Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers


De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1969. Doel is te regelen de toekenning van een ontslaguitkering en van pensioen aan politieke ambtsdragers en pensioen aan hun nabestaanden. Met ingang van 27 februari 2010 zijn de uitkeringsregels voor nieuw te benoemen politieke ambtsdragers en die worden herbenoemd, gewijzigd. De uitkeringsduur is verkort en er is een sollicitatieplicht met begeleiding.

Inhoud

Pensioen


In de Appa is geregeld dat politieke ambtsdragers (ministers, Tweede Kamerleden, gedeputeerden, wethouders, dagelijkse bestuurders van waterschappen en de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) gedurende de periode dat zij in functie zijn pensioen opbouwen. Dit betekent dat dus ook pensioen wordt opgebouwd wanneer iemand na het bereiken van de 65-jarige leeftijd het ambt uitoefent. Het gaat hierbij om ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Ontslag / aftreden


Zie Wachtgeld politieke ambtsdragers.

Arbeidsongeschiktheid


Bestuurders die wegens arbeidsongeschiktheid ontslag nemen, ontvangen in eerste instantie de gebruikelijke ontslaguitkering. Wanneer degene na afloop van de normale uitkeringsduur nog steeds arbeidsongeschikt is, dan kan de uitkering worden voortgezet via een verklaring van een arts over de mate van arbeidsongeschiktheid.

Kosten en middelen


Voor (ex)-bestuurders wordt het pensioen niet direct ondergebracht bij een verzekeraar, maar meestal in eigen beheer uitgevoerd. Met andere woorden: het ministerie BZK, gemeenten, provincies en waterschappen zijn eigen risicodrager voor het pensioen van zittende en gewezen bestuurders. Overigens schakelen die voor het afdekken van dit risico vaak weer wel een verzekeraar in.

Er zijn c.a. 15.000 (ex)-bestuurders die pensioenrechten hebben op grond van de Appa. De totale waarde van die rechten bedraagt naar schatting circa € 1 miljard. Daarbovenop maken overheden jaarlijks ook kosten om de Appa uit te voeren.

Externe linksCategorieën: Nederlandse formele wet | Nederlandse wet op het gebied van het pensioenrecht
Staat van informatie: 25.02.2022 02:25:54 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.