Basisregistratie Adressen en Gebouwen


De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is de naam voor een Nederlandse Basisregistratie. Deze bestond aanvankelijk uit twee basisregistraties, te weten de Basisregistratie adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR), maar door een wijzigingswet van 24 februari 2017[1] zijn ze samengevoegd tot een.

Inhoud

Wet basisregistratie adressen en gebouwen


De Eerste Kamer nam op 22 januari 2008 de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG) aan.[2] De wet werd op 1 juli 2009 van kracht. De gebruiksplicht van overheden ging op 1 juli 2011 in.

De Wet BAG regelt dat de gemeenteraad het grondgebied van de gemeente indeelt in een of meer woonplaatsen en dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden in één geautomatiseerd systeem. Alle overheidsorganen moeten deze gegevens verplicht gebruiken bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken.

Inhoud van de basisregistraties


De gemeenten moeten gegevens bijhouden over een aantal objectklassen:

Deze begrippen worden genoemd in artikel 1 van de wet. Een adres is een combinatie van woonplaats, 'openbare ruimte' en nummeraanduiding. Als de 'openbare ruimte' de wijk is, dan zijn er of helemaal geen straatnamen, of er zijn straatnummers (niet apart in de BAG) en een nummeraanduiding bestaande uit dat nummer gevolgd door het volgnummer binnen de straat. Onder huisnummer zou men de hele nummeraanduiding of het tweede deel ervan kunnen verstaan. Daarbij zou men kunnen aansluiten bij wat bij de deuren staat aangegeven. Zie ook afwijkende adresseringen.

Elk verblijfsobject, ligplaats en standplaats heeft (of krijgt) een adres. Wat er over de afzonderlijke 'objecten' als woonplaatsen en panden moet worden vastgelegd, staat in de Catalogus BAG.

Uitvoering


Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening voor de BAG (LV BAG).[3] De gemeenten leveren hier hun gegevens aan, zodat de gegevens van daaruit verstrekt kunnen worden aan gebruikers. Gegevens worden in XML-vorm aangeleverd en verstrekt in zowel XML-vorm als GML-vorm. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om via de BAG Viewer de BAG te raadplegen.

Externe linksCategorieën: Basisregistratie | Kadaster in Nederland | Generieke Digitale Infrastructuur
Staat van informatie: 07.01.2022 02:00:39 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.