Bacteriën


(Doorverwezen vanaf Bacterie)
Bacteriën
Bacillus subtilis
Taxonomische indeling
Superrijk:Prokaryota of Monera
Domein
Eubacteria
Afbeeldingen op Wikimedia Commons
Bacteriën op Wikispecies
Portaal    Biologie

De bacteriën (Bacteria of Eubacteria) vormen een domein van eencellige, soms in kolonies levende micro-organismen. Een bacterie heeft geen celkern en is dus een prokaryoot: het erfelijk materiaal ligt los in het cytoplasma. Het DNA bestaat meestal uit één enkel ringvormig chromosoom, vaak vergezeld van een of meer plasmiden, die eveneens genetische informatie bevatten. Bacteriën kunnen onderling plasmiden uitwisselen (conjugatie), waardoor zij recombineren. Op deze wijze kunnen voortdurend nieuwe bacteriestammen ontstaan.

Bacteriën kunnen zich snel vermeerderen door binaire deling. Bacteriën zijn over het algemeen zo klein, dat zij alleen onder een microscoop zichtbaar zijn.

Behalve het taxonomische domein van de Bacteria (de "echte" bacteriën), werden vroeger ook de Archaea als "(oer)bacteriën" aangeduid. De Archaea vormen echter een zelfstandig taxonomisch domein van organismen. Bacteria en Archaea hebben, naast hun eencelligheid, gemeen dat hun cellen een celkern missen; ze vormen samen de parafyletische groep die samen prokaryoten worden genoemd. Alle (een- en meercellige) organismen waarvan de cellen wel een celkern bevatten, vormen samen het derde domein der Eukaryota (eukaryoten).

Blauwalgen (blauwwieren, cyanobacteriën) behoren tot het domein van de celkernloze bacteriën en niet tot de informele groep van de eukaryote algen. Wel zijn blauwalgen, net als algen, in staat tot fotosynthese.

Bacteriën worden bestudeerd in de microbiologie, de medische microbiologie en de medische bacteriologie.

Inhoud

Algemeen


Fylogenie van de Eubacteria[1]

 • In staat tot fotosynthese

  Bacteriën zijn bijna overal te vinden. De meeste bacteriën zijn zo'n 1-5 µm (0,001-0,005 mm) lang. De grootte kan per soort echter nogal variëren. De parasitaire bacterie Rickettsia kan 0,1 μm (0,0001 mm) meten, terwijl de "zwavel-etende" reuzenbacterie Thiomargarita namibiensis afmetingen tot 750 micrometer (0,75 mm) kan bereiken. Bacteriën zijn de kleinste organismen die nog met een lichtmicroscoop waarneembaar zijn.

  De meeste bacteriën zijn niet schadelijk maar juist onmisbaar voor het leven op aarde en onontbeerlijk voor de gezondheid van plant, dier en mens. Plantenzaden hebben al een eigen zogeheten beschermend 'microbioom', soortspecifieke bacteriën die met de individuele plant (in aantal) 'meegroeien' en beschermen tegen andere, schadelijke, bacteriën, virussen en schimmels. Het microbioom in de darmen van mensen en dieren waar bacteriën en schimmels als symbionten met hun gastheer leven is de zogenaamde darmflora. De darmflora helpt bij de spijsvertering, bevordert de peristaltiek en maakt vitamine K aan. Ook houdt de darmflora schadelijke bacteriën tegen en vormt daarmee een deel van de afweer. Ook natuurlijk aanwezige bacteriën op de huid vormen een deel van de afweer.

  Sommige plantensoorten leven, om in hun voedingsstoffen te voorzien, in symbiose met specifieke (bodem)bacteriën, bijvoorbeeld de vlinderbloemenfamilie waartoe de peulvruchten behoren. De zogeheten 'bodemfauna' bestaat überhaupt voor het grootste deel uit (al dan niet symbiotische) bacteriën en microscopische schimmels.

  Zuurkool en yoghurt danken hun bestaan aan fermentatie van respectievelijk witte kool en melk door melkzuurbacteriën. In de industrie worden bacteriën gebruikt om organisch afval af te breken en om medicijnen te maken.

  Bouw


  Het inwendige van een bacterie bestaat uit cytoplasma met daarin onder andere het DNA. Het cytoplasma wordt omgeven door een celmembraan. Bij de meeste bacteriesoorten zit hier omheen een celwand op basis van peptidoglycaan. Veel bacteriën kunnen om de celwand nog een kapsel, een slijmlaag of een celenvelop hebben. Bacteriën kunnen verder uitsteeksels hebben aan de buitenkant in de vorm van flagellen en/of pili.

  Variatie


  Bacteriën kunnen op verschillende manieren praktisch van elkaar worden onderscheiden. Bacteriën worden onderverdeeld op basis van drie kenmerkgroepen:

  Vorm

  De vorm van de bacteriën wordt gebruikt voor de systematische indeling, zonder dat daardoor tegelijk ook relaties in verwantschap worden aangegeven. Op basis van vorm en ligging kan men al veel bacteriën van elkaar onderscheiden. Zo onderscheidt men kokken, die bolvormig zijn, staven, die een grote variatie in lengte, doorsnede en vorm kunnen hebben en spiraalvormige micro-organismen, die een kurkentrekkerstructuur of kommavorm hebben. De manier waarop de cellen ten opzichte van elkaar liggen kan ook verschillen, doordat na de deling de dochtercellen (de nieuw gevormde bacteriën) vaak op karakteristieke wijze bij elkaar blijven liggen.

  Te onderscheiden zijn:

  Celwand

  De celwand van bacteriën bestaat uit peptidoglycaan (mureïne). Door middel van een gramkleuring kan zichtbaar worden gemaakt of deze laag dik of dun is. De celwand omsluit de celmembraan van de bacterie-cel.

  Voedsel

  Tussen de bacteriën zijn heterotrofe en autotrofe bacteriën te vinden:

  Omgevingsfactoren


  Bacteriën gedijen beter of slechter afhankelijk van de volgende omgevingsfactoren:

  Bacteriën kunnen verschillende eisen stellen aan de milieu om er te kunnen groeien. Voldoet de omgeving hier niet aan dan zullen bepaalde bacteriën zich niet vestigen of niet groeien. Omgekeerd kunnen gunstige milieufactoren de groei en vermenigvuldiging weer stimuleren. Volgens de Baas Becking-hypothese geldt voor bacterien: "Alles is overal, maar het milieu selecteert".

  Temperatuur

  Naar gevoeligheid voor temperatuur worden er drie groepen bacteriën onderscheiden:

  Zuurgraad

  Wat de gevoeligheid voor de zuurgraad van de omgeving betreft kunnen bacteriën ingedeeld worden als

  De meeste bacteriën groeien bij een pH van 7 en kunnen over het algemeen een pH bereik van 5 tot 8 tolereren.

  Opgeloste stoffen

  De osmotische waarde wordt bepaald door de concentratie opgeloste stof in de omgeving.

  Zuurstof

  Naar hun gevoeligheid voor zuurstofspanning worden bacteriën in vier groepen onderverdeeld:

  Voorkomen


  Bacteriën komen op zeer veel plaatsen voor, maar 90% huist diep onder de grond, voornamelijk onder zee.[4] Ook bekend is dat sommige bacteriën die normaal op planten leven, tijdelijk kunnen overleven in een extreme omgeving als donderwolken.[5]

  Voortplanting


  Bacteriën planten zich voort door binaire deling. De bacterie deelt zich in twee cellen zodanig dat de celinhoud van elke nieuwe cel of dochtercel dezelfde is als de moedercel. Er zijn bacteriesoorten die zich onder gunstige omstandigheden elke 20 minuten kunnen delen.

  Overleven


  Verschillende bacteriesoorten hebben verschillende strategieën om te overleven in ongunstige omstandigheden. Sommige bacteriesoorten vormen endosporen: een inwendig (binnen de celwand gevormd) kapsel rond een deel van de celinhoud, waarmee ze, zelfs na tientallen jaren invriezen, of een uur koken, kunnen overleven. Onder gunstigere omstandigheden kiemt uit de endospore vervolgens een nieuwe bacterie. Veel ziekteverwekkende bacteriën kunnen dit niet. Bij andere soorten kapselt de hele bacterie zich in, in een cyste. Zo kan de bacterie een kritieke periode overbruggen, doordat hij zich tijdelijk in een rusttoestand bevindt, met een stilgelegde stofwisseling.

  Bacteriën die diep in de aardkorst leven hebben een beperkt voedselaanbod. Er zijn bacteriën bekend die in een sediment leven dat al 66 miljoen jaar begraven is. De hoeveelheid beschikbaar voedsel is er zo gering, en daardoor de stofwisseling van de bacteriën zo traag, dat de bacteriën zich slechts eens in de duizend jaar delen. Het zijn hiermee de traagste organismen op aarde.

  Er zijn bacteriën in het tropische deel van de Grote Oceaan die zuurstof consumeren, maar verwacht wordt dat meeste van deze bacteriën van sulfaat of ijzer leven.[4]

  Belang van bacteriën


  In de natuur

  In het lichaam

  Ziekteverwekkers bij mens en dieren


  Vele soorten bacteriën zijn altijd en overal aanwezig. Veel soorten zijn nooit problematisch, sommige zijn nuttig, andere kunnen bij ernstige verzwakking of andere speciale omstandigheden tot ziekteverschijnselen leiden (pathogeen), weer andere doen dat geregeld. Bij de celstofwisseling van bacteriën kunnen voor de mens schadelijke toxines ontstaan, met als gevolg ziektes als cholera, pest, tetanus. Er zijn veel bacteriën die normaal niet in of op de mens voorkomen en bij contact tot ziekteverschijnselen leiden. Ook kunnen bacteriën zich ongemerkt verspreiden via bacillendragers die zelf geen last ondervinden, maar wel de bacterie overdragen via ontlasting, urine, bloed en speeksel.

  Tegen door bacteriën veroorzaakte ziekten worden meestal antibiotica gebruikt. De medische microbiologie is de vakwetenschap die zich met pathogene bacteriën bezighoudt.

  Voorbeelden van pathogene bacteriën en door bacteriën veroorzaakte ziekten zijn:

  Tabel met enkele medisch van belang zijnde bacteriën

  Bacteriën die medisch van belang zijn volgens Bergey, 1984
  groep familie geslacht soort beschrijving
  Spirocheten Spirochaetaceae Spirochaeta
  Treponema T. pallidum Spiraalvormig met fijne windingen, anaeroob
  Borrelia B. burgdorferi Spiraalvormig met grove windingen, aeroob
  Leptospira L. interrogans Spiraalvormig, fijne windingen, aeroob, sterk beweeglijk
  Spirillen en gebogen bacteriën Spirillaceae Spirillum S. minor Spiraalvormig, polytrische, polaire flagellen
  Campylobacter C. foetus Eén flagel aan elke pool, micro-aerofiel
  Gramnegatieve aerobe kokken
  en staafvormige bacteriën
  Pseudomonadaceae Pseudomonas Ps. aeruginosa Monotrich, oxidase +
  Niet bij een familie
  ingedeelde geslachten
  Alcaligenes A. faecalis Peritrich, bio-chemische activiteit
  Brucella B. abortus Klein, onbeweeglijk; stellen hoge eisen aan medium
  Bordetella B. pertussis
  Francisella F. tularensis
  Neisseriaceae Neisseria N. meningitidis Boonvormige diplokok, oxidase +
  Moraxella M. lacunata Diplostaaf, oxidase +
  Acinetobacter A calcoacetius Kokkoïd-staafvormig, oxidase -
  Gramnegatieve facultatief
  anaerobe staafvormige bacteriën
  Enterobacteriaceae Escherichia E. coli Peritrich of onbeweeglijk; soms gekapseld, biochemisch actief
  Salmonella S. typhi
  Shigella Sh. dysenteriae
  Klebsiella K. pneumoniae
  Enterobacter E. enterogenes
  Serratia S. marcescens
  Proteus P. mirabilis
  Yersinia Y. pestis
  Y. enterocolitica
  Vibrionaceae Vibrio V. cholerae Gekromd met polaire flagellen, meestal monotrich, polair
  Aeromonas A. hydrophila
  Niet bij een familie
  ingedeelde geslachten
  Flavobacterium F. meningoscepticum Peritrich, gelige pigmenten
  Haemophilus H. influenzae Klein, kokkoïd, X- en V-factorbehoefte
  Pasteurella P. multocida Onbeweeglijk, vaak bipolaire kleuring
  Streptobacillus S. moniliformis Klein; ketens en filamenten met verdikkingen
  Gramnegatieve anaerobe bacteriën Bacteroidaceae Bacteroides B. fragilis Pleiomorf; uit glucose productie van vetzuurmengsels
  Gramnegatieve anaerobe kokken Veillonellaceae Veillonella[6] V. parvula Soms boonvormig
  Rickettsia's en chlamydia's
  Mycoplasma's Mycoplasmataceae Mycoplasma M. fermentans
  M. genitalium
  M. hominis
  M. pneumoniae
  Grampositieve kokken
  Straalzwammen of Actinobacteria
  en verwante organismen
  Coryneforme groep Corynebacterium C. diphtheriae Onregelmatige kleuring en vorm, katalase -
  Propionibacteriaceae Propionibacterium P. acnes Onbeweeglijk, anaeroob of aerotolerant
  Eubacterium E. multiforme Meestal onbeweeglijk, anaeroob
  Actinomycetaceae Actinomyces A. israelii Anaeroob, vertakkingen
  Bifidobacterium B. bifidum Soms vertakt, bifurcaties
  Mycobacteriën Mycobacteriaceae Mycobacterium M. tuberculosis Zuurresistent
  Streptomycetaceae Streptomyces S. albus Sterke myceliumvorming
  Nocardioformen Nocardiaceae Nocardia N. tenuis Variabele myceliumvorming

  Bestrijding van ziekteverwekkende bacteriën


  In voedsel

  Omdat bacteriën voedsel doen rotten, waarbij toxines vrijkomen, worden ze bestreden met verschillende conserveertechnieken.

  In het menselijk lichaam

  Natuurlijke bestrijding

  De eerste linie van verdediging is het vermijden van een bacteriële infectie door inachtneming van een goede hygiëne. Ieder mens loopt de kans ooit een bacteriële infectie oplopen.[bron?]

  De tweede linie van verdediging is de algemene weerstand: huid en slijmvliezen vormen een barrière tegen micro-organismen, zoutzuur in de maag doodt micro-organismen, en fagocyten nemen lichaamsvreemde deeltjes op, en doden ze vervolgens door fagocytose.

  Als de tweede linie de infectie niet onder controle krijgt, wordt de specifieke weerstand door het lichaam ingezet (de derde linie). Specifieke weerstand houdt in dat B-lymfocyten (cellen van het immuunsysteem) antilichamen aanmaken tegen het specifieke soort bacterie, als reactie op de infectie. Deze antilichamen binden op de onbekende bacterie of met delen ervan, waardoor deze geneutraliseerd worden en moeilijker kunnen voortbewegen, waarna het afweersysteem ze kan uitschakelen. De gevormde antilichamen blijven in het lichaam aanwezig. De besmette persoon is dan immuun geworden tegen de specifieke bacteriesoort, echter niet per se levenslang.

  Kunstmatige bestrijding

  Bacteriën kunnen bestreden worden met antibiotica, de "vierde linie van verdediging". Als het immuunsysteem de bacterie niet onder controle krijgt, kan toegediende antibiotica de bacterie doden of tenminste verdere bacteriële groei verhinderen. Bacteriesoorten kunnen echter resistent worden tegen antibiotica.

  Bij sterk verzwakte patiënten kan als laatste serumtherapie, "vijfde linie van verdediging", worden ingezet om (noodzakelijke) tijd te winnen; dit zorgt echter niet voor immuniteit tegen de bacterie.

  Bacteriële infecties kunnen ook preventief behandeld worden, onder andere met vaccinaties: een sterk verzwakte bacterie wordt in het lichaam geïnjecteerd, wat een reactie van het immuunsysteem oplevert, met immuniteit tegen de betreffende bacteriesoort als resultaat; de immuniteit is echter niet altijd levenslang.

  Uit oogpunt van preventie van bacteriële infectie kan een schaafwond worden gereinigd met zeep en koud stromend water[7], en vervolgens afgedekt worden met een pleister.

  Een speciale vorm van kunstmatige bestrijding is de faagtherapie: bacteriofagen zijn virussen die bacteriën specifiek kunnen uitschakelen. Faagtherapie is beter dan therapie met antibiotica, omdat bacteriën daartegen resistent kunnen worden; echter niet tegen virussen. Bacteriofagen schakelen alleen bepaalde pathogene (ziekteverwekkende) bacteriën uit, antibiotica alle bacteriën. Het enige nadeel van faagtherapie is de kostprijs, voor iedere bacteriesoort moet een aparte faagtherapie ontwikkeld en getest worden.

  Plantenziekten


  Bacteriën kunnen ook plantenziekten veroorzaken. Bestrijding is eigenlijk niet mogelijk omdat antibiotica niet voorhanden zijn. De ziekten zijn vrij besmettelijk. Hygiënisch werken is de manier om verspreiding te voorkomen. Voorbeelden zijn:

  Taxonomie


  Bacteriën worden onderscheiden naar vorm (morfologie), voedingswijze (metabolisme), en in de moderne taxonomie vooral naar de samenstelling van hun DNA.[8] In de loop van de taxonomische wetenschapsgeschiedenis zijn de bacteriën op verschillende wijzen ingedeeld. In grote lijnen komen de indelingen echter overeen.

  De bacteriën worden ingedeeld naar fylum, klasse, subklasse, orde, suborde, familie, tribus (geslachtengroep), geslacht en soort. In de Bacteriological Code komen verder de rangen onderfamilie en subtribus voor, maar deze worden niet gebruikt.

  Soorten worden nog verder onderverdeeld in ondersoorten. Ondersoorten worden aangeduid met een toevoeging aan de tweedelige soortnaam, bijvoorbeeld Campylobacter pylori subsp. mustelae. Zo ontstaat een ternaire naam.

  De term (bacterie)stam verwijst naar een zuivere "cultuur", in een microbiologisch laboratorium, van genetisch identieke bacteriën van één bacterie-soort. Een "cultuur" van identieke bacteriën wordt verkregen door een reincultuur.

  Bij een stam wordt aan de soortnaam van de oorspronkelijke soort een naam of letter-cijfercombinatie toegevoegd, bijvoorbeeld Lactobacillus casei Shirota of Bifidobacterium longum BB536.

  Nomenclatuur


  De naamgeving is internationaal geregeld in de International Code of Nomenclature of Bacteria (Bacteriological Code).[9] Alle erkende soorten die voldoen aan deze nomenclatuur worden na goedkeuring gepubliceerd in de International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) en opgenomen in de Approved Lists of Bacterial Names (Skerman et al., 1980).[10]

  De namen van rangen komen tot stand door aan de naam van het geslacht een suffix toe te voegen[11]:

  Rang Engels Wetensch. Suffix Voorbeeld
  Stam, fylum phylum phylum    -
  Klasse class classis    -
  Subklasse subclass subclassis    -
  Orde order ordo -ales Pseudomonadales
  Suborde suborder subordo -ineae Pseudomonadineae
  Familie family familia -aceae Pseudomonadaceae
  Onderfamilie subfamily subfamilia -oideae Pseudomonadoideae
  Tribus tribe tribus -eae Pseudomonadeae
  Subtribus subtribe subtribus -inae Pseudomonadinae
  Geslacht genus genus    - Pseudomonas
  Ondergeslacht subgenus subgenus (subgen.) Pseudomonas (subgen. novum)
  Soort species species    - Pseudomonas aeruginosa
  Ondersoort subspecies subspecies (subsp.) Pseudomonas aeruginosa subsp. novum

  Zie ook


  Zie de categorie Bacteria van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

  Categorieën: Bacterie
  Staat van informatie: 08.11.2021 02:11:38 CET

  oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

  Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
  Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

  Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
  Zie ook: Afdruk & Privacy policy.