Bit (eenheid)


De bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0.

Het woord bit is een porte-manteauwoord, een samentrekking van de Engelse woorden binary en digit. Er zit een woordspeling in, want bit betekent ook beetje. De naam "bit" werd in 1947 door statisticus John Tukey bedacht en een jaar later door Claude Shannon, de grondlegger van de informatietheorie, voor het eerst in een publicatie gebruikt.[1]

Een hoeveelheid zelfinformatie bij keuze uit \({\displaystyle n}\) mogelijke waarden kan, indien iedere waarde dezelfde kans van optreden heeft, worden uitgedrukt in bits door de logaritme voor het grondtal 2 van \({\displaystyle n}\) te bepalen.

Benodigd aantal bits


Voor de binaire voorstelling van het natuurlijke getal \({\displaystyle n}\) zijn minimaal \({\displaystyle ^{2}\!\log n}\) bits nodig, dus effectief \({\displaystyle {\big \lceil }\,^{2}\!\log n{\big \rceil }}\). De uitkomst wordt met behulp van de ceilingfunctie op een geheel getal gebracht. Dat houdt in dat een grootheid die \({\displaystyle n}\) waarden aan kan nemen, bijvoorbeeld de getallen 0 tot en met \({\displaystyle n-1}\), voorgesteld kan worden door \({\displaystyle {\big \lceil }\,^{2}\!\log n{\big \rceil }}\) bits. Zo zijn bijvoorbeeld om een signaal met negen mogelijke waarden weer te geven, \({\displaystyle {\big \lceil }\,^{2}\!\log 9{\big \rceil }=\lceil 3{,}1699\rceil =4}\) bits nodig. 1001 is de binaire voorstelling van 9.

Met één bit kan worden vastgelegd of een lamp aan of uit is, \({\displaystyle ^{2}\!\log 2=1}\). Hierbij is bijvoorbeeld 0 = 'uit' en 1 = 'aan', maar dat kan ook andersom worden gekozen.

Aan of uit: lamp uit - 0 lamp aan - 1
De waarde van een bit kan veranderen:

Met \({\displaystyle {\big \lceil }\,^{2}\!\log 3{\big \rceil }=\lceil 1{,}5849\rceil =2}\) bits kan worden weergegeven of een verkeerslicht op rood, oranje of groen staat. Dat kan bijvoorbeeld met 00 = rood, 01 = oranje en 10 = groen.

Gebruik van de eenheden bit b en byte B


De afkorting voor bit is een kleine b, bijvoorbeeld in kb/s, niet te verwarren met de afkorting voor byte, een hoofdletter B. In de praktijk worden b en B vaak verward. De betekenis moet dan blijken uit de context.

De verbinding, die wordt gebruikt om gegevens over te verzenden, heet een kanaal of transmissielijn. Transmissiesnelheden over seriële verbindingen worden meestal in bit/s gegeven maar alles wat te maken heeft met de meer menselijke maat van documentopslag of -overdracht gaat meestal in bytes. Wanneer het belangrijk is om misverstanden te voorkomen kan bit/s of byte/s worden gebruikt. Bij beschouwingen over de transmissie van gegevens is eigenlijk de hoeveelheid informatie van belang en maakt het meestal niet uit hoe de informatie is georganiseerd, hoeveel bits in een byte passen. Daarom is het juist om bij transmissielijnen, bij kanalen te spreken over bits per seconde.

Een byte is de grootte waarmee een computer iets uit het geheugen haalt. Sinds begin jaren zeventig zijn computergeheugens bijna altijd in patronen van acht bit opgebouwd, dus met de waarden van 0 tot en met 255. In zo'n geval is een byte gelijk aan acht bits. De term octet kan eveneens gebruikt worden en betekent in deze context hetzelfde als een byte. Ter volledigheid wordt eveneens opgemerkt dat ook een nibble bestaat, een nibble is een groep van vier bits, en twee nibbles samen vormen dus één byte.

Kwantumcomputers


Het equivalent van bits voor de ons bekende computers zijn qubits voor kwantumcomputers.


Categorieën: Informatie-eenheid
Staat van informatie: 25.09.2021 05:16:40 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.