Basisregistratie Inkomen


De Basisregistratie Inkomen (BRI) is een basisregistratie die sinds 1 januari 2009 in Nederland bestaat en is vastgelegd in hoofdstuk IVA (art. 21 t/m 21k) van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Hierin zijn inkomensgegevens[1] met bijbehorende temporele en meta-kenmerken opgenomen. Het inkomensgegeven is een authentiek gegeven.

Het inkomensgegeven van een persoon en kalenderjaar is:

De inspecteur is de basisregistratiehouder. Hij draagt zorg voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inkomensgegevens. De inspecteur plaatst de aantekening "in onderzoek" bij een inkomensgegeven indien ten aanzien van dat inkomensgegeven een terugmelding is gedaan, een bezwaar- of beroepschrift is ingediend, een verzoek om ambtshalve vermindering is ingediend, of overigens gerede twijfel is ontstaan omtrent de juistheid van dat gegeven.

De Basisregistratie Inkomen heeft tot doel de afnemers (bevoegde bestuursorganen) te voorzien van inkomensgegevens. Daardoor hoeft de betrokkene zijn inkomen niet zelf aan een afnemer op te geven. Toepassingen:

Belastingdienst/Toeslagen (het toetsinginkomen is het inkomensgegeven; in voorkomende gevallen gaat het om het gezamenlijke inkomen en worden dus inkomensgegevens opgeteld):

Artikel 20 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen bepaalt dat op herziening van het inkomensgegeven altijd herziening van de tegemoetkomingen volgt.

Dienst Uitvoering Onderwijs:

Raden voor de rechtsbijstand:

CAK BZ:

Huurprijzen van woonruimte:

In het Bijdragebesluit zorg wordt niet rechtstreeks het geregistreerde inkomen in aanmerking genomen, maar wordt naar de twee bovengenoemde gevallen (verzamelinkomen vs. belastbaar loon) apart verwezen. Vervolgens wordt daar een bijdrageplichtig inkomen van afgeleid, zie eigen bijdrage AWBZ.

Voor zover een inkomensgegeven ten grondslag ligt aan een besluit van een afnemer wordt het bekendgemaakt en verenigd in één geschrift met dat besluit.

Belastingdienst/Centrale Administratie (B/CA) is de centrale beheerder. Dit onderdeel van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor de centrale massale verstrekking van het inkomensgegeven. Via B/CA krijgen afnemers het inkomensgegeven verstrekt en een terugmelding van een afnemer komt ook bij B/CA binnen. B/CA draagt er vervolgens zorg voor dat binnen de Belastingdienst de juiste inspecteur de terugmelding in behandeling neemt. Het resultaat van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding wordt eveneens via B/CA aan de afnemer op verzoek gemeld.


Categorieën: Basisregistratie | Generieke Digitale Infrastructuur
Staat van informatie: 26.09.2021 01:11:21 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.