Current ratio


Current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (Kortlopende Schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Deze wordt met de volgende formule berekend:

\({\displaystyle {\mathit {Current~ratio}}={\frac {\mathit {liquide~activa+vlottende~activa}}{\mathit {kort~vreemd~vermogen}}}}\)

De current ratio is kleiner dan 1 wanneer de kortlopende schulden groter zijn dan de vlottende activa. Een current ratio van kleiner gelijk 1 geeft aan dat de onderneming problemen kan hebben om aan zijn korte termijn verplichtingen te voldoen. In algemene zin, zal een schuldeiser een hogere current ratio als beter beoordelen dan een lage current ratio, omdat een hogere current ratio aangeeft dat het waarschijnlijker is dat de onderneming aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Hoge current ratio's zijn niet altijd een goed teken voor beleggers. Wanneer de current ratio's te hoog zijn, dan kan dat een indicatie zijn dat de onderneming geen efficiënt gebruik maakt van de vlottende activa of van de mogelijkheden voor korte termijn financiering. Een aanvaardbare current ratio is daarom verschillend per bedrijfstak en wordt veelal gebruikt bij het vergelijken van de bedrijfsvoering binnen dezelfde bedrijfstak.

In de vlottende activa kan sprake zijn van een incourante voorraad en dubieuze debiteuren. Ook de mate waarin aanwezige voorraden op korte termijn liquide gemaakt kunnen worden, verschilt sterk per bedrijfstak. Algemeen geldt daarom een waarde van 1 als laag en groter dan 2 als gezond, afhankelijk van de onderneming en bedrijfstak.
Een bezwaar van de current ratio is dat deze moet worden berekend met behulp van de balans die op zijn vroegst een aantal weken na balansdatum wordt gepubliceerd. De informatie is dan al enigszins verouderd. Ook is het een momentopname, een kortlopende schuld die kort na balansdatum wordt aangegaan, blijkt er niet uit.


Categorieën: Kengetal
Staat van informatie: 28.09.2021 03:19:51 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.