Album Top 100 - nl.LinkFang.org

Album Top 100


De Nederlandse Album Top 100 is een wekelijkse hitlijst met muziekalbums, samengesteld door Dutch Charts. De lijst geeft de 100 bestverkochte muziekalbums van het moment in Nederland weer. Tussen 2010 en 2019 was er daarnaast ook een Combi Album Top 100, een albumlijst van alle verkochte albums.

Inhoud

Oprichting van twee albumlijsten


De NOS stelde vanaf 23 mei 1969 de Hilversum 3 Elpee Top 10 samen. Daarmee is het de oudste albumlijst van Nederland. Met de oprichting van de Nationale Hitparade op 27 juni 1974 werd de samenstelling overgenomen door Buma/Stemra. Vanaf eind 1977 verzamelde Intomart de gegevens voor de lijst onder auspiciën van Buma/Stemra. In 1993 werd de Stichting Mega Top 50 opgericht die de (Mega) Album Top 100 ging samenstellen (later Stichting Mega Top 100). In 1999 fuseerde de Mega Album Top 100 met de Album Top 100 van de Stichting Nederlandse Top 40. De samenstelling gebeurde vanaf dat moment door Mega Charts BV (actuele naam GfK Dutch Charts).

In navolging van de Elpee Top 10 kwam er een halfjaar later een tweede albumlijst die de naam LP Top 20 kreeg. Deze werd vanaf 6 december 1969 tweewekelijks samengesteld door Radio Veronica en het blad Stereo Revue. Vanaf 1974 werd de 'Veronica-albumlijst' samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Bij de fusie tussen de Stichting Nederlandse Top 40 en de Stichting Mega Top 50 in 1999 werd besloten om formeel beide albumlijsten op te heffen en verder te gaan met één gezamenlijke Album Top 100. In de praktijk kwam het erop neer dat de lijst van de Stichting Nederlandse Top 40 verdween; de nieuwe Album Top 100 was feitelijk een voortzetting van de lijst van Mega Charts. Sinds 2011 heeft de Stichting Nederlandse Top 40 weer een eigen albumlijst, de Album Top 40.

Geschiedenis van de NOS-, Buma/Stemra- en GfK Dutch Charts-lijst


Het aantal noteringen van de albumlijst liep gedurende de jaren op. Bovendien werd de naam van de lijst regelmatig gewijzigd.

Van Tot Naam albumlijst
28 juni 1969[1] 7 september 1974 Hilversum 3 LP Top 10
7 september 1974 7 januari 1978 Nationale Hitparade LP Top 20
7 januari 1978 10 juni 1978 Nationale Hitparade LP Top 30
10 juni 1978 16 november 1985 Nationale Hitparade LP Top 50
23 november 1985 27 september 1986 Nationale Hitparade Elpee Top 75
4 oktober 1986 25 februari 1989 Nationale Totale Top 75
25 februari 1989 16 december 1989 Nationale Totale Top 100
16 december 1989 15 mei 1991 LP-MC-CD Top 100 (Nationale Top 100)
15 mei 1991 6 februari 1993 CD/MC Top 100 (Nationale Top 100)
6 februari 1993 6 maart 1993 Album Top 100
6 maart 1993 15 juli 1995 Album Mega Top 100
15 juli 1995 10 juli 1999 Mega Album Top 100
10 juli 1999 heden Album Top 100

Tussen 25 oktober 1975 en 31 december 1977 werd een aparte verzamelalbum-top 10 samengesteld, waarin zowel albums met hits van diverse artiesten, als 'greatest hits'-albums van één artiest stonden genoteerd. Deze albums stonden in die periode niet in de LP Top 20.

Vanaf 10 juli 1999 is de Album Top 100 de enige albumlijst die samengesteld wordt in Nederland. De Album Top 100 is de voortzetting van de Mega Album Top 100, aangezien de noteringen vorige week en aantal weken in het gedrukte exemplaar van Charts van die datum verwijzen naar de albumlijst van de Stichting Mega Top 100 van 3 juli 1999.

Sinds 1993 hebben zich een aantal wijzigingen in deze Album Top 100 voorgedaan:

In 2019 werden de Combi Album Top 100, de Midprice Top 50 en nog een aantal hitlijsten geschrapt. Sinds 1 april 2019 stelt GfK alleen nog de Album Top 100, Single Top 100 en de Compilations Top 30 samen. Voor de albumlijsten geldt dat albums een minimuminkoopprijs moeten hebben van € 8,01 (lp's/cd's) of een minimale verkoopprijs van € 6,99 voor downloads. Albums die daaronder zitten werden voorheen in de Midprice Top 50 geplaatst, maar deze albums komen nu dus niet meer in aanmerking voor een plek in een hitlijst.


Tussen 2003 en 2012 kon het voorkomen dat oude albums wél in de Album Top 100 werden opgenomen. Het ging dan om opnieuw uitgebrachte albums, vaak met bonusmateriaal. Soms was de reden wat minder duidelijk. Zo stond The Platinum Collection (Greatest Hits I, II & III) van Queen uit 2000 in 2005 weer enige tijd in de Album Top 100, terwijl het album al ruim 2 jaar oud was. Waarom het album werd toegelaten tot de lijst, is niet duidelijk.

Eind 1975 bestond er korte tijd een aparte Musi-Cassette Top 10. Het is onbekend hoelang deze lijst heeft gelopen en of de verkopen van muziekcassettes tevens gebruikt werden voor de samenstelling van de toenmalige lp-lijst of niet.

Begin december 1977 werd de LP Top 20 al verlengd tot een LP Top 30, echter in de radio-uitzending en in Hitkrant werd pas vanaf januari 1978 gebruikgemaakt van de LP Top 30.

Tot oktober 1986 telden cd's niet mee bij samenstelling van deze albumlijst (Elpee Top 50/75). Cd's werden van december 1985 tot en met september 1986 opgenomen in een aparte CD Top 10. Deze werd ook afgedrukt in het gedrukte exemplaar van de Nationale Hitparade. Vanaf oktober 1986 telden cd's mee voor de Nationale Totale Top 75.

Geschiedenis van de Veronica-/Stichting Nederlandse Top 40-lijst


In de loop der jaren had de lijst van Veronica verschillende lengtes. In december 1969 verscheen de eerste LP Top 20, die tweewekelijks uitkwam. Vanaf begin 1971 werd de lijst uitgebreid naar LP Top 50 die één keer per maand werd samengesteld. Vanaf 18 september 1971 werd de lijst echter weer teruggebracht naar een top 20 en verscheen wekelijks.

Nadat Radio Veronica als zeezender verdween werd de top 20 uitgebreid tot top 50 en vanaf 7 september 1974 samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40.

Vanaf 1982 werden albums die veelvuldig werden gepromoot met reclamespots op televisie in een aparte lijst gemeld: de teevee elpee top 10 (later top 15) - dit waren voornamelijk verzamelalbums. Echter ook een lp als The Concert in Central Park van Simon & Garfunkel stond daar weken in. Vanaf 6 april 1985 werden de albums weer in de reguliere lijst opgenomen en werd de lijst uitgebreid naar LP Top 75.

Vanaf 3 september 1988 werd de LP Top 75 uitgebreid naar een top 100. De naam werd veranderd in Album Top 100 omdat in deze lijst naast lp's ook mc's en cd's werden meegenomen.

Op 3 oktober 1992 werden compilatiealbums weer uit de Album Top 100 gehaald en in een aparte Verzamelalbum Top 25 geplaatst.

Per 10 juli 1999 werd de Album Top 100 van de Stichting Nederlandse Top 40 stopgezet zodat er nog maar 1 albumhitparade overbleef in Nederland.

Vanaf 9 april 2011 werd er door de Stichting Nederlandse Top 40 weer een albumhitparade samengesteld. Deze lijst bevatte zowel nieuwe en oudere albums als compilatie-albums. De lijst was vernoemd van de sponsor: de Media Markt Album Top 40. Deze albumlijst stopte begin januari 2016, zodat de Album Top 100 van GfK (1969-heden) de enig overgebleven albumlijst is.

Verschillen tussen beide albumlijsten


In de periode tot en met 1999 waren er doorgaans weinig verschillen tussen beide albumlijsten. De lijst van Veronica werd in 1970 en 1971 enige tijd onregelmatig (ongeveer eens per maand) samengesteld, terwijl die van Hilversum III elke week verscheen. Er was een fors verschil in afmeting: Veronica had een top 50, Hilversum III een top 10. Vanaf 1972 verschenen beide lijsten wekelijks; de Veronica-lijst was een top 20, die van Hilversum III een top 10.

Tussen 1975 en 1978 werden in de Hilversum III (Nationale Hitparade)-lijst geen verzamelalbums opgenomen, ook geen greatest hits-lp's van één artiest. Waarom dat niet gebeurde is niet bekend. Dat betekent dat een aantal succesvolle verzamelaars uit die tijd (b.v. Forever van Elvis Presley, nummer 1 vlak na zijn dood in de LP Top 50 van de St. Nederlandse Top 40) niet in de lijst van de Nationale Hitparade stond.

In 1982 startte de Stichting Nederlandse Top 40 met een aparte TV LP Top 10 (zie ook hierboven). Verzamelaars en tv-lp's stonden in die tijd wél in de lijst van de Nationale Hitparade.

Van mei tot september 1990 voerde de Nationale Hitparade korte tijd een aparte Verzamelalbumlijst.

De Stichting Nederlandse Top 40 begon in 1992 weer met een aparte Verzamelalbumlijst, een paar maanden later - in februari 1993 - gevolgd door een soortgelijke lijst van de toen nieuwe Mega Top 50 (als opvolger van de Nationale Hitparade).

Exemplaren


Van de diverse LP-/albumlijsten (GfK Dutch Charts) die verschenen van 1969 tot 2003 zijn ook gedrukte exemplaren verschenen. Over het algemeen is de geschiedenis van deze gedrukte exemplaren gelijk aan die van de Single Top 100 (zie aldaar). Sinds 2003 verschijnen er geen gedrukte exemplaren meer en is de lijst uitsluitend op internet te raadplegen.

Best verkochte albums per jaar


Vanaf 1978 worden de jaarlijsten van Buma/Stemra en GfK Dutch Charts uitsluitend op basis van de verkoopcijfers samengesteld.

Best verkochte albums per jaar:

Langst genoteerde albums in de Album Top 100


Voor onderstaande lijst is de albumlijst van Hilversum III/Nationale Hitparade/Megacharts/GfK aangehouden. Alle albums die minimaal 150 weken in de lijst stonden zijn genoteerd. De albums die dikgedrukt zijn stonden op 4 januari 2020 nog genoteerd in de lijst.


Een aantal albums had beslist meer weken gekregen als ze tussen 2003 en 2012 in de Album Top 100 opgenomen waren geweest. In die tijd was er echter een regel die albums ouder dan twee jaar uitsloot van de lijst (zie hierboven).

Externe links


Categorieën: Hitlijst | Muziek in Nederland
Staat van informatie: 21.12.2020 03:53:04 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-by-sa-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.