Grondwet van de Verenigde Staten


(Doorverwezen vanaf Amerikaanse_Grondwet)
Dit artikel is een deel van de serie over de Grondwet van de Verenigde Staten
Preambule en artikelen
Preambule
I · II · III · IV · V · VI · VII
Amendementen
Bill of Rights
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
Overige
11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19
20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27
Niet-geratificeerde amendementen
Congresverdeling · Adellijke titels · Corwin · Kinderarbeid · Gelijke rechten · Stemrecht in het District of Columbia

We the People

De Grondwet van de Verenigde Staten (Engels: Constitution of the United States) is de hoogste wet van de Verenigde Staten van Amerika en de oudste geschreven grondwet die nog van kracht is. De Grondwet, die oorspronkelijk zeven artikelen omvatte, legt de grondbeginselen vast van de Amerikaanse overheid.

De eerste drie artikelen van de Grondwet behandelen de drie Amerikaanse federale staatsmachten, met name de wetgevende macht (legislative branch), die berust bij het bicameraal Congres, bestaande uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat (artikel 1); de uitvoerende macht (executive branch), die wordt waargenomen door de president van de Verenigde Staten (artikel 2) en de rechterlijke macht (judiciary branch), bestaande uit het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten en de federale rechtbanken (artikel 3).

Het vierde, vijfde en het zesde artikel behandelen het federalisme, de rechten en verantwoordelijkheden van de statelijke overheden, de verhoudingen tussen de staten en de federale overheid en de procedure om de Grondwet te amenderen. Het zevende artikel beschrijft de procedure die door de oorspronkelijke dertien staten diende te worden doorlopen om de Grondwet te ratificeren.

De Grondwet werd op 17 september 1787 aangenomen door de Constitutional Convention, die zetelde in de stad Philadelphia, in de staat Pennsylvania. Vervolgens werd de Grondwet geratificeerd door grondwettelijke conventies in de verschillende staten. De Grondwet maakte van de Verenigde Staten een federale staat en verving de confederale Artikelen van Confederatie.

Sinds de inwerkingtreding van de Grondwet op 4 maart 1789 werden 27 amendementen aan de Grondwet toegevoegd, waaronder één amendement dat een vorig amendement herriep (in verband met de Drooglegging), om zo in te spelen op de veranderende noden in de samenleving sinds het einde van de 18e eeuw. De eerste tien amendementen werden in 1791 tegelijkertijd aangenomen en noemt men de Bill of Rights. Deze tien amendementen omschrijven verscheidene individuele vrijheden zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht om wapens te houden en te dragen, en legt beperkingen op aan de overheidsmacht. De zeventien latere amendementen breidden de bescherming van burgerrechten verder uit en voerden hervormingen in in enkele overheidsprocedures.

Inhoud

Achtergrond


Van 5 september 1774 tot 1 maart 1781 fungeerde het Continental Congress als de eerste, voorlopige overheid van de Verenigde Staten. De afgevaardigden in het Eerste (1774) en het Tweede Continentaal Congres (1775-1781) werden aangeduid in zogenaamde Committees of correspondence in de dertien kolonies en (nog) niet door de deelstaatparlementen.

Het Tweede Continentaal Congres stelde tussen midden 1776 en het najaar van 1777 de Artikelen van Confederatie op, de eerste grondwet van de Verenigde Staten.[1] In het voorjaar van 1781 waren de Artikelen van Confederatie door alle dertien staten geratificeerd. Deze eerste grondwet kende slechts beperkte bevoegdheden toe aan de centrale overheid: het zwaartepunt van de bevoegdheden bevond zich bij de individuele staten. De besluitvorming op het confederale niveau verliep langzaam, daar er steeds unanimiteit nodig was onder de staten.[2]

Al snel kreeg het confederale niveau te kampen met financiële problemen. Het Tweede Continentaal Congres bleek niet in staat zijn leningen terug te betalen. Geen enkele staat betaalde zijn volledige bijdrage en sommige staten betaalden helemaal geen bijdragen.[3]

Op internationaal vlak bleek het Tweede Continentaal Congres de Amerikaanse soevereiniteit amper te kunnen handhaven. Soldaten in het leger ontvingen geen soldij meer, wat leidde tot desertie en muiterij.[4] Spanje blokkeerde de toegang tot de stad New Orleans en sloot daarmee een belangrijk Amerikaans handelskanaal af. Bemiddelingspogingen door Amerikaanse functionarissen bleef zonder gevolg. Barbarijse zeerovers legden beslag op Amerikaanse koopvaardijschepen, maar het Tweede Continentaal Congres kon het losgeld niet betalen. In geval van een militaire inval had het Congres geen middelen noch de mogelijkheid om belastingen op te leggen die een tegenaanval zouden kunnen financieren.[3]

Op binnenlands vlak wisten de Artikelen van de Confederatie geen eenheid te brengen onder de dertien staten. Hoewel de Vrede van Parijs tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van 1783 melding maakte van elke van de dertien staten, werd dit verdrag door meerdere staten geschonden. New York en South Carolina vervolgden herhaaldelijk loyalisten en herverdeelden hun landeigendommen.[3] Deelstaatparlementen legden eenzijdig handelsembargo's op, onderhandelden rechtstreeks met andere landen en voerden apart oorlog, wat inging tegen zowel de letter als de geest van de Artikelen.

Op 21 februari 1787 riep het Continentaal Congres een conventie samen in Philadelphia met als enige en uitdrukkelijke doel de herziening van de Artikelen van Confederatie.

Inwerkingtreding en wijzigingen


De Grondwet werd in 1789 van kracht en heeft dienstgedaan als een model voor de grondwetten van vele andere landen, vooral in Latijns-Amerika.

Amendementen op de Grondwet hebben een tweederdemeerderheid in beide huizen van het Amerikaanse Congres nodig. Vervolgens moeten de parlementen van driekwart van de aangesloten staten ermee instemmen.

De originele Grondwet bestond uit zeven artikelen en wordt permanent tentoongesteld in de Nationale Archieven van de Verenigde Staten in Washington D.C. Momenteel zijn er 27 amendementen.

Artikelen en amendementen


Amendementen worden aan de Grondwet toegevoegd en vervangen niet de bestaande tekst. De eerste tien amendementen worden gezamenlijk de Bill of Rights genoemd. De volgende amendementen zijn aangenomen:

Ondertekening


George Washington — Voorzitter van de Conventie en afgevaardigde van Virginia
Delaware \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\\\\\\\end{cases}}}\) George Read
Gunning Bedford jr.
John Dickinson
Richard Bassett
Jacob Broom
Maryland \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\\\end{cases}}}\) James McHenry
Daniel of St. Thomas Jenifer
Daniel Carroll
Virginia \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\end{cases}}}\) John Blair
James Madison
North Carolina \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\\\end{cases}}}\) William Blount
Richard Dobbs Spaight
Hugh Williamson
South Carolina \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\\\\\end{cases}}}\) John Rutledge
Charles Cotesworth Pinckney
Charles Pinckney
Pierce Butler
Georgia \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\end{cases}}}\) William Few
Abraham Baldwin
New Hampshire \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\end{cases}}}\) John Langdon
Nicholas Gilman
Massachusetts \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\end{cases}}}\) Nathaniel Gorham
Rufus King
Connecticut \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\end{cases}}}\) William Samuel Johnson
Roger Sherman
New York \({\displaystyle {\begin{cases}\\\end{cases}}}\) Alexander Hamilton
New Jersey \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\\\\\end{cases}}}\) William Livingston
David Brearley
William Paterson
Jonathan Dayton
Pennsylvania \({\displaystyle {\begin{cases}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\end{cases}}}\) Benjamin Franklin
Thomas Mifflin
Robert Morris
George Clymer
Thomas Fitzsimons
Jared Ingersoll
James Wilson
Gouverneur Morris

Externe links


Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina United States Constitution op Wikimedia Commons.
Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Constitution of the United States of America op de Engelstalige Wikisource.

Categorieën: Amerikaanse grondwet
Staat van informatie: 29.04.2022 01:03:33 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.