Afvalhout


Afvalhout is hout dat voorheen voor bepaalde toepassingen gebruikt is. Houtkap- en snoeiafval (Vaak als houtsnippers) valt ook onder het afvalhout, als het om grote hoeveelheden gaat. Bij huishoudelijk snoeiafval gaat het om kleine hoeveelheden en valt het onder het gft-afval. Als het vermengd is met ander afval, dan zullen die bijmengingen met het oog op nuttige toepassingen eerst moeten worden verwijderd.

Inhoud

Herkomst


Behalve hout dat als huishoudelijk afval betiteld kan worden, namelijk gebruikt hout en snoeiafval, bestaat afvalhout ook uit industrieel resthout. Dit kan als afval betiteld worden, maar soms ook als 'nevenproduct'. Immers, met houtsnippers kan ook meubelplaat gemaakt worden. Vaak wordt dit ook bewust gedaan, zodat er zeker geen sprake is van afvalhout. Ook komt afvalhout vrij uit bedrijfsafval en bouw- en sloopafval.

Hout als afval kan onder meer vrijkomen:

  1. bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouw en bouwwerken (met inbegrip van weg- en waterbouw); dus ook spoorbielzen vrijkomend bij onderhoudswerkzaamheden aan het spoor vallen hieronder;
  2. als (grof) huishoudelijk afval, als restafval bij bedrijven (b.v. houtindustrie, meubelindustrie), als onbruikbare verpakking;
  3. bij onderhoud van openbare ruimten;
  4. als snoeihout bij onderhoud van tuinen, parken, openbaar groen, bossen en van agrarische percelen;
  5. als resthout uit bossen of gerooid hout van agrarische percelen.

Klassen afvalhout


Afhankelijk van waar het vandaan komt kan afvalhout meer of minder met schadelijke stoffen verontreinigd zijn. Op grond hiervan wordt afvalhout in drie categorieën verdeeld:

De minimumstandaarden voor het bewerken en verwerken van A-, B- en C-hout zijn opgenomen in het Landelijk afvalbeheerplan, (sectorplan 36 Hout in bijlage 4). In dit Landelijk afvalbeheerplan wordt per soort afvalhout aangegeven hoe het verwerkt moet worden. De minimumstandaard voor A- en B-hout is nuttige toepassing. Dit kan betekenen dat het afvalhout na bewerking ingezet kan worden als grondstof of als brandstof.

Voor het storten van afvalstoffen, zoals houtafval, wordt in Nederland Europese richtlijn 1999/31/EG, van 26 april 1999, aangehouden.

Hoeveelheid afvalhout


In Nederland ging het (in 2010) om een jaarlijkse hoeveelheid van 1,395 miljoen ton. De helft hiervan werd geëxporteerd, 35% werd gebruikt voor energieopwekking en 15% hergebruikt.[1] Er zijn goede mogelijkheden voor afvalhout als brandstof, ook omdat kort cyclische CO2 niet meetelt in de doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van CO2.

Toepassingen van afvalhout


Afvalhout is een afvalstof die wanneer het gescheiden ingezameld wordt voor een groot deel weer voor nuttige toepassingen gebruikt kan worden. Afvalhout kan als houtsnippers verwerkt worden in spaanplaat, en kan ook als (bio)brandstof toegepast worden. Er zijn ook nog andere toepassingen, onder andere compostering en gebruik als bodembedekking (mulch) bij aardbeienplanten en andere gewassen.

Verbranding als biomassa

In energetische toepassingen is afvalhout vooral door verbranding in een biomassacentrale of voor stadsverwarming (of industriële) verwarmingstoepassingen met biomassa voor de opwekking van elektriciteit en warmte belangrijk. In Nederland wordt het ook als secundaire brandstof toegepast bij elektriciteitscentrales waar primair fossiele brandstoffen gebruikt worden. Ook wordt het bijgemengd in afvalverbrandingsinstallaties, teneinde het verbrandingsproces zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.

Toepassing als houtsnippers

Afvalhout kan met name voor spaanplaat gebruikt worden. A-hout kan hierbij zonder beperkingen gebruikt worden. B-hout wordt soms gebruikt; het kan alleen gebruikt worden, wanneer de verf-, lak- en andere lagen eerst verwijderd zijn. Toepassingen van gebruik van (geschikt) afvalhout zijn vooral de productie van meubelplaat, spaanplaat en soms mdf, waarbij het om aanzienlijke hoeveelheden gaat.

Overige toepassingen van versnipperd hout zijn houtvezels voor dieren en kattenbakvulling. Ook kan er biogas en biodiesel mee gemaakt worden, houtskool en actieve kool voor industriële toepassing.

Zie ookCategorieën: Hout | Afval | Biobrandstof
Staat van informatie: 21.12.2020 03:05:05 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.