Gibraltar
   Britse Maagdeneilanden
   Cookeilanden
   Turks- en Caicoseilanden
   Palau
   Anguilla
   Montserrat
   Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha
   Falklandeilanden
   Norfolk
   Christmaseiland
   Pitcairneilanden
  Afrikaanse Unie
   Europese Unie
   Unie van Zuid-Amerikaanse Naties
   Verenigde Naties
  Zie ook: Lijst van landen waar Engels een officiële taal is
  Taalorganisatie geen
  Taalcodes
  ISO 639-1 en
  ISO 639-2 eng
  ISO 639-3 eng
  Portaal    Taal
  Engels

  Het Engels (English) is een Indo-Europese taal, die vanwege de nauwe verwantschap met talen als het Fries, (Neder-)Duits en Nederlands tot de West-Germaanse talen wordt gerekend. De taal is ontstaan in Engeland in de tijd van de Angelsaksen en is nu de lingua franca in grote delen van de wereld, als resultaat van de militaire, economische, culturele, wetenschappelijke en politieke invloed van het Britse Rijk gedurende de 18e, 19e en begin 20e eeuw[2] en de invloed van de Verenigde Staten vanaf het begin van de 20e eeuw tot op heden. Het Engels wordt tegenwoordig op grote schaal gebruikt als tweede taal of officiële taal in de Gemenebestlanden en is de voertaal van vele internationale organisaties. Zo is het een van de zes officiële talen van de Verenigde Naties.

  Inhoud

  Betekenis


  Modern Engels wordt soms beschreven als de eerste wereldwijde lingua franca[3][4] en is de belangrijkste internationale taal voor communicatie, wetenschap, luchtvaart, toerisme, radio, diplomatie en in de zakenwereld.[5] De uitbreiding van de taal vanaf de Britse eilanden over de hele wereld begon tegelijk met de groei van het Britse Rijk, en aan het eind van de 19e eeuw was de taal werkelijk wereldwijd verspreid.[6] De taal is dominant in de Verenigde Staten en door de groeiende economische en culturele invloed en status van dit land als wereldmacht sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is ook de positie van de Engelse taal wereldwijd versterkt,[4] waardoor ze zich tot een echte wereldtaal heeft ontwikkeld.

  Een goede kennis van het Engels is een vereiste in een aantal werkgebieden en beroepen zoals geneeskunde en informatica; ten gevolge daarvan beheersen ten minste één miljard mensen op zijn minst de beginselen van het Engels.

  Taalkundigen als David Crystal wijzen erop dat een van de gevolgen van de groei van het Engels (net als andere wereldwijd gesproken talen) is dat de taalkundige diversiteit op veel plekken ter wereld verloren gaat, met name in Australazië en Noord-Amerika.

  Geschiedenis


  Oorspronkelijk is de Engelse taal ontstaan uit vele dialecten (Oudengels), die naar Engeland werden overgebracht door de Angelsaksische kolonisten, beginnend in de 5e eeuw. De taal werd sterk beïnvloed door de Oudnoorse taal van de Vikingen. Na de Normandische verovering van Engeland in 1066, ontwikkelde Oudengels zich tot Middelengels. Onderdeel van die verandering was het grote gebruik van leenwoorden uit de Normandische woordenschat en het gebruik van Normandische spellingsregels. Het hedendaagse Engels ontwikkelde zich daarvandaan, en ging door met het opnemen van buitenlandse woorden, met name uit het Latijn en Grieks.

  Het Engels vindt zijn oorsprong in de Germaanse talen die in Groot-Brittannië gesproken werden, in het bijzonder de taal van de Angelen, de Saksen en de Juten.[7] Het is sterk beïnvloed door het Oudnoords (dankzij de vele Vikingen die er zich vestigden tussen 800-1000) en vooral het Oudfrans (na de verovering door de Normandiërs in 1066). De grammaticale structuur van het Engels is dus nog steeds overwegend Germaans op enkele aan de Romaanse talen ontleende zinsconstructies na, maar van de totale Engelse woordenschat is veel (circa 60%) ontleend aan het Oudfrans en Latijn. Men noemt het Engels daarom soms ook wel een brugtaal tussen de wereld van de Germaanse en die van de Romaanse talen.

  Het Engels wordt doorgaans als volgt geperiodiseerd:

  Modern gebruik


  De Engelse taal is vanaf de 20e eeuw de invloedrijkste taal ter wereld. Dit is deels het gevolg van de Britse expansie in de 19e eeuw waardoor het Engels in veel voormalige koloniën nog steeds de voornaamste (ambtelijke en bestuurlijke) taal is maar vooral door de cultureel en wetenschappelijk dominerende Verenigde Staten.

  Taaldag van de Verenigde Naties


  De officiële taaldag van de Verenigde Naties voor het Engels wordt wereldwijd gevierd op 23 april.[8]

  Eerste taal


  Engels is de officiële taal van onder andere Australië, Belize, Nieuw-Zeeland en Nigeria, en een van de officiële talen van onder andere Canada, Ierland en Zuid-Afrika. Engels fungeert de facto als officiële taal van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

  De gezamenlijke Engelstalige landen en hun gewoonten worden soms aangeduid als Angelsaksisch, om verwarring te voorkomen met de andere betekenis van 'Engels', namelijk 'uit Engeland'.

  Tweede taal


  Het Engels wordt door een zeer groot deel van de wereldbevolking als tweede taal gesproken. Beschouwt men alleen de eerstetaalsprekers, dan wordt het Engels overtroffen door zowel het Mandarijn als het Spaans.[1][9] De taal fungeert als lingua franca bij de communicatie in wetenschap, techniek en het internationale politieke en economische verkeer over de gehele wereld.

  Een initiatief van de Universiteit van Cambridge is de University of Cambridge ESOL examination is een serie van examens die de beheersing van de Engelse taal toetst van personen die Engels niét als moedertaal spreken. Wereldwijd nemen jaarlijks 2 miljoen mensen deel aan de examens en het examen wordt in meer dan 130 landen afgenomen.

  Het Engels is ook in Nederland voor veel mensen hun tweede taal, en voor een aantal hun eerste taal. In Vlaanderen is het de derde taal. In het voortgezet onderwijs is Engels een verplicht eindexamenvak.

  Woordenschat


  Het Engels heeft vergeleken met andere talen een zeer grote woordenschat. Dit ligt mede aan het feit dat er vaak twee woorden zijn voor één begrip: een Germaans en een Romaans (zo betekenen bijvoorbeeld de woorden freedom en liberty allebei 'vrijheid'). Het verschil in gebruik wordt grotendeels bepaald door het register: de Germaanse woorden worden bij voorkeur in het dagelijks leven gebruikt, de Romaanse synoniemen in officiële geschreven taal.[noten 1] Het totaal aantal woorden in de Engelse taal is onderwerp van discussie, maar volgens de Oxford Dictionary zijn het er minimaal 500.000.

  Naar aanleiding van een onderzoek dat werd uitgevoerd op 80.000 woorden in de Shorter Oxford Dictionary (derde editie) in 1973[10] wordt de oorsprong van de Engelse woorden als volgt ingeschat:

  Franse oorsprong

  Een groot deel van de Engelse woordenschat is van Franse of langues d'oïl-oorsprong. Deze woorden werden overgenomen in het Engels via de Anglo-Normandische taal die werd gesproken door de bovenklasse in Engeland in de eeuwen na de Normandische verovering van Engeland. Woorden van Normandisch-Franse herkomst zijn onder andere competition, mountain, art, table, publicity, police, role, routine, machine en force. In de loop van de tijd zijn deze woorden verder verengelst, waardoor ze beter passen bij de Engelse regels op het gebied van fonologie, uitspraak en spelling.

  Sommige Franse woorden werden pas later overgenomen, van de 17e tot de 19e eeuw, toen het Frans de dominante taal was van de westerse internationale politiek en handel. Deze woorden kunnen normaal gesproken worden onderscheiden, omdat ze de Franse regels voor uitspraak en spelling met inbegrip van diakritische tekens hebben behouden. Het zijn vaak ook frases in plaats van losse woorden. Voorbeelden hiervan zijn façade, table d'hôte en affaire de cœur. Typisch voor deze woorden en frase is dat ze hun oorspronkelijke Franse spelling en uitspraak hebben behouden, omdat historisch gezien de nadruk werd gelegd op de Franse herkomst om te benadrukken dat de gebruiker van de woorden goed opgeleid en wel bereisd was, wat duidde op een hogere sociale status van de gebruiker.

  Nederlandse woorden in het Engels

  Zie Lijst van Nederlandse leenwoorden in het Amerikaans-Engels voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  Het Nederlands heeft ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het Engels, vooral in woorden die te maken hebben met de scheepvaart. Enkele redelijk gangbare Engelse (vaak Amerikaanse) woorden met een Nederlandse oorsprong zijn: cookie (koekje), cruise (doorkruisen), dike (dijk), Santa Claus (van Sinterklaas), waffle (wafel) bourse (beurs) en yacht (jacht (boot)). Ook het woord apartheid is een woord dat via Zuid-Afrika van het Nederlands naar het Engels verhuisd is.

  Letters & cijfers


  Letters

  Het Engels kent dezelfde 26 letters als het Nederlands. In onderstaande tabel de namen en de namen in IPA.

  Hoofdletter Kleine letter Naam IPA
  A a a
  B b be biː
  C c ce siː
  D d de diː
  E e e
  F f ef ɛf
  G g ge dʒiː
  H h haitch eɪtʃ
  I i i ɑɪ
  J j jay dʒeɪ
  K k kay keɪ
  L l el ɛl
  M m em ɛm
  N n en ɛn
  O o o o
  P p pe piː
  Q q que qjʉː
  R r ar ɑː
  S s es ɛs
  T t te tiː
  U u you juː
  V v ve viː
  W w double-u dɑbəl-ju
  X x ex ɛks
  Y y wy ʋɑɪ
  Z z zed

  ze

  zɛt

  ziː

  Cijfers

  Cijfer Naam IPA Getal Naam IPA Getal Naam IPA
  0 Zero

  Null

  ziɹo

  nɤl

    10 Ten tɛɴ   20 Twenty tʋɛɴti
  1 One ʋʌɴ 11 Eleven ilɛvən 21 Twenty-one tʋɛɴti-ʋʌɴ
  2 Two tu 12 Twelve tʋɛlf 30 Thirty ðɤɹti
  3 Three ðɹi 13 Thirteen ðɤɹtiɴ 40 Fourty fɒɹti
  4 Four fɒɹ 14 Fourteen fɒɹtiɴ 50 Fifty fɪfti
  5 Five fɑɪf 15 Fifteen fɪftiɴ 60 Sixty sɪksti
  6 Six sɪks 16 Sixteen sɪkstiɴ 70 Seventy sɛvəɴti
  7 Seven sɛvəɴ 17 Seventeen sɛvəɴtiɴ 80 Eighty eɪti
  8 Eight eɪt 18 Eighteen eɪtiɴ 90 Ninety nɑɪɴti
  9 Nine nɑɪɴ 19 Nineteen nɑɪɴtiɴ 100 One-Hundred ʋʌɴ-hɤɴdɹət

  Spelling


  Het Engels heeft een zeer diepe orthografie, dat wil zeggen, er is weinig verband tussen uitspraak en schrijfwijze. 40 klanken worden op 1120 verschillende wijzen geschreven. Volgens onderzoeker Eraldo Paulesu van de Milaanse universiteit is dit er de oorzaak van, dat in Engelstalige landen tweemaal zoveel dyslexie-diagnoses worden gesteld als in Italië. In het Italiaans worden 25 klanken op slechts 33 verschillende wijzen geschreven.

  Die onregelmatigheid van de Engelse spelling en uitspraak kan geïllustreerd worden met het gedicht The Chaos van Gerard Nolst Trenité.

  Zie ook


  Externe links


  Zoek Engels op in het WikiWoordenboek.
  Zie de Engelstalige uitgave van Wikipedia.
  Zie de categorie English language van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
  Originele werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Engels op Wikisource.
  Wikibooks heeft meer over dit onderwerp: Engels.
  Categorieën: Engels
  Staat van informatie: 20.12.2020 10:51:51 CET

  oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-by-sa-3.0

  Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
  Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

  Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
  Zie ook: Afdruk & Privacy policy.